Krav til sikring af dine varer mod indbrud

Du skal sikre, at dine varer lever op til de krav, der stilles til tyverisikring. Gør du ikke det, kan du risikere større skade og ingen eller reduceret erstatning.

Dit sikringsniveau bliver fastlagt ud fra de varer, du har til salg og summen af disse varer samt summen af det it-udstyr, du selv bruger i virksomheden.

Attraktive varer betyder større krav til tyverisikring

Jo mere attraktive dine varer er for indbrudstyve, jo større krav om tyverisikring. Og jo større koncentration af attraktive varer, des større krav om tyverisikring.

Sikringsniveauer beskriver kravene

Der er i alt seks sikringsniveauer, og hvert niveau beskriver nøje hvilke krav, der er til låse, forstærkninger af bygningsdele, gitre, elektronisk alarmovervågning m.v. Sikringsniveau 10 er det laveste niveau, og sikringsniveau 60 er det højeste.

Find din varegruppe og dit sikringsniveau

Sådan gør du:

  1. find ud af hvilken varegruppe dine varer hører under
  2. hvad er summen af din varegruppe
  3. Udfra varegruppe og sum, kan du nu finde frem til hvilket sikringsniveau dine varer skal være i.

Hent oversigt over varegrupper og sikringsniveauer

Benyt denne oversigt til at finde frem til din varegruppe og dit sikringsniveau.
Oversigt over varegrupper og sikringsniveauer (PDF format, 48 KB)

​Sørg for certificeret installation og installationserklæring

Du skal altid anvende en certificeret installatør til at montere din sikring.
Du skal også have en installationserklæring fra installatøren som dokumentation for at sikringen er udført i henhold til dit sikringsniveau. ​​​

Tjek hvilket sikringsniveau, du skal placere dine varer under.

Installationserklæringer

Sikringsniveau 10 20 og 30 40. 50 og 60

Låsearbejde skal udføres af certificeret mekanisk installatør

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Gitre, skabe mv. skal sikres af certificeret mekanisk installatør


Ikke inkluderet Inkluderet

Elektronisk overvågning skal installeres af AIA-installatør


Inkluderet Inkluderet

Relevante forsikringer