If er medlem af

Garantifonden for skadeforsikringsselskaber

If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige er pr. 1. juli 2017 omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Hvorfor er If medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber?

If er fra 1. juli 2017 med i Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Vi er i Danmark en filial af If i Sverige, og har derfor ikke været omfattet af den danske Garantifond tidligere, men en lovændring har pr. 1. juli 2017 gjort det muligt for udenlandske selskaber at indtræde i ordningen.

Det har vi valgt at gøre, fordi vi ønsker at give vores kunder den tryghed, der er forbundet med at være med i Garantifonden og fordi vi anerkender den betydning en Garantifond har i samfundet.


Hvordan virker Garantifonden for skadeforsikringsselskaber?

Garantiordningen sikrer forsikringskunderne, hvis deres forsikringsselskab går konkurs. Garantiordningen dækker efter lov om garantiordning for skadeforsikringsselskaber.

Hvis Garantifonden for skadeforsikringsselskaber udbetaler erstatning til kunder i et konkursramt selskab, skal medlemmerne indbetale til Garantifonden, indtil Garantifondens formue udgør 300 mio. kroner.

Vi skal opkræve det beløb, der skal indbetales til Garantifonden for skadeforsikringsselskaber med et fast beløb pr. police for følgende privatforsikringer (forbrugerforsikringer):

  1. Motorforsikringer
  2. Familieforsikringer
  3. Husejerforsikringer
  4. Sundhedsforsikringer
  5. Ejerskifteforsikringer
  6. Sælgeransvarsforsikringer
  7. Byggeskadeforsikringer.

Finanstilsynet fastsætter beløbet, der skal opkræves pr. police, og vi giver selvfølgelig besked til de berørte kunder, hvis vi skal opkræve beløb til Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Vi skulle betale 50 kroner pr. police for at indtræde i Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. De kunder, som vil blive opkrævet et engangsbidrag på 50 kroner på deres forsikringspolice, vil kunne se det på opkrævningen.

Du kan læse mere på skadesgarantifonden.dk