Tyverisikringsudstyr til din virksomhed

Tyverisikringsudstyret er vigtigt for at forebygge tyveri på din virksomhed. 

Herunder kan du løse om det vigtigste tyverisikringsudstyr, som din virksomhed har brug for, du kan bestille tilbud på ejendomsforsikring, eller du kan få rabatter på sikringsudstyr.

Begræns adgangen til din virksomhed

Et adgangskontrolanlæg bruges til at begrænse adgangen til et område, en bygning eller dele af en bygning til de personer, som har fået ejerens tilladelse til adgang. Den mest simple form for adgangskontrol er en låst dør, hvor de, der må komme ind, har fået udleveret en nøgle. 

Er der mange, som skal have adgang til samme område, er "nøglesystemet" ret upraktisk, og der er stor risiko for, at nøglen kommer i de forkerte hænder, ligesom det kan være nødvendigt at omstille låsen, hvis en nøgle "forsvinder".

Elektronisk adgangskontrolanlæg

Med et elektronisk adgangskontrolsystem, bestemmer du hvilke personer, der må komme i bestemte områder eller benytte bestemte døre i virksomheden og på hvilke tidspunkter. 

Det giver meget stor tryghed, at du ved, hvem der færdes på virksomheden og hvornår. Samtidig er det let at oprette eller slette i et adgangskortsystem ved medarbejderskift eller ved tab af kort.
Se vores tilbud på låsesystemer her

Sikring af døre

  • De ydre døre: hoveddør, bagdør, kælderdør, porte osv. bør være solide og forsynet med to godkendte låse eller monteret med sikkerhedsslutblik. 

Sikring af vinduer

  • Vinderr forsynes med solide hasper, helst med låseanordning eller særlig haspesikring. Vinduer i underetage og kælder, som ikke skal kunne åbnes, kan skrues fast med vinkelbeslag eller forsynes med gitter, trådnet eller lign.

Automatisk indbrudsalarmanlæg

Elektronisk overvågning kaldes i daglig tale AIA-anlæg. Anlæggene er konstrueret til automatisk at registrere indtrængen eller forsøg på indtrængen i en overvåget bygning eller lokale.

Et AIA-anlæg skal være godkendt af os og installeret af en AIA-installatør, der er registreret hos Forsikring & Pension, og som installerer anlægget efter Forsikring & Pensions forskrifter.

TV-overvågningsanlæg

Et TV-overvågningsanlæg kan ofte være medvirkende til, at "svind" i butikker og lagre bliver reduceret mærkbart. Det kan være en god idé, at kombinere et adgangskontrolanlæg med et TV-overvågningsanlæg. Systemerne kan ofte integreres i et moderne indbrudsalarmanlæg.  

Tågesikring sætter ind lige efter alarmen

De fleste indbrud er overstået på ganske få minutter, derfor kan det være fornuftigt med en tågesikringsanlæg, der stopper tyven få sekunder efter alarmen har lydt. 

Der lægges et tæt tågeslør ud forhindres tyven i at orientere sig og finde de ting, der skulle stjæles eller ødelægges. 
Det er specielt godt i områder med store værdikoncentrationer, tyveriudsatte genstande, i butikker eller i kontorområder med it-systemer eller computere.

DNA-mærkning sikrer dine værdigenstande 

Mærk alle dine værdigenstande med dna-mærkning fx t it-udstyr, værktøj m.m og du reducerer risikoen for at det bliver stjålet. Da genstandene er lette at spore tilbage til dig, hvis de kommer i politiets varetægt. Alle mærkede genstande bliver nemlig registreres i en database, så de altid kan forbindes til de rigtige ejere.

Mærker du let omsættelige og tyveriudsatte genstande, bliver de mindre attraktive at stjæle og vanskeligere at omsætte illegalt.
Få rabat på dna-mærkning her

DNA-spray i din butik

DNA-spray er en usynlig væske, der indeholder en unik DNA-kode. Væsken sprayes udover tyven i det, han forlader butikken. Væsken, der sætter sig fast på tyven og  hans tøj,  og det kan ikke vaskes af. Når tyven pågribes, kan politiet ved hjælp af UV-belysning afsløre væsken og således forbinde ham til gerningsstedet ved hjælp af den unikke DNA-spray kode, der findes i DNA-væsken.
Få rabat på dna-spray her