Forbereder energisektoren til klimaforandringer

Klimaforandringer kan have alvorlige konsekvenser for energiproduktionssektoren. Forskningsprojektet KLIMPEN har til formål at øge vores forståelse af, hvordan energisektoren kan blive påvirket af klimaforandringer, og hvilke tilpasningstiltag der kan iværksættes for at reducere risikoen, siger Fredrik Aronsson, risikoingeniør hos If.

Klimaforskningsprojektet KLIMPEN, som har til formål at skabe indsigt i klimapåvirkningen og handlingsmulighederne for energiproduktionssektoren, blev påbegyndt i januar 2020 og forventes afsluttet i marts 2021.

Klimaets indvirkning på fremtidens energiproduktion

Projektet omfatter et antal arbejdsgrupper, som fokuserer på forskellige energiformer: Vandkraft, atomkraft, vindenergi, solenergi og biomasse, samt energiforsyning og energiforbrug. I projektet deltager flere statslige forskningsinstitutter inden for energi og miljø, herunder IVL Svenska Miljöinstitutet og Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), samt flere anerkendte energiselskaber som f.eks. Vattenfall, Statkraft og Fortum. If er sponsor og bidrager desuden til arbejdet med risikostyring, viden om skader og koordinering af arbejdsgrupperne.

"Formålet med projektet er at ruste interessenterne til fremtiden. At afdække hvordan klimaforandringer kommer til at påvirke energisystemet. Hvilke tilpasningstiltag, der er nødvendige. Hvordan virksomhederne kan ruste sig til ændrede produktionsforhold",  siger Fredrik Aronsson.

Formålet med projektet er at ruste interessenterne til fremtiden. At afdække hvordan klimaforandringer kommer til at påvirke energisystemet. Hvilke tilpasningstiltag, der er nødvendige. Hvordan virksomhederne kan ruste sig til ændrede produktionsforhold

Klimascenarier for hvert energisegment leverer vigtige oplysninger og data, som hjælper både virksomheder og kommuner med at ruste sig til de potentielle konsekvenser, klimaforandringer vil have i deres region eller på deres aktiviteter på et givet sted. KLIMPEN-projektet giver en værdifuld indsigt i fremtidens energiproduktion i Norden. Men resultaterne og udbyttet af denne forskning er relevante for og vil kunne bruges i alle brancher og i alle lande.

Projektet vil hjælpe alle brancher

Eksponeringerne er universelle, og derfor vil den viden, vi får fra dette projekt, være til hjælp for alle, der skal vurdere risici forårsaget af klimaforandringer, uanset om det gælder isdannelse, skovbrande, oversvømmelser eller andre fænomener, der kan forekomme overalt i verden.

"Resultaterne og dataene fra projektet tegner et billede af, hvilke typer risici vi står overfor, og de kan derfor bruges til at sætte fokus på vigtigheden af forebyggelse, ruste sig til fremtidige risici og minimere de tab, der forårsages af potentielle klimaforandringer. De endelige rapporter vil identificere risikoområderne og give eksperternes syn på, hvordan klimaforandringer vil påvirke energiproduktionen i en bestemt region i Sverige. Herefter er det op til en enkelte energiproducent, kommune eller anden myndighed at beslutte, hvor fokus skal ligge, når det gælder om at sikre tilstrækkelig robusthed over for de forandringer, der er på vej, og sørge for, at vi kan klare fremtidens udfordringer", siger Fredrik Aronsson.

Fredrik Aronsson

Fredrik Aronsson

Risk Engineer, 
If