Når højresvingsulykken rammer

Kommer en af vores transportkunder ud for en højresvingsulykke, sætter vi ind med hurtig skadehjælp. Der er intet mønster i, hvem eller hvorfor ulykkerne rammer, men vi er i dialog med kunderne om at forebygge disse ulykker.

Vi har stor ekspertise inden for transportbranchen og lægger vægt på, at vores kunder får en professionel dækning og kompetent skadebehandling. Der er især én skadesituation, hvor det er vigtigt med støtte til vores transportkunder, nemlig hvis en lastbilchauffør bliver involveret i en højresvingsulykke med en cyklist.

Ulykker med alvorlige konsekvenser

I perioden 2015 til 2020 har 24 cyklister mistet livet i højresvingsulykker i Danmark, mens yderligere 40 cyklister kvæstedes. Det er ulykker med alvorlige konsekvenser, og If har en helt klar procedure for disse sager, hvor der reageres proaktivt med hurtig og fortrolig skadebehandling: "Sagerne varetages