Bæredygtighed i If – en bredere selskabsvurdering

Hver dag arbejder vi for at forbedre og videreudvikle vores indsatser inden for bæredygtighed.
Som i de fleste virksomheder udvikler dette arbejde sig i takt med jo mere vi lærer.

If er et helejet datterselskab af Sampo. Sampo Group blev i 2019 medlem af FN Global Compact.

Som del af Sampo arbejder vi med at integrere bæredygtighed på alle niveauer og i alt, hvad vi foretager os. Vi er overbeviste om, at vi alle er en del af den løsning, verden har brug for. I If bruger vi vores viden til at støtte vores kunder, og vores indflydelse til at vise, at det lønner sig at satse på en bæredygtig strategi.

FN's mål for erhvervslivet  

FN Global Compact er verdens største fælles initiativ for bæredygtighed og har næsten 13.000 medlemmer. Vores fokus på FN’s Global Compact-principper er omfattende og langsigtede.   

FN Global Compact arbejder for at få selskaber over hele verden til at satse på strategi og drift, som er i tråd med 10 udvalgte bæredygtighedsprincipper. Principperne omfatter menneskerettigheter, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.  

 "Ved at indarbejde en forventning om bæredygtig adfærd også fra vores store erhvervskunder, arbejder vi i retning af vores ambition om aktivt at bidrage til et mere bæredygtig selskab og samfund. Vi ønsker også at motivere de store erhvervskunder til at efterleve til FN's Global Compact-principper. If er Nordens største forsikringsselskab og vores erhvervskunder opererer over hele verden, og det betyder, at vores handlinger har globale konsekvenser", påpeger Morten Thorsrud.

Morten Thorsrud, CEO i If Skadeforsikring

De 10 principper er:

Menneskerettigheder:

Princip 1:
Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationale menneskerettigheder inden for virksomhedens virke
Princip 2:
Sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder:

Princip 3:
Virksomheder bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger.
Princip 4:
Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde.
Princip 5:
Støtte afskaffelse af børnearbejde.
Princip 6:
Eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø:

Princip 7:
Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
Princip 8:
Tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
Princip 9:
Tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier

Antikorruption:

Princip 10:
Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Hvordan påvirker dette vores kunder?

Fra og med juni 2021 er bæredygtighedsprincipperne i FN Global Compact en del af den virksomhedsvurdering, vi foretager af vores erhvervskunder. 

Som erhvervskunde hos os vil du blive vurderet ud fra FN Global Compact-principperne. Selskabsvurderingen foretages af egne ESG-team og baseres på rapporter og undersøgelser fra en ekstern partner med speciale i ESG-rapportering.  

Vores eksterne partner bruger offentligt tilgængeligt information fra nationale og internationale kilder i sin vurdering. De har ikke tilgang til information fra Ifs kundedatabase og de ved ikke hvilke selskaber, som er kunder hos If.  

Vi forventer, at den nye type vurdering vil påvirke antallet af kunder hos os i et givent omfang.

Vi har allerede oplevet, at kunder, vi har kontaktet fordi vi har været bekymret over virksomhedens indsats på bæredygtighedsområdet, har gjort sit allerbedste for at ændre og rette op på situationen.

Hvis vi ser noget, der giver anledning til bekymring, kontakter vi dig, således at vi kan drøfte situationen. Du vil få mulighed for at rette op på den aktuelle situation eller på processerne i virksomheden. Det interne SG-team til at træffe en afgørelse, som kan føre til 3 muligheder:

  • Kundeforholdet kan fortsættes, men virksomheden er under observation
  • Kundeforholdet kan fortsætte, men If kræver handling og virksomheden må foretage forbedringer
  • Kundeforholdet kan ikke fortsætte, og kunden får ikke tilbud om forsikring eller fornyelse heraf

Vores fremtid

De valg, virksomheder tager, vil påvirke generationerne efter os. For dig, som er kunde hos If, er vores kundeforhold en bekræftelse på, at begge parter har forpligtiget sig til at arbejde med bæredygtighed.  

Vi vil bruge vores viden og kompetencer til at påvirke de valg, vi tager for fremtiden, på vegne af de generationer, som følger efter os.

Nyttige links:

Mere om UN Global Compact 
The 10 UN Global Compact principles