Ifs Boligtjek reducerer risiko og udledningen af drivhusgasser

Vedligehold af din boligs stand reducerer risikoen for vandskader, brandskader og andre typer skader. Det at reducere antallet og omfanget af skader på fast ejendom er ikke alene en god idé set ud fra et økonomisk synspunkt – det medfører også en lavere miljøpåvirkning. Ifølge beregninger fra IVL Svenska Miljöinstitutet har Ifs Boligtjek medført en reduktion i udledningen af drivhusgasser svarende til 14 millioner kørte kilometer i bil.

Alle husejere ved, hvor vigtigt det er at passe på og vedligeholde deres bolig, men det er ikke altid nemt at vide, hvad der skal gøres, hvornår det skal gøres, og hvor ofte det skal gøres.

Sundhedstjek af dit hus

If gennemfører et sundhedstjek af boligen og tilbyder særlig rådgivning om vedligeholdelse og forslag til, hvordan man kan reducere risikoen for skader. Sundhedstjekket kaldes Boligtjek og gennemføres for et mindre beløb hvert fjerde år for de af vores kunder, der har tilvalgt ordningen i deres husforsikring. Tjenesten er tilgængelig i alle nordiske lande. Rune Smådal står i spidsen for boligtjekordningen i de nordiske lande.

"Det primære formål med Ifs Boligtjek er at forhindre skader i overhovedet at opstå – risikoforebyggelse reducerer de økonomiske omkostninger og øger sikkerheden, men det har også en positiv indvirkning på miljøet, fordi færre skader reducerer behovet for at reparere, udskifte eller genopbygge", forklarer han.

Det primære formål med Ifs Boligtjek er at forhindre skader i overhovedet at opstå – risikoforebyggelse reducerer de økonomiske omkostninger og øger sikkerheden, men det har også en positiv indvirkning på miljøet, fordi færre skader reducerer behovet for at reparere, udskifte eller genopbygge

Hvert år gennemfører If 15.000 Boligtjek i Sverige og 14.000 i Norge, i samarbejde med Anticimex. I alt 90.000 norske hjem og 42.000 svenske hjem er blevet tjekket, siden If lancerede tjenesten. I 2020 bad If IVL Svenska Miljöinstitutet om at undersøge de miljømæssige fordele ved boligtjekordningen i Sverige og Norge. I henhold til IVL's beregninger svarede den forebyggelse af skader på fast ejendom, der blev opnået ad denne vej, til en reduktion i CO2-udledningen på 2.630 ton – eller det samme som at undgå 14 millioner kørte kilometer i benzindrevne biler. 

"Vores undersøgelse viser, at Ifs Boligtjek har en væsentlig miljømæssig fordel, fordi det er med til at forebygge skader på bygninger", siger Rasmus Andersson, miljøingeniør hos IVL og projektleder for undersøgelsen.

Som en del af undersøgelsen har IVL beregnet miljøpåvirkningen fra 50 korrigerende foranstaltninger i Sverige og 50 i Norge, som blev udført i løbet af 2019. Miljøpåvirkningen fra de anvendte materialer blev beregnet ud fra en livscyklusanalyse, som omfatter alt fra produktion af råmaterialer til den endelige montering i bygningerne.

Svarer til at undgå 200 km's bilkørsel

If stillede oplysninger til rådighed om de gennemsnitlige krævede korrigerende foranstaltninger og det statistiske grundlag for beregning af den reduktion af risikoen, som boligtjekordningen medfører. Den anslåede miljøpåvirkning fra 50 korrigerende foranstaltninger blev omsat til en gennemsnitlig reduktion af miljøpåvirkningen pr. udført boligtjek.

"Den gennemsnitlige klimabesparelse for hvert udført Boligtjek i Sverige svarer til at undgå 40 køreture på hver fem kilometer i en benzindrevet bil, så den samlede værdi er betydelig", tilføjer IVL's Rasmus Andersson.

Rune Smådal

Rune Smådal

Head of Nordic Business Initatives,
If

Rasmus Andersson

Rasmus Andersson

Project Manager,
IVL