Forsikring til hotelbranchen

Altid korrekt forsikret! Få et skræddersyet tilbud til dit hotel.

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Formularen sendes...

Vi hjælper dit hotel med et overblik over de forsikringer, som sikrer dig bedst muligt​​.

 • Korrekt forsikret

  Vi sørger for at din virksomhed er korrekt forsikret, så du kan fokusere på virksomheden.

 • Skadeservice i topklasse

  Kunder giver os 9 ud af 10 for skadehåndtering. Det er nemt at anmelde, vi arbejder hurtigt og du kan nå os 24/7.

 • Skræddersyet forsikring til dig

  Vi skræddersyr forsikring til dit behov. Personlig rådgivning gør, at du kan føle dig tryg og være korrekt forsikret.


Ejer eller bestyrer du et hotel​, så får du her en oversigt over de mest relevante erhvervsforsikringer og fordele for din branche.

Forsikring til hotelbranchen Lovpligtig Vi anbefaler Bedst sikret
Ansatte kommer udfor arbejdsulykker

Du skal købe en arbejdsskadeforsikring, når du er arbejdsgiver og har ansatte i din virksomhed. Arbejdsskadeforsikringen dækker de ansatte, hvis de kommer ud for en arbejdsulykke på arbejdet.

Dine køretøjer

Ansvar

Ifølge færdselsloven skal du, som ejer/bruger af et motordrevet køretøj, købe en ansvarsforsikring til dine køretøjer. Ansvarsforsikring dækker dig som fører og dækker skader du påfører andre personer og ting.

Delkasko eller kasko

Vi anbefaler, at du køber delkasko- eller kaskoforsikring til dine køretøjer (Basis, Standard eller Super), da de dækker mod bl.a indbrud, tyveri, brand og hærværk. 

 

Bistand ved retssager og udgifter hertil

Få dækket dine udgifter ved retssager inkl. juridisk bistand med vores retshjælpsforsikring. Du kan fx komme ud for at der opstår uoverenstemmelser med arbejdet der er udført eller varer der er leveret og det kan koste dig dyrt.

Dine bygning og lokaler

Bygningsforsikringen gælder for din virksomheds bygninger fx dit kontor, butik, lager, produktionshal og de bygninger du udlejer. ​Bygningsforsikringen dækker dine erhvervsbygninger mod bl.a. brand, -, el-, natur-, tyveri og vandskade.

Dit inventar, værktøj, maskiner m.m.

Med vores løsøreforsikring sikrer du dit inventar mod brand-, tyveri- og vandskader. Fx dit værktøj, reservedele, maskiner.

Køl- og fryseskader - tilvalgsdækning

Erstatter skade på varer forårsaget ved temperaturændring ved pludselig fejl i køleanlægget, strømafbrydelse, eller anden pludselig hændelse, samt skade forårsaget ved udstrømmende kølemedium

Vi dækker driftstab og meromkostninger, der kan være i forbindelse med en skade med vores driftstabsforsikring.

Skadedyrsdriftstab - tilvalgsdækning

Tab af indtjening, som følge af at dit hotel, helt eller delvist, må lukke i en periode efter påbud fra myndighederne på grund af rotter, mus eller møl.​

Dit erstatningsansvar

Med en erhvervsansvarsforsikring dækker vi dit erstatningsansvar for din virksomheds almindelige aktiviteter, hvis du eller dine ansatte kommer til at lave en skade hos en af dine kunder på grund af fejl eller en forsømmelse.

Dækker desuden tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte.

Dit produktansvar

Med vores produktansvarsforsikring får du hjælp, hvis du bliver gjort erstatningsansvarlig for en skade, der sker i forbindelse med din virksomheds almindelige aktiviterer.

Gæst for madforgiftning

Produktansvarsforsikringen hjælper dit hotel, hvis en af dine gæster bliver syg efter at have spist i din restaurant. Vi betaler erstatning, hvis du er ansvarlig for madforgiftningen eller friholder dig, hvis ikke du er ansvarlig. ​

Netbankindbrud og kriminalitet begået af dine ansatte

Beskyt din virksomhed mod netbankindbrud af din bankkonto. Derudover dækker vores kriminalitetsforsikring også mod kriminalitet begået af dine ansatte både overfor din virksomhed og dine kunder.

Dine ansatte kommer udfor et ulykkestilfælde

Vores ulykkesforsikring er et godt supplement til arbejdsskadeforsikringen og et godt personalegode.

Kommer dine ansatte udfor et ulykkestilfælde giver vi invaliditetserstatning og dødfaldserstatning. Er der behov for akut krisehjælp, er vi der også.

Hacking af dit IT-system og data

Cyberforsikringen hjælper din virksomhed, når dit IT-system bliver udsat for hacking og som medfører at du får omkostninger for rekonstrurering af dit system og data. Kommer du ud for at din virksomhed må ligge stille pga. hackerangreb erstatter forsikringen driftstabet.

Ingen tabt omsætning, hvis I bliver syge eller kommer ud for en ulykke

Sikrer din virksomheds økonomi ved langtidssygemeldinger. Du får erstatning ved sygeforløb over fire uger, alt efter din virksomheds behov og risiko. Du har desuden fuld frihed til at vælge, hvem der skal forsikres og hvor meget de skal forsikres for.  Alt dette kan du få med vores sygedriftstabsforsikring.

Når du og dine ansatte bliver syge

Bliver du eller en af dine ansatte syge og ikke kan komme på arbejde den næste måned eller det næste halve år, så får I bla. hurtig behandling via privathospital og du minimerer sygefraværet og forsinkelser på byggeriet med vores sundhedsforsikring.

​Hvad er vigtigt for hotelbranchen?

Hvis du driver en virksomhed indenfor hotelbranchen er det vigtigt at sikre sig mod skader der kan have økonomiske konsekvenser.

Har du overvejet følgende skader?:

 • Dine køle- og fryseelementer er udsat for strømafbrydelse?

 • Din bygning bliver udsat for vand- eller brandskade?

 • Din virksomhed bliver påvirket af en skade og kan ikke opretholde den sædvanlige omsætning?

 • Du bliver mødt med et erstatningskrav, fordi en af dine gæster får madforgiftning.

 • En af dine nøglepersoner i virksomheden bliver syg i en længere periode?

Ønsker du økonomisk tryghed, rådgivning og hjælp til at komme hurtigt videre, er det vigtigt at dit hotels ansvar er dækket, samt du er sikret mod skader på selve bygningen og bygningens indhold.