Tyverisikringsudstyr til din virksomhed

Tyverisikringsudstyret til din virksomhed er vigtige for at forebygge tyveri eller indbrud på din virksomhed. Få her de vigtigste tyverisikringsudstyr, som din virksomhed har brug for. ​
Benyt et elektronisk adgangskontrolsystem , da det giver bedre tryghed og styring af nøgler.

Begræns adgangen til din virksomhed med adgangskontrol

Et adgangskontrolanlæg bruges til at begrænse adgangen til et område, en bygning eller dele af en bygning til de personer, som har fået ejerens tilladelse til adgang. 

Den mest simple form for adgangskontrol er en låst dør, hvor de, der må komme ind, har fået udleveret en nøgle. 

Er der mange, som skal have adgang til samme område, er "nøglesystemet" ret upraktisk, og der er stor risiko for, at nøglen kommer i de forkerte hænder, ligesom det kan være nødvendigt at omstille låsen, hvis en nøgle "forsvinder".

Elektronisk adgangskontrolanlæg

Med et elektronisk adgangskontrolsystem, bestemmer du hvilke personer, der må komme i bestemte områder eller benytte bestemte døre i virksomheden og på hvilke tidspunkter. 

Det giver meget stor tryghed, at du ved, hvem der færdes på virksomheden og hvornår. Samtidig er det let at oprette eller slette i et adgangskortsystem ved medarbejderskift eller ved tab af kort.

Fysisk sikring af døre, porte og vinduer

Sikring af døre

De ydre døre: hoveddør, bagdør, kælderdør, porte osv. bør være solide og forsynet med to godkendte låse eller monteret med sikkerhedsslutblik. Desuden bør dørkarmene være solide og godt forankret i murværket.

Sikring af vinduerne

Vinduerne bør forsynes med solide hasper, helst med låseanordning eller særlig haspesikring. Vinduer i underetage og kælder, som ikke skal kunne åbnes ,kan skrues fast med vinkelbeslag eller forsynes med gitter, trådnet eller lignende.

Automatisk indbrudsalarmanlæg registerer indtrængen på din virksomhed

Elektronisk overvågning kaldes i daglig tale AIA-anlæg (Automatisk IndbrudsAlarmanlæg). Anlæggene er konstrueret til automatisk at registrere indtrængen eller forsøg på indtrængen i en overvåget bygning eller lokale.

Et AIA-anlæg skal være godkendt af os og installeret af en AIA-installatør, der er registreret hos Forsikring & Pension, og som installerer anlægget efter Forsikring & Pensions forskrifter.

TV-overvågningsanlæg

Det kan ofte være en god idé, at kombinere et adgangskontrolanlæg med et TV-overvågningsanlæg. Systemerne kan ofte integreres i et moderne indbrudsalarmanlæg. 

Et TV-overvågningsanlæg kan ofte være medvirkende til, at "svind" i butikker og lagre bliver reduceret mærkbart. 

Vær opmærksom på gældende love og bekendtgørelser omkring TV-overvågning. 

Der er ikke noget til hinder for, at du kan overvåge din egen virksomhed herunder indgang, facade eller indhegning, dog skal du opsætte skilte, der viser, at området er TV-overvåget.

Tågesikring sætter ind lige efter alarmen

De fleste indbrud er overstået på ganske få minutter, derfor kan det være fornuftigt med en tågesikringsanlæg, der stopper tyven få sekunder efter alarmen har lydt. 

Ved at lægge et tæt tågeslør ud forhindres tyven i at orientere sig og finde de ting, der skulle stjæles eller ødelægges. 

I et lokale på 100-150 m² vil der på under et minut lægge sig et tæt tågeslør,  som man ikke kan orientere sig i. 

Udlægning af tågeslør er velegnet i mange miljøer, men vil være specielt godt i områder med store værdikoncentrationer, tyveriudsatte genstande, i butikker eller i kontorområder med edb. 

Tågen er lugtfri og fuldstændig ufarlig både for mennesker, dyr, data-udstyr, maskiner og inventar. 

Efter en udluftning af lokalet (som helst skal ske senest 1 time efter tågen er udløst) vil man ikke kunne fornemme, at tågesikringen har været aktiveret. 

Reducer risikoen for tyveri ved at tyverimærke

Ved at tyverimærke bla. dit it-udstyr, reducerer du risikoen for at det bliver stjålet.

Det er en myte, at alt it-udstyret forsvinder sporløst ud af landet. I Danmark sker der en betydelig omsætning af stjålne komponenter og datamaskiner.

Mærker du let omsættelige og tyveriudsatte genstande, bliver de mindre attraktive at stjæle og vanskeligere at omsætte illegalt.

Få mere information fra Forsikring & Pension

Sikringskataloger og vejledninger

Produkter som er testet og godkendt