Entrepriseforsikring

Få sikret dit byggeri med entrepriseforsikring!

Få et uforpligtende tilbud på entrepriseforsikring

Skal du bygge nyt, foretage ombygninger eller stå for montering af anlæg/maskine, så er det en god idé, at du sikrer dig med en entrepriseforsikring.

Som bygherre/entreprenør har du brug for entrepriseforsikring, der dækker entreprisen fx ved nybyggeri, renovering, tilbygning eller kloakering.


 • Påbegyndt byggeri

  Dække​r enhver skade på det påbegyndte byggeri​.

 • Materialer på byggepladsen

  Dækker tab af eller skader på de materialer der er på byggepladsen.​

 • Betal kun for periode

  Betal kun for den periode du har brug for entrepriseforsikring.​

Entrepriseforsikring All risks Bygningsbrand
Brand

Dækker skader som følge af brand på nybyggeriet eller ombygningen.

Storm, skybrud eller tøbrud

Dækker skader som følge af storm, skybrud eller tøbrud på nybyggeriet eller ombygningen.

Oversvømmelse

Dækker oversvømmelse der rammer nybyggeriet eller ombygningen.

Frost- og vandskade

Dækker frost- og vandskader på nybyggeriet eller ombygningen.

Jordskred og sammenstyrtninger

Dækker hvis der sker jordskred eller sammenstyrtninger ved nybyggeriet eller ombygningen.

Tyveri og hærværk

Dækker tyveri eller hærværk sket på byggepladsen.

Væltet byggekran

Dækker hvis en byggekran vælter ned i nybyggeriet eller ombygningen.

Påkørsel

Dækker påkørsel af nybyggeriet eller ombygningen.


Tilvalgsdækninger til entrepriseforsikring - All risks

Vælg frit alt efter din virksomheds behov:

Dækker skader som følge af brand på nybyggeriet eller ombygningen.

Dækker skader som følge af storm, sky- og tøbrud på nybyggeriet eller ombygningen.

Hvad kan du forsikre med vores entrepriseforsikring?

 • Projekt eller årsaftale for projekt
 • Egne maskiner og løsøre
 • Eksisterende bygninger/løsøre/anlæg ​​​​

 


Bygherre - hvordan og hvad skal du forsikre?

Udfra din rolle som bygherre i byggeprojektet, kan du nedenfor få afklaret hvordan og hvad du skal forsikre.

Eksisterende bygning

​Du skal sørge for at eksisterende bygninger er brand- og stormforsikret. Det gør du ved at have en bygningsbrandforsikring.​

​Entreprisen

Du skal lave en aftale med entreprenøren om hvordan entreprisen skal forsikres. Du skal som minimum sørge for at entreprisen er brand- og stormforsikret. Det kan du gøre ved at købe en entrepriseforsikring med brand og storm. Ønsker du at forsikre entreprisen mod fx tyveri, hærværk, vandskade, sætningsskader og væltede og nedfaldne genstande, kan du købe en all risks entrepriseforsikring.

Bygherrens ansvar

Du skal sikre dig at entreprenøren og eventuelle underleverandører har en ansvarsforsikring, og at den er i kraft. Du kan blive holdt ansvarlig for skader på forbipasserende personer eller skader på naboejendomme. Vi anbefaler derfor, at du køber en bygherreansvarsforsikring​. Bygherreansvarsforsikringen kan udvides til at dække farligt arbejde og entreprenørens ansvar.

Entreprenør - hvordan og hvad skal du forsikre?

Udfra din rolle som entreprenør i byggeprojektet, kan du nedenfor få afklaret hvordan og hvad du skal forsikre.

Eksisterende bygning

Du kan vælge at forsikre bygherrens eksisterende bygninger og bygningsanlæg mod skade ved uforudsete begivenheder, som er en direkte følge af entreprisens fysiske udførelse. Ved at købe en all risks entrepriseforsikring. Den er især aktuel ved til- og ombygning samt renovering.

Entreprisen

Du skal lave en aftale med bygherren om hvordan entreprisen skal forsikres. Står bygherren for brand og storm, kan du aftale med bygherren at købe all risks entrepriseforsikringen. I kan også aftale, at du står for brand og storm. I så fald kan du købe en udvidelse til all risks entrepriseforsikringen.

Ansvar

Vi anbefaler, at du har en erhvervsansvarsforsikring​. Den dækker de skader du kan blive holdt ansvarlig for i forbindelse med dit arbejde på byggeriet. Erhvervsansvarsforsikringen kan udvides til at dække farligt arbejde fx grundvandssænkning.​

Gør varmt arbejde til sikkert arbejde

I forbindelse med nybyggeri eller ombygning, kan I komme ud for at der skal udføres varmt arbejde. ​​​​​

Så er det vigtigt, at du ved hvilke sikkerhedskrav du skal opfylde og har styr på arbejdsprocesserne, således at i ikke risikerer at der opstår brand. Få hjælp og vejledning her.

Gør varmt arbejde til sikkert arbejde​​

Andre ejendomsforsikringer til din virksomhed

Få endnu bedre forsikringsdækning og suppler med: