Retten til at fejre sine egne traditioner

I 2023 traf If en ekstraordinær beslutning om at tilbyde medarbejdere mulighed for at erstatte en helligdag med en dato, der er mere i overensstemmelse med medarbejderens individuelle kulturelle eller religiøse overbevisning.

Mange af vores helligdage er relateret til kirkeåret i det land, vi arbejder i. I en multikulturel organisation begrænser dette potentielt lige muligheder for alle medarbejdere til at fejre helligdage, der er vigtige i deres egen kultur og tro. I If sætter vi pris på vores medarbejderes forskellige baggrunde og stræber efter at skabe et miljø, hvor alle føler sig trygge ved at være deres eget autentiske selv. Af disse grunde har If taget et bemærkelsesværdigt skridt at give medarbejderne fleksibilitet til at fejre deres egne kulturelle og religiøse helligdage.

– I If er vi stolte af at være en stadigt mere mangfoldig organisation med personer fra forskellige baggrunde. Mangfoldighed beriger os, men med det følger også ansvaret for at anerkende de unikke aspekter, der er vigtige for personer med forskellig kulturel baggrund, forklarer Marketta Helokunnas, Head of Nordic Employment Relations og HR Compliance i If.

– Retten til at fejre sine egne traditioner og højtider er vigtig for at fremme en inkluderende arbejdskultur.

Tilføjelse af valgfrihed

Vi har allerede tidligere opfordret medarbejdere til at tage fri på de helligdage, der er vigtige for deres egen religion og tro, og ledere i If forventes at lade folk holde fri på vigtige kulturelle helligdage, selv om de ikke fejres nationalt i det land, hvor medarbejderen arbejder.

I 2023 begyndte vi at undersøge muligheden for at ændre vores virksomhedspolitik, så medarbejderne ville kunne erstatte en helligdag med en fra deres egen religion eller kultur.

– Det krævede en omfattende analyse ud fra både forretningsmæssige og juridiske perspektiver. Trods det ekstra arbejde har virksomhedsledelsen været engageret lige fra begyndelsen. Efterfølgende indledte vi forhandlinger om lokale aftaler med fagforeningerne, forklarer Marketta Helokunnas.

– Som medarbejderrepræsentanter støttede vi fra starten dette arbejdsgiverinitiativ om at indgå lokale aftaler om bytte af helligdage. Jeg sætter stor pris på kulturen i If, som respekterer forskellige livsværdier og fremmer inklusion. Vi er virkelig engagerede i at fremme et stadigt mere ligeværdigt arbejdsliv, siger Merja Koistinen, formand for If Union team.

Et pilotprogram med bytte af helligdage, der starter i 2024

For at teste initiativet med at bytte helligdage vil vi afprøve det i hele 2024 og indsamle viden og erfaring i organisationen. I løbet af perioden kan medarbejderne vælge at arbejde Langfredag, 2. påskedag og Kristi Himmelfartsdag og tage fri en anden dag, som passer med deres kulturelle eller religiøse overbevisning. Disse tre dage blev valgt, fordi de ligger på samme ugedag hvert år.

– Medarbejderne kan frit vælge, hvilke kulturelt vigtige dage de ønsker at fejre: Valgfriheden er ikke begrænset til f.eks. religiøse dage, forklarer Marketta Helokunnas.

– Vi er spændte på at se, hvor mange medarbejdere der vil bruge denne mulighed til at fejre deres kultur eller religion. Initiativet har allerede fanget vores medarbejderes interesse og modtaget positiv feedback, især fra teams med forskellig baggrund, tilføjer Maketta Helokunnas.