Små norske kommuner er gode til at tilpasse sig klimaforandringer

Selvom de største norske kommuner klarer sig bedst, er det de mindste kommuner, der har gjort de største fremskridt inden for tilpasning til klimaforandringer siden 2019. Alligevel er mere end 1 ud af 3 af de adspurgte kommuner stort set ikke kommet i gang med denne meget vigtige opgave, siger Ivar Martinsen, seniorrådgiver hos If.

Sammen med klimaforskningscentret CICERO har If for andet år i træk gennemført en undersøgelse af norske kommuners arbejde med tilpasning til klimaforandringer.

"I Norge har fire ud af fem kommuner allerede oplevet ekstremt vejr inden for de seneste 10 år. De fleste har oplevet øgede nedbørsmængder (60 procent). Herefter kommer ændringer i vandgennemstrømningen (52 procent) og konsekvenser som følge af temperaturstigninger (45 procent)", siger seniorforsker Marit Klemetsen fra CICERO.

I Norge har fire ud af fem kommuner allerede oplevet ekstremt vejr inden for de seneste 10 år. De fleste har oplevet øgede nedbørsmængder (60 procent). Herefter kommer ændringer i vandgennemstrømningen (52 procent) og konsekvenser som følge af temperaturstigninger (45 procent)

Kommuner, der har oplevet ekstremt vejr, er nået længere med tilpasning til klimaforandringer end kommuner, der ikke har haft de samme oplevelser. I de seneste 10 år har der været næsten fire gange så mange større katastrofehændelser som i perioden 1990-2009 og mere end dobbelt så mange som i perioden 2000-2009.

"Antallet af skader som følge af vandindtrængning er steget med 325 procent i de seneste 10 år, set i forhold til de foregående 20 år. Antallet af skader som følge af jordskred er steget med 450 procent. Det er markante tal for både mennesker og samfund", siger Ivar Martinsen.

De bedste kommuner lærer af andre

En ud af fire kommuner har ikke overvejet, hvordan fremtidige klimaforandringer kan påvirke deres kommune.

"Halvdelen af kommunerne har gennemført klimatilpasningstiltag, men kun en ud af tre overvåger og evaluerer det arbejde, der udføres. Kommuner, der henter inspiration og erfaring fra andre kommuner, klarer sig i gennemsnit meget bedre i undersøgelsen. Men det er kun 37 procent af kommunerne, og kun 20 procent af de små kommuner, der henter inspiration hos andre", siger Marit Klemetsen.

Samtidig viser undersøgelsen, at der er store forskelle mellem de 122 kommuner, der besvarede undersøgelsen, og som repræsenterer 63 procent af den norske befolkning.

"Såvel rapportens konklusioner som manglen på finansiering til tiltagene viser, at det er nødvendigt at sætte skub i arbejdet med tilpasning til klimaforandringer. Det er bekymrende, at så mange kommuner ikke har overvejet, hvordan klimaet kommer til at påvirke deres kommune i fremtiden. Vi mener, at kommunerne har behov for lidt mere hjælp til at gennemføre tiltag, for der er tydeligvis et behov, som ikke bliver opfyldt i dag", siger Ivar Martinsen.

Ivar Martinsen

Ivar Martinsen

Senior Adviser,
If

Marit Klemetsen

Senior Scientist,
Cicero