Bliv elev hos If

Har du hvad der skal til?

Når vi søger nye elever, kan du ansøge her.

Ifs Graduate program

Drømmer du om en fremtid inden for finans og forsikring i Nordens største forsikringsselskab?

Søger du faglig og personlig udvikling og spændende opgaver, der matcher og udfordrer dine kvalifikationer, og har du mod på at tage en uddannelse, mens du har en aktiv arbejdsdag i en stor organisation?

Så kan en uddannelse som Finanselev i If være noget for dig.

Som finanselev får du mulighed for at kombinere uddannelse og konkret joberfaring, og du vil opbygge solide forsikringsfaglige kompetencer i et 2-årigt elevforløb i If.

Du vil undervejs få en spændende og udbytterig hverdag med kontakt til mange mennesker. Du har gode muligheder for sparring med de andre elever i If, og der vil være en række fælles aktiviteter for elevgruppen.

Det bedste ved at være elev i If er, at der er frihed under ansvar. Man bliver sidestillet med sine kollegaer i afdelingen og får tilsvarende opgaver.

Anders, finanselev i If

Din hverdag

Du vil komme rundt i 3 forskellige afdelinger i løbet af de 2 år. Du vil i den konkrete afdeling blive introduceret til dine opgaver, og dermed får du en afvekslende hverdag, hvor du får prøvet dig selv af.

Du vil hurtigt blive selvkørende og få ansvar i en takt, der passer dig, og du vil blive involveret i opgaverne på lige fod med dine kolleger.

Du bliver tilknyttet en fast mentor, som hjælper dig og besvarer de spørgsmål, der naturligt vil opstå undervejs.

Vi gør meget ud af at sikre, at vores elever bliver fagligt kompetente, og at du får indflydelse på dit eget forløb, herunder hvilke afdelinger din elevtid tilbringes i.


Du kommer rundt i hele virksomheden

Et typisk elevforløb indebærer, at du beskæftiger dig med betjening af både privat- og erhvervskunder, og opbygger erfaring inden for såvel kundeservice som skadebehandling.

Opgaverne i kundeservice kan eksempelvis bestå i at besvare kundernes henvendelser, når de ringer med spørgsmål til deres forsikringsvilkår, og at sikre, at kunden er korrekt dækket.

Inden for skadecenteret består dine opgaver i at behandle kundernes skader, når de er opstået, og med baggrund i kundens forsikringspolice sikre, at kunderne får den erstatning, de er berettiget til.


Lær om forsikring i både teori og praksis

Ca. 1 gang om måneden vil du deltage i skoleophold af 2-5 dages varighed, hvor du sammen med finanselever fra andre forsikringsselskaber introduceres til teorien om forsikring.

Vekselvirkningen mellem skole og dagligdag i virksomheden sikrer, at du får prøvet din teori af i praksis. Du kan læse mere om skoleforløbet under "Skoleophold".

Du skal søge elevplads i If, hvis du ønsker en uddannelse, hvor du får lov til at afprøve de forskellige jobmuligheder.

Simone, finanselev i If

Det lægger vi vægt på

Du skal have en EUX, HHX, STX eller tilsvarende med i bagagen for at blive finanselev. Vi lægger vægt på, at du har gode karakterer fra din ungdomsuddannelse.

Din succes bygger på, at du har mod på at kaste dig ud i nye, afvekslende og forskelligartede opgaver, hvor du med garanti kommer ud af din comfort zone. Du er nysgerrig og ikke bange for at tale med andre, og så skader det ikke, hvis du er i besiddelse af en god portion sund fornuft og et godt humør. Du skal kunne konversere på engelsk.

Det tilbyder vi

Som finanselev vil du træde ind i en helt ny verden, hvor du både gennem skoleophold og ”learning by doing” vil opbygge et solidt fundament for fremtiden. Du vil blive en del af et uformelt og lærerigt miljø i gode kontorfaciliteter og med hjælpsomme kolleger lige ved hånden. Vi har en god kantineordning, træningscenter til fri afbenyttelse og en attraktiv pensionsordning.

De fleste elever får tilbudt fast job hos os efter endt elevtid. Du vil få en løn på 17.508,08 kr. pr. måned i 2019.

Hold øje med vores hjemmeside under ledige stillinger i slutningen af november måned, hvor vi søger elever til start til september året efter.

Skoleophold

Du vil under uddannelsen arbejde med police- og skadebehandling, salg, administration og kundeservice. Ved siden af dit arbejde følger du et uddannelsesforløb af 2 års varighed, der afholdes af Forsikringsakademiet. Uddannelsen er til dig, der brænder for at arbejde med en kombination af:

  • Kommunikation og formidling
  • Jura
  • Tal og Analyse
  • Dataindsamling og –behandling
  • Projektledelse.

Uddannelsen er papirløs og er fordelt på 4 semestre, der har hvert sit fokus. Første semester består af et grundforløb, hvor du får en bred viden inden for alle områder af den finansielle branche. Efter grundforløbet er du i stand til at se og forstå problemer, risici og behov hos privatkunden i forskellige livsfaser. Læs mere her.

Andet semester tager dig videre ind i skadeforsikring. Specialeforløbet gør dig i stand til selvstændigt at behandle ukomplicerede skader vedrørende de produkter, der arbejdes med i forløbet. Semestret afsluttes med en 24-timers case-eksamen. Læs mere her.

Tredje semester fortsætter specialiseringen inden for skadeforsikring. Semestret består derfor af en række valgfag, som du kan læse mere om på Forsikringsakademiets hjemmeside.

Fjerde semester runder din uddannelse af med fokus på samfundsfag og jura, der er obligatoriske fag for alle. På forløbet får du viden om de juridiske regler og lærer at identificere samfundsøkonomiens betydning for etablering og ændring af skadeforsikringsprodukter. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, hvori du skal udforme en individuel projektrapport, som du skal præsentere ved en afsluttende mundtlig eksamen.