Opkrævning af gebyr, afgifter og bidrag

Ved for sen betaling pålægges du et rykkergebyr på 100 kr.

Derudover opkræver vi en række  lovbestemte afgifter og bidrag for staten på din virksomheds erhvervsforsikringer. Du kan se listen herunder.

Kontakt os Læs mere om betaling

Afgifter og miljøbidrag

Afgift/bidrag Hvad udgør det?
1,1%

Bygningsforsikring
Løsøreforsikring
Køretøjsforsikring
Ansvarsforsikring
Ulykkesforsikring
Erhvervsrejseforsikring
Sundhedsforsikring​
Sygedriftstabsforsikring

Statsafgift på ansvarsforsikring på motorkøretøjer​
Varierer efter motorkøretøj
Miljøbidrag på arbejdsskadeforsikring (Fastsættes 1. gang årligt)
1,0%
Miljøbidrag på ansvarsforsikring på motorkøretøjer
84 kr.
Stormflodsafgift
40 kr.
Bidrag til Garantifonden for sundhedsforsikring og privatbiler
Læs mere hos Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber
40 kr.
Bidrag til Garantifonden for arbejdsskadeforsikring fra 1/1 2022
Der beregnes pr. fuldtidsansat 30 kr.