Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige er pr. 1. juli 2017 omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Hvorfor er If medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber?

If blev pr. 1. juli 2017 medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

If i Danmark er en filial af If i Sverige, og har derfor ikke tidligere været omfattet af den danske Garantifond. Men en lovændring gjorde det pr. 1. juli 2017 muligt for udenlandske selskaber at indtræde i ordningen.

Det valgte vi at gøre, fordi vi ønsker at give vores kunder den tryghed, der er forbundet med at være med i Garantifonden, og fordi vi anerkender den betydning, en Garantifond har i samfundet.


Hvordan virker Garantifonden for skadesforsikringsselskaber?

Garantiordningen er en sikkerhed for forsikringskunderne, hvis deres forsikringsselskab skulle gå konkurs. Garantiordningen dækker efter lov om garantiordning for skadesforsikringsselskaber.

Garantifonden for skadeforsikringsselskaber udbetaler erstatning til de kunder, der har forsikringer i et konkursramt selskab. De forsikringsselskaber, der er medlemmer, skal indbetale et beløb til Garantifonden, indtil Garantifondens formue udgør 300 mio. kroner.

Finanstilsynet fastsætter beløbet, der skal opkræves pr. police hos forsikringsselskaberne. Vi giver selvfølgelig besked til de berørte kunder, hvis vi skal opkræve beløb til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Du kan læse mere på skadesgarantifonden.dk


Engangsbetaling på 40 kroner for visse forsikringer i 2022

På grund af flere udbetalinger i forbindelse med konkurser i forsikringsbranchen i de seneste år, er Garantifondens formue i øjeblikket lavere end de krævede 300 mio. kroner.

Derfor er alle forsikringsselskaber i Garantifonden fra den 1. januar 2021 blevet pålagt at opkræve 40 kroner pr. police på bestemte forsikringer.

For Ifs kunder betyder det en engangsbetaling på 40 kroner pr. indbo-, hus-, bil- og motorcykelforsikring.

De 40 kroner er en engangsbetaling, som betales enten i forbindelse med:

  • køb af ny forsikring i 2022, eller
  • betaling af en eksisterende forsikring i løbet af 2022 (ved forsikringens fornyelsesdato).

Har du fx både en indbo-, hus-, bil- og motorcykelforsikring, vil du samlet set skulle betale 160 kroner i løbet af 2022. Herefter fortsætter forsikringerne og betalingerne som sædvanligt.

Engangsbetalingen går til Garantifonden, og vil derfor ikke blive tilbagebetalt, hvis din forsikring hos os ophører før tid.