Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige er pr. 1. juli 2017 omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Hvorfor er If medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber?

If blev pr. 1. juli 2017 medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

If i Danmark er en filial af If i Sverige, og har derfor ikke tidligere været omfattet af den danske Garantifond. Men en lovændring gjorde det pr. 1. juli 2017 muligt for udenlandske selskaber at indtræde i ordningen.

Det valgte vi at gøre, fordi vi ønsker at give vores kunder den tryghed, der er forbundet med at være med i Garantifonden, og fordi vi anerkender den betydning, en Garantifond har i samfundet.


Hvordan virker Garantifonden for skadesforsikringsselskaber?

Garantiordningen er en sikkerhed for forsikringskunderne, hvis deres forsikringsselskab skulle gå konkurs. Garantiordningen dækker efter lov om garantiordning for skadesforsikringsselskaber.

Garantifonden for skadeforsikringsselskaber udbetaler erstatning til de kunder, der har forsikringer i et konkursramt selskab. De forsikringsselskaber, der er medlemmer, skal indbetale et beløb til Garantifonden, indtil Garantifondens formue udgør 300 mio. kroner.

Finanstilsynet fastsætter beløbet, der skal opkræves pr. police hos forsikringsselskaberne. 

Du kan læse mere på skadesgarantifonden.dk


Opkrævningen gælder kun visse forsikringer

Har du en indboforsikring, husforsikring eller motorcykelforsikring hos os, vil du blive opkrævet et bidrag på 40 kroner om året pr. forsikring.

Opkrævningen af bidraget på 40 kroner sker ifm. med den første opkrævning, både ved:

  • køb af ny forsikring, eller
  • forsikringens fornyelse.

Betalingen går til Garantifonden, og vil derfor ikke blive tilbagebetalt, hvis din forsikring hos os ophører før tid.