Miljømål og miljøpolitik

I If arbejder vi hele tiden på at mindske vores miljøpåvirkning, fx ved at stræbe efter miljømæssige forbedringer. Disse forbedringer skal være en daglig, integreret del af vores aktiviteter.
Vi sætter løbende nye miljømål.

Ifs miljømål

I If arbejder vi efter følgende 7 miljømål:

 1. At øge vores interne bevidsthed om miljøspørgsmål og tilbyde relevant uddannelse efter behov.
 2. At minimere affald fra vores virksomhed og i stor udstrækning genbruge og genvinde materialer.
 3. At minimere vores forbrug af energi, vand og råvarer, og genbruge og genvinde materialer hvor det er muligt.
 4. At indføre miljøhensyn i vores produkter og ydelser.
 5. At minimere skadehåndteringens påvirkning af miljøet.
 6. At tage hensyn til miljøet i forbindelse med investeringer.
 7. At vi fremmer klima- og miljøaktiviteter gennem vores samfundsmæssige initiativer.


Ifs miljøpolitik

Det centrale i miljøpolitikken er, at vi hos If i dagligdagen skal handle konkret for et bedre miljø, og altid stræbe efter at finde den bedst mulige miljømæssige løsning – for os selv, vores kunder, vores leverandører og vores partnere.

Indholdet i miljøpolitikken:

 • Ved hjælp af retningslinjer og støtte skal vi altid give vores medarbejdere mulighed for at arbejde miljøvenligt.
 • Vi udvikler produkter, processer og skadeforebyggende ydelser, som skal hjælpe vores kunder med at agere miljøvenligt og mindske risikoen for miljøskader.
 • Vi opfordrer, støtter og stiller krav til vores leverandører og partnere i deres bestræbelser på at arbejde mere miljøvenligt.
 • Gennem retningslinjer og støtte skal medarbejderne altid kunne være miljøvenlige.
 • Vi skal altid informere om miljørisici og deltage aktivt i klimadebatten.


Klimapåvirkning

Hos If har vi gennem mange år arbejdet aktivt med at reducere vores miljøpåvirkning, og frem for alt har vi stræbt efter at mindske vores CO2-udslip. De seneste år har vi reduceret antallet af rejser ved at ændre i vores mødekultur, og siden 2011 har vi været en klimaneutral virksomhed.

Fordi vi er et af de førende forsikringsselskaber, har vi store muligheder for at arbejde med klimaspørgsmål – både på egen hånd og i samarbejde med vores leverandører og kunder.

Udover at reducere antallet af tjenesterejser tager vi også ansvar ved at investere i en række projekter, som reducerer CO2-udslippet globalt.


Klimaneutral virksomhed siden 2011

If har siden 2011 været en klimaneutral virksomhed. Det vil sige, at al miljømæssig påvirkning medfører en direkte udgift. På den måde øger vi klimabevidstheden i If, så alle medarbejdere arbejder sammen mod et fælles, langsigtet mål om at mindske vores påvirkning af miljøet og samtidig sænke de omkostninger, miljøpåvirkningen medfører.


Klimakompensation gennem globale forpligtelser

Siden 2011 har vi støttet klimaprojekter, og i 2013 påbegyndte vi vores støtte af et klimaprojekt, som arbejder med at uddele energieffektive brændekomfurer i Indien.

Brændekomfurerne er moderne og effektive, samtidig med de reducerer klimabelastningen. Sammenlignet med almindelige brændekomfurer reducerer disse skovrydning og dermed drivhusgasser med 60 %. Mindre skovrydning betyder færre oversvømmelser, færre udtørrede arealer og forbedret CO2-binding.

Den økonomiske støtte If giver til disse klimaprojekter, modsvarer omkostningen for den CO2, som If selv udslipper i Norden.


Vi støtter Gold Standard-projekter

Det ovenstående projekt med brændekomfurer er et såkaldt Gold Standard-projekt, hvilket er en internationalt anerkendt certificeringsstandard udviklet i samarbejde med blandt andet WWF.

Gold Standard garanterer, at et projekt har høje krav til udslipsreduktion og står for kvalitet, holdbarhed og social ansvarlighed. Udover WWF står over 70 miljøorganisationer verden over bag Gold Standard.


Ændret adfærd med positivt resultat

Eftersom vores største CO2-udslip sker i forbindelse med tjenesterejser, har vi i mange år arbejdet aktivt på at ændre vores interne mødekultur. Dette er sket ved helt enkelt at rejse mindre og samtidig øge antallet af videokonferencer.

Ændringen betyder, at vi i dag har 95 video- og internetkonferenceanlæg i vores koncern. Fordi disse anlæg har erstattet de traditionelle rejseaktiviteter, har If siden 2007 kunnet reducere antallet af rejser med næsten 40 %, svarende til et tocifret millionbeløb i økonomiske besparelser.

Ifs totale kuldioxidudledning - både direkte og indirekte - udgjorde i 2016 omkring 8.389 tons. Ca. 85 % af udledningen, svarende til omkring 7.100 tons, havde sin oprindelse i officielle rejser med fly, tog og bil.

Ca. 1.100 tons kuldioxid af den samlede udledning kommer fra såkaldt indkøbt energi, fremfor alt i form af fjernvarmeopvarmning på vores kontorer. Vi har siden 2013 købt al vores elektricitet fra vedvarende energikilder.


Miljøforsikring til virksomheder

Er du kunde hos If, kan du købe en miljøforsikring til din virksomhed.

Med en miljøforsikring hos os, får du dækket virksomhedens ansvar ift. miljøskadeloven. Har din virksomhed forårsaget en miljøskade, kan I blive gjort ansvarlig, selvom I ikke har gjort noget galt.

Miljøforsikringen dækker de omkostninger, der skal til, for at føre naturen tilbage til det den var før skaden.

Få mere at vide om miljøforsikring her