If får godkendt sine kortsigtede klimamål af SBTi

- Vi ønsker, at vores mål skal gøre så stor forskel som muligt. Ved at fastsætte videnskabeligt baserede mål og inkludere frivillige reduktionstiltag for vores omfattende aktiviteter inden for skadebehandling, håber vi at kunne være et eksempel andre forsikringsselskaber vil følge, siger koncernchef i If Forsikring, Morten Thorsrud.

If har fået godkendt sine kortsigtede klimamål af Science Based Targets initiative (SBTi). If er nu blandt mere end 4.400 virksomheder på verdensplan, som har fået godkendt deres klimaambitioner af det anerkendte internationale bæredygtighedsinitiativ, SBTi.

Morten Thorsrud, CEO i If.

Inkluderer frivillige mål for skadebehandling

Koncernchef i If Forsikring Morten Thorsrud har ventet godkendelsen med spænding.

- Klimaændringer har global betydning, og kræver øjeblikkelig fokus fra os alle. Vi ønsker at gøre vores del og støtte omstillingen ved at fastsætte ambitiøse og videnskabeligt baserede mål, som er i overensstemmelse med Paris-aftalen. SBTi-valideringen er en vigtig milepæl på denne rejse, siger Ifs koncernchef Morten Thorsrud.

If er Nordens største forsikringsselskab med aktiviteter i alle nordiske og baltiske lande. Selskabet sluttede sig til SBTi i 2021.


Ifs investeringsportefølje på omkring 120 mia. SEK udgør størstedelen af Ifs samlede udledning af drivhusgasser, og som finansiel institution er If forpligtet til at fastsætte mål for selskabets investeringer.

If har valgt at tage yderligere et vigtigt skridt i sit engagement og også opstille mål for sine skadebehandlingsaktiviteter, selv om der ikke er krav herom. Skader udgør en væsentlig del af Ifs samlede udledninger, da If køber produkter og tjenesteydelser til en værdi af mere end 11 mia. SEK hvert år alene på motor- og bygningsområdet.

- Det er af afgørende betydning, at vi gør alt, hvad vi kan, for at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Vi kan gøre en vigtig forskel ved at stille krav til vores leverandører og samarbejdspartnere inden for skadebehandling om, at de skal arbejde ambitiøst med bæredygtighed – for eksempel ved at mindske materialeforbruget og ved at reparere og genbruge i stedet for at bruge nye dele. Det er derfor vi ønsker at lade skadebehandling indgå i vores fastsættelse af mål, siger koncernchef Morten Thorsrud.

SBTi retningslinjer for videnskabeligt baserede mål i den finansielle sektor

Finansielle institutioner (FI'er) skal opstille mål, der omfatter:

Scope 1: Direkte udledninger fra egne eller kontrollerede kilder, fx firmabiler.

Scope 2: Indirekte udledninger fra produktion af indkøbt elektricitet, opvarmning, damp og køling, fx opvarmning og køling af kontorer.

Scope 3: Investerings- og udlånsaktiviteter.

Mål, If har fastsat
Mål, If har fastsat

Her er målene, If har fastsat:

Scope 1: Direkte energi

Reduktion af udledninger med 48% inden 2030

Ifs udledninger i dette scope kommer fra firmabiler. If vil reducere udledningerne fra 132 tons CO2e i basisåret 2020 til 69 tons i 2030 ved fx at erstatte benzin- og dieselbiler med elbiler.

Scope 2: Indirekte energi

Reduktion af udledningerne med 42% inden 2030

Udledninger fra el, varme og køling i Ifs kontorer vil blive reduceret fra 1.488 tons CO2e i basisåret 2020 til 863 tons CO2e i 2030. Det skal ske ved bl.a. at skifte til grøn fjernvarme på Ifs Helsinki-kontor og vedvarende elektricitet i Ifs baltiske kontorer.

Den strøm, vi køber til vores store kontorer i Norden, kommer allerede fra vedvarende energikilder.

Scope 3: Andre indirekte emissioner

Scope 3 omfatter 15 emissionskategorier. For den finansielle sektor er investeringer den eneste obligatoriske kategori. If har frivilligt tilføjet nedbringelse af emissioner fra indkøbte materialer og tjenesteydelser i relation til skadesudbedringer.

