Psykologisk sikkerhed er nøglen til medarbejdernes trivsel

For at sætte Ifs arbejde yderligere i system og sikre reelle forandringer, hvor tankesæt og handlinger, der fremmer mangfoldighed og inklusion, bliver fuldt integreret i den daglige drift, blev Ran Lavie udnævnt som Ifs første mangfoldigheds- og inklusionschef i 2020.

Der er ikke to dage, som er ens for mangfoldigheds- og inklusionschef hos If Ran Lavie, hvis rolle på én gang er strategisk og praktisk. Opbygning af relationer er en naturlig del af et job, der kræver samarbejde med de fleste dele af If. Aktiviteterne varierer fra indgående læsning af faglitteratur, rapportering og gennemførelse af interne målinger i If til etablering af fokus- og undersøgelsesgrupper på tværs af organisationen og arbejdet med at finde ud af, hvordan If kan appellere til en mere mangfoldig gruppe af ansøgere, når vi rekrutterer. Blot for at nævne nogle.

Modenhedsmodel for mangfoldighed og inklusion

Behovet for at systematisere og skabe en struktureret tilgang til området har resulteret i en modenhedsmodel for mangfoldighed og inklusion, som udstikker retningen for 2021.

"Modenhedsmodellen giver et overblik over Ifs aktuelle status og kan også ses som en bred køreplan, der viser Ifs trinvise tilgang til at blive en mere mangfoldig, ligeværdig og inkluderende virksomhed. Den sikrer desuden, at vi konsekvent går efter at skabe dybe og detaljerede forandringer i vores virksomhed", siger Ran Lavie.

Modenhedsmodellen giver et overblik over Ifs aktuelle status og kan også ses som en bred køreplan, der viser Ifs trinvise tilgang til at blive en mere mangfoldig, ligeværdig og inkluderende virksomhed. Den sikrer desuden, at vi konsekvent går efter at skabe dybe og detaljerede forandringer i vores virksomhed

Han beskriver modellen som fundamentet for en organisk proces, der vil vokse og blive en naturlig del af stadig flere dele af Ifs forretning.

"Modellens fundament er overholdelse, ikke kun af love og bestemmelser, men også af interne politikker, der tydeligt fortæller os, hvad der forventes af os alle sammen, og hvad vi ønsker at opnå. Set fra et systematisk synspunkt integrerer vi mangfoldigheds- og inklusionsdagsordenen i de eksisterende processer i forskellige støttefunktioner og teams for at sikre, at vi på en systematisk måde forbedrer os og lærer at undgå de faldgruber, der er i vores arbejde", siger han.

"Hos If er vi nået langt, når det gælder ligestilling mellem kønnene, men vi er nødt til at udvide rammerne for, hvad der ligger i mangfoldighed – f.eks. seksuel orientering, alder, handicap, social klasse, religion, etnisk tilhørsforhold og national identitet – og kigge på, hvordan disse aspekter påvirker hinanden samt vores adfærd, vores opfattelser og vores potentielle fejlopfattelser. Det kræver, at vi begynder med os selv og sikrer, at vores handlinger er baseret på substans og videnskab, og at vi har et reelt engagement i denne forandring", forklarer Ran Lavie.

Vi skal styrke den enkelte

Det største potentiale ligger imidlertid i os alle hver især.

"Mangfoldighed og inklusion er ikke noget, en enkelt person kan skabe. Det handler om, at vi hver især skal arbejde med os selv, når det gælder disse spørgsmål, og hjælpe udviklingen på vej", siger han.

Mangfoldighed og inklusion er ikke noget, en enkelt person kan skabe. Det handler om, at vi hver især skal arbejde med os selv, når det gælder disse spørgsmål, og hjælpe udviklingen på vej

Ran Lavie påpeger, at én af udfordringerne i forsikringsbranchen er, at arbejdet pr. definition kræver megen omhu, og at en stor del af det ligger i detaljen. Han understreger derfor vigtigheden af, at vi tænker over, hvordan vi kan sikre, at der er mere plads til frihed og til at eksperimentere, og at vi i højere grad søger at styrke den enkelte medarbejder i If.

"Vi ønsker at styrke den enkelte medarbejder og sikre, at vi har en kultur, hvor alle føler sig trygge ved at give udtryk for deres mening. Vi skal sikre, at vi har et inkluderende miljø i If, som fremmer nysgerrighed og en ægte interesse for hinanden, og hvor folk ikke føler, at de skal holde sig tilbage af frygt for at begå fejl. Psykologisk sikkerhed er nøglen til medarbejdernes trivsel", siger han.

Ran understreger, at denne kultur også er noget, der vil komme vores kunder til gode, og at det er ekstremt vigtigt, hvordan vi møder vores kunder, og hvordan de opfatter os.

"For at udfylde vores rolle i samfundet skal vi anerkende, at alle vores kunder er forskellige. Hvis vi glemmer, hvem vores kunder er, vil vi ikke være i stand til at kommunikere med dem på deres sprog, og vi vil ikke forstå deres behov. Vi skal afspejle samfundet. Forsikring er for alle", slutter Ran Lavie.

Ran Lavie

Ran Lavie

Diversity and Inclusion Manager