Ifs whistleblowing-service

Vi vil gøre det på den rigtige måde

Ifs langsigtede succes bygger på at gøre forretninger på en fair og etisk måde. Det er beskrevet i vores Politik om etik.

Vi er forpligtet til at gøre forretninger med de højeste etiske standarder og i henhold til gældende love, regler og bestemmelser. Ifs interne kontrolprocedurer og operationelle procedurer er udarbejdet for at afdække forseelser og forhindre upassende og svigagtig adfærd. Den mest effektive kontrol kan dog ikke beskytte os fuldstændigt mod alle mulige hændelser. Derfor opfordrer vi vores interessenter, herunder kunder, partnere, så vel som vores medarbejdere til at indberette al mistænkelig, svigagtig eller uetisk adfærd i vores aktiviteter.

Hvad kan du indberette?

Whistleblowing giver mulighed for at indberette mistanker om forseelser eller uregelmæssigheder, som svigagtig, uærlig, ulovlig eller uagtsom aktivitet eller adfærd.   Whistleblower-proceduren skal ikke benyttes til kundeklager eller til indberetning af sager, der handler om personlige konflikter.  Du skal ikke have beviser på dine mistanker, men alle indberetninger skal ske i god tro.

Sådan indberetter du

Vi tilskynder dig primært til at rapportere åbent ved at give dit eget navn og kontaktoplysninger, da alle indberetninger bliver behandlet som strengt fortroligt. Du kan dog også vælge at indberette anonymt ved at bruge vores system, som bliver håndteret af en ekstern part, WhistleB. Systemet er ikke en del af Ifs IT-systemer, og sporer ikke IP-adresser eller andre data, der kan identificere en person, der sender en besked.  

Opret en rapport her