Undgå snetryk- og vandskader på bygningens tag

Ved at rydde taget for sne og is på dine bygninger, kan du sikre dig mod snetryk- og vandskader.

Herunder giver vi dig en tjekliste til, hvordan du kan undgå snetryk- og vandskader.​​​

Få tilbud på bygningsforsikring

Sne på loftet eller i tagrummet

Fygesne kan komme ind på loftet ved selv de mindste sprækker og revner i taget. Når tøvejret sætter ind, smelter sneen og giver vandskader på lofter og gulve. Tjek hele loftet, da sneen kan snige sig ind overalt.

Tøsne vejer tungt på tagene

Når det begynder at tø, suger sneen vand og bliver meget tungere, og den øgede vægt vil trykke voldsomt meget på taget. Straks efter snefald og eller snefygning bør du derfor undersøge taget og få det ryddet for sne, hvis der ligger mere end 20 cm eller hvis der ligger store driver.

Tjekliste for at undgå snetryk- og vandskader

 1. Afspær områder, hvor sneen kan falde ned med risiko for at ramme personer og andre genstande.
 2. Ryd sneen på en sikker måde; helst fra jorden eller ved brug af lift. Skal du på taget for at rydde sneen, sørg altid for sikre dig forsvarligt med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
 3. Hvor havner sneen, når den fejes ned? 
  Kan tilstødende konstruktioner klare den ekstra sne, eller er der risiko for at ramme personer, biler eller andre genstande?
 4. Ryd sneen forsigtigt! Undgå større maskiner og tungt udstyr. Undgå skarpe værktøjer på taget såsom spader, hakker og lignende, da de kan skade tagbelægningen og - konstruktionen.
 5. Snerydning med stålwire kan hurtigt fjerne store snemængder, men pas på, at ikke sætte store mængder sne i bevægelse, så tagkonstruktionen kommer i svingninger.
 6. Undgå at lave render på langs af taget, da dette kan gøre snelaget ustabilt, så store snemængder falder ned. Risiko for skred er størst ved temperaturer omkring frysepunktet.
 7. Taget bør ryddes jævnt. Er taget er skævt belastet, må den højst belastede del ryddes først.
 8. Sne kan over længere tid smelte nedefra eller opsuge regnvand, som ved frostperioder kan danne is. Sørg for at rydde isen, da tagdækning og tagrender let kan blive beskadiget. Se også punkt 4 og 5.
 9. Hold afløb, render og nedløb frie for is og sne, så vandet kan løbe bort.
 10. Fjern istapper ved tagkanter, når der er risiko for, at de kan falde ned og skade personer, der færdes tæt på bygningen.