Forsikring af entreprise og montage

Skal du bygge nyt, foretage ombygninger eller stå for montering af anlæg/maskine, så er det vigtigt, at du sikrer dig med en forsikring af entreprise og montage.

Anmeld skade på entreprise

Bestil et tilbud på erhvervsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Beskyt dit byggeri med en fleksibel forsikring af entreprise

 • Påbegyndt byggeri

  Dække​r enhver skade på det påbegyndte byggeri​.

 • Materialer på byggepladsen

  Dækker tab af eller skader på de materialer, der er på byggepladsen.​

 • Betal kun for periode

  Betal kun for den periode, du har brug for entrepriseforsikring.​

Forsikring af bygherrens ansvar

Hvis du er bygherre på det pågældende entrepriseprojekt, er du måske interesseret i vores bygherreansvarsforsikring, som sikrer dig i denne rolle.

Hvad dækker forsikring af entreprise og montage?

Som bygherre/entreprenør har du brug for entrepriseforsikring, der dækker entreprisen ved eksempelvis nybyggeri, renovering, tilbygning eller kloakering. Den konstruktion som virksomheden selv fører, kan også forsikres. Forsikringen kan købes som en årlig forsikring eller projektforsikring.

Forsikring af entreprise og montage dækker Brand og Storm Brand og Storm All Risks All Risks

Dækker skader som følge af brand på nybyggeriet eller ombygningen.

Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker skader som følge af storm, skybrud eller tøbrud på nybyggeriet eller ombygningen.

Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker oversvømmelse, der rammer nybyggeriet eller ombygningen.

Ikke inkluderet Inkluderet

Dækker frost- og vandskader på nybyggeriet eller ombygningen.

Ikke inkluderet Inkluderet

Dækker, hvis der sker jordskred eller sammenstyrtninger ved nybyggeriet eller ombygningen.

Ikke inkluderet Inkluderet

Dækker tyveri eller hærværk sket på byggepladsen.

Ikke inkluderet Inkluderet

Dækker hvis en byggekran vælter ned i nybyggeriet eller ombygningen.

Ikke inkluderet Inkluderet

Dækker påkørsel af nybyggeriet eller ombygningen.

Ikke inkluderet Inkluderet
Tilvalg til forsikring af entreprise og montage Tilvalg til Brand og Storm Tilvalg til Brand og Storm Tilvalg til All Risks Tilvalg til All Risks

Dækker udgifter til minimering af forsinkelse som følge af skade.

Afholdelse af disse udgifter skal koordineres med os.

Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker direkte fysiske skader eller tab af de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete begivenheder af hvilken som helst årsag i afhjælpningsperioden.

Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker skader som følge af brand, storm, sky- og tøbrud på nybyggeriet eller ombygningen.

Ikke inkluderet Inkluderet

Bestil et tilbud på ejendomsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Hvad skal du forsikre?

Hvad skal bygherren forsikre?

Udfra din rolle som bygherre i byggeprojektet, kan du nedenfor få afklaret, hvordan og hvad du skal forsikre.

Eksisterende bygning

​Du skal sørge for, at eksisterende bygninger er brand- og stormforsikret. Det gør du ved at have en bygningsforsikring.

​Entreprisen

Du skal lave en aftale med entreprenøren om hvordan entreprisen skal forsikres. Du skal som minimum sørge for at entreprisen er brand- og stormforsikret. Det kan du gøre ved at købe en entrepriseforsikring med brand og storm. Ønsker du at forsikre entreprisen mod f.eks tyveri, hærværk, vandskade, sætningsskader samt væltede og nedfaldne genstande, kan du købe en all risks entrepriseforsikring

Bygherrens ansvar

Du skal sikre dig, at entreprenøren og eventuelle underleverandører har en ansvarsforsikring, og at den er i kraft. Du kan blive holdt ansvarlig for skader på forbipasserende personer eller skader på naboejendomme. Vi anbefaler derfor, at du køber en bygherreansvarsforsikring. Bygherreansvarsforsikringen kan udvides til at dække farligt arbejde og entreprenørens ansvar.

Bliv kontaktet med et tilbud
Suppler din entrepriseforsikring med andre relevante forsikringer

Et lovpligtigt sikkerhedsnet

Arbejdsskadeforsikring er en lovpligtig forsikring i aktieselskaber og anpartsselskaber i Danmark.

Forsikringen er et sikkerhedsnet, der sikrer medarbejdere i tilfælde af arbejdsskader, herunder også krisehjælp ved trusler og overfald.

Læs om arbejdsskadeforsikring
Administrer dine forsikringer på Mine sider Erhverv

Som eksisterende kunde kan du let administrere virksomhedens forsikriner på Mine sider Erhverv. Log ind eller bestil adgang.

Tips og råd om byggeri og forsikring