Ansvarspakken

I vores Ansvarspakke har vi samlet fem vigtige ansvarsrelaterede forsikringer, så du ved, at din virksomhed er sikret bedst muligt.

Udover en god og bred ansvars- og cyberdækning får du også adgang til juridisk rådgivning, og vi hjælper med at dække dine omkostninger, hvis du ender i en tvist.

Anmeld ansvarsskade

Bestil et tilbud

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Pakken med den bredeste dækning

 • Juridisk rådgivning uden ekstra omkostninger

  Kun med Ansvarspakken får du adgang til juridisk rådgivning uden selvrisiko.

 • Erstatning til dig og dine kunder ved hackerangreb

  Ved hackerangreb hjælper vi dig både med dit driftstab samt erstatning til berørte kunder, hvis du holdes ansvarlig.

 • Hjælp når du sagsøges, og når du sagsøger

  Med retshjælpsforsikringen får du hjælp, både når din virksomhed sagsøges, og når din virksomhed sagsøger andre.

 • Sikrer dig, når du eller dine medarbejdere begår fejl

  Forsikringen dækker dit erstatningsansvar, når fejl eller forsømmelse leder til skade hos f.eks. en kunde.

 • Dækning ved skade forvoldt af dine produkter eller arbejdsydelser

  Produktansvarsforsikringen dækker dit erstatningsansvar for skade forvoldt af produkter og arbejdsydelser.

Ansvarspakken indeholder 5 forsikringer

Ansvarspakken indeholder Del af Ansvarspakken Del af Ansvarspakken

Erhvervsansvarsforsikringen dækker dig, hvis du bliver holdt erstatningsansvarlig for skader sket i forbindelse med din virksomheds normale aktiviteter. Dette inkluderer ansvar for ved pludselig og utilsigtet forurening.

I tilfælde af arbejdsulykker dækker forsikringen blandt andet tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte, hvis du holdes ansvarlig.

Forsikringen dækker desuden dit ansvar som hus- og grundejer.

Læs mere om erhvervsansvarsforsikring

Inkluderet

Vores produktansvarsforsikring dækker dig, hvis du holdes ansvarlig for skade forvoldt af dine leverede produkter eller udførte arbejdsydelser.

Du friholdes desuden for uberettigede krav fra tredjemand.

Læs mere om produktansvarsforsikring

Inkluderet

Hvis din virksomhed involveres i en tvist, der ender med en retssag, er du hjulpet af din retshjælpsforsikring. Her dækker forsikringen både egne sagsomkostninger og sagsomkostninger pålagt af domstol samt sagsomkostninger afholdt med rimelig grund.

Dette gælder uanset, om din virksomhed bliver sagsøgt, eller hvis din virksomhed sagsøger andre.

Desuden dækker forsikringen dine sagsomkostninger ved forlig.

Læs mere om retshjælpsforsikring

Inkluderet

Juridisk rådgivning giver dig adgang til erhvervsjuridisk rådgivning fra vores eksperter.

Hvis du har juridiske spørgsmål, kan du få 15 timers juridisk rådgivning indenfor generel aftaleret, selskabsret, ansættelsesret, erhvervslejeret og andre brugsrettigheder. 

Forsikringen tilbydes kun som en del af Ansvarspakken.

Læs mere om juridisk rådgivning

Inkluderet

Vores cyberforsikring dækker dig, hvis du f.eks. udsættes for hackerangreb, og sikrer dig eksperthjælp døgnet rundt.

Forsikringen dækker dine omkostninger, når du skal genoprette netværk og servere og genetablere ødelagt data.

Du får desuden erstatning ved driftsstop i din virksomhed som følge af hackerangreb, samt hvis du holdes ansvarlig for en kundes tab.

Læs mere om cyberforsikring

Inkluderet

Bestil et tilbud

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Dækker Ansvarspakken alt?

Ansvarspakken tilbyder en meget bred ansvarsdækning, og den giver desuden adgang til juridisk rådgivning uden selvrisiko.

For langt de fleste virksomheder vil dette være nok.

Men for nogle specialiserede virksomheder kan der være behov for yderligere dækning.

Hvis du eksempelvis optræder i rollen som konsulent, kan det være relevant at sikre dig med en rådgiveransvarsforsikring.

For andre virksomheder vil det være relevant med en miljøansvar- eller en transportansvarsforsikring.

Læs om ansvarsforsikringer