Ifs medarbejdere har gjort en fantastisk indsats under krævende forhold

I 2020 har coronapandemien påvirket alle If-medarbejderes arbejdsliv og udfordret mange af vores almindelige processer og måder at arbejde på. I marts 2020 lykkedes det If Finland at omstille virksomheden til hjemmearbejde på omkring 24 timer.

I slutningen af februar 2020, da coronasituationen med stor hast udviklede sig i en mere alvorlig retning over hele verden, blev der etableret beredskabsplanlægningsgrupper for COVID-19 i alle lande, hvor If driver forretning. Den første store prøve for gruppen i If Finland var at omstille næsten alle If Finlands medarbejdere til hjemmearbejde på meget kort tid.

"Vi havde et fælles mål, som vi forpligtede os til at nå, og hele organisationen handlede resolut. Det vigtigste var at sørge for If-medarbejdernes sikkerhed, samtidig med at virksomhedens drift kunne opretholdes", siger Marketta Helokunnas, Head of Nordic Employment Relations.

Vi havde et fælles mål, som vi forpligtede os til at nå, og hele organisationen handlede resolut. Det vigtigste var at sørge for If-medarbejdernes sikkerhed, samtidig med at virksomhedens drift kunne opretholdes

En del af If Finlands medarbejdere var allerede fortrolige med hjemmearbejde, men i nogle enheder havde man ikke gjort så meget i det før coronakrisen, f.eks. på grund af tekniske begrænsninger.

"Vi skulle hurtigt smøge ærmerne op og gøre det muligt for alle at arbejde hjemmefra. Mange af lederne kørte ud med computere til deres teammedlemmer, så de kunne arbejde hjemmefra, og sammen med IT-eksperterne sørgede de for, at udstyret kom op at køre. Det var skønt at se, hvordan løsninger på praktiske problemer blev fundet hurtigt og med et åbent sind i hele organisationen."

Vigtigheden af en stærk virksomhedskultur

If har længe arbejdet med at understøtte en stærk virksomhedskultur. En af hjørnestenene i Ifs virksomhedskultur er tillid. Vigtigheden af tillid er blot blevet styrket på grund af de ekstraordinære omstændigheder, som coronapandemien har medført.

"Vi har tillid til, at Ifs medarbejdere gør deres bedste, uanset omstændighederne. Lige før coronapandemien ramte, var Ifs mission og værdier blevet tydeliggjort, og vi var allerede i fuld gang med at implementere dem. Jeg mener, at vores stærke virksomhedskultur hjalp os med at omstille til og understøtte hjemmearbejde under pandemien. Vi har i høj grad kunnet gennemføre vores aktiviteter i overensstemmelse med vores værdier, og kundeserviceniveauet har eksempelvis været fremragende hele året igennem", forklarer Marketta Helokunnas.

Det at muliggøre fleksible arbejdsformer under ekstraordinære omstændigheder har krævet en opdatering af vores HR-processer. HR har desuden udviklet en værktøjskasse, som understøtter hjemmearbejde og teamwork for både ledere og medarbejdere i If.

"I årets løb har vi afholdt flere uddannelses- og diskussionsmøder for ledere om håndtering af hjemmearbejde. Lederne havde ved disse møder ikke blot mulighed for at spørge eksperter til råds, men også at dele tip til hjemmearbejde med hinanden. Regelmæssig kontakt med de teams, der arbejder hjemmefra, er også blevet prioriteret i løbet af året", siger Marketta Helokunnas.

Der er ingen vej tilbage

Marketta Helokunnas mener, at det, vi har lært i det forgangne år, og erfaringerne med hjemmearbejde fortsat vil være relevante, når pandemien er overstået.

"Ved at introducere nye måder at arbejde sammen på virtuelt har vi taget et stort digitalt skridt fremad i If, ligesom man har gjort det i resten af Finland og i verden generelt. Vi har også set, at der er mange fordele ved at arbejde hjemmefra, som vi gerne vil udnytte i de kommende år. En mere fleksibel måde at arbejde på, som kombinerer kontor- og hjemmearbejde, er helt sikkert kommet for at blive."

Hvis vi skal understøtte hjemmearbejde, har vi brug for bedre måder at samarbejde virtuelt på og måder at opretholde en følelse af samhørighed og en virksomhedskultur på.

"Men behovet for at mødes ansigt til ansigt forsvinder ikke – det er vigtigt både for virksomhedens udvikling og for teamenes følelse af samhørighed. Jeg tror, at vi alle har behov for at mødes med vores kolleger ansigt til ansigt", konkluderer Marketta Helokunnas.

Marketta Helokunnas

Marketta Helokunnas

Head of Nordic Employment Relations,
If