Investeringer udgjorde 433.000 ton CO2e af Ifs udledninger i 2020*. Ifs porteføljemål dækker 85% af dets samlede investeringer og udlån i 2020**. If anvender ”Temperature ratings” til fastsættelse af mål relateret til noterede aktier, virksomhedsobligationer, fonde og ETF'er, for eksempel:

  • If forpligter sig til at justere temperaturen for sin scope 1 + 2 portefølje efter investeringsværdien af porteføljen af noterede aktier, virksomhedsobligationer, fonde og ETF'er fra 2,52 °C i 2020 til 2,04 °C inden 2027.

Indkøb af materialer og tjenesteydelser fra skadeudbedringer medførte udledninger på næsten 90.000 ton CO2e i 2020. Siden 2020 har If stillet krav til alle leverandører inden for skadesudbedring og fælles services om at overholde If's leverandør Code of Conduct. If har frivilligt yderligere fastsat mål for leverandørers indsats vedrørende indkøb af materialer og tjenesteydelser for at reducere udledninger fra skadesbehandling:

  • If forpligter sig til, at 30% af sine leverandører, baseret på udgifter til indkøb af materialer og tjenesteydelser vil have videnskabeligt baserede mål inden 2028.

– Skadesbehandling er kernen i vores forretning. Vi køber materialer og tjenesteydelser for mere end 11 milliarder SEK om året og håndterer mere end en million skader på motor- og bygningsområdet. Det er her, vi indirekte har en væsentlig del af vores udledninger, og naturligvis kan vi gøre en forskel ved at opfordre vores leverandører til at sætte ambitiøse klimamål, siger Morten Thorsrud.

Philip Thörn, Head of Sustainability

Ifs Head of Sustainability, Philip Thörn, er enig.

- Ved aktivt at forlange innovative løsninger, ressourceeffektivitet, gennemsigtighed og ansvar hos vores leverandører, stræber vi efter at minimere vores negative påvirkning og stimulere bæredygtig produktion og forbrug. Strenge krav kombineret med et tæt samarbejde med vores leverandører og partnere gør os i stand til at udvikle vores forretning og samtidig bidrage til en mere bæredygtig udvikling, forklarer Philip Thörn.

Han tilføjer:
- Vi mener, at forsikringsbranchen bør have større fokus på klimapåvirkningen fra denne del af forretningen, og vi er glade for at gå ud over kravene fra SBTi.

If reparerer og genanvender allerede næsten 3.500 tons plastik og metal inden for køretøjsreparationer hvert år.

– Vi ønsker, at vores reduktioner skal gøre så stor forskel som muligt. Vi mener, at den mest ambitiøse måde at sikre dette på er at tilslutte sig SBTi og fastsætte videnskabeligt baserede mål. Som Nordens førende forsikringsselskab håber vi at kunne være et godt eksempel, som andre vil følge, siger Morten Thorsrud.

Ifs næste skridt vil være at opdatere politikker og rammer for at understøtte reduktion af udledninger af drivhusgasser.


Om videnskabeligt baserede mål

Science Based Targets-initiativet (SBTi) er et partnerskab mellem FN's Global Compact, World Resources Institute, Verdensnaturfonden (WWF) og CDP.

Initiativet driver ambitiøse klimaindsatser i den private sektor ved at gøre det muligt for organisationer at opstille sektorspecifikke videnskabeligt baserede mål for reduktion af udledninger på en målbar og standardiseret måde.

Målene er ’videnskabeligt baserede’, hvis de er i overensstemmelse med, hvad den nyeste klimavidenskab anser for nødvendigt for at opfylde målene i Paris-aftalen.

En komplet liste over Ifs investeringsmål findes på: Companies taking action – Science Based Targets.

Faktaboks

* Finansierede udledninger under scope 1 og 2 for egenkapital og investeringer.

** If anvender ’Temperature ratings” til fastsættelse af mål relateret til børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer, fonde og ETF'er samt Sectoral Decarbonisation Approach (SDA) for virksomhedslån (erhvervsejendomme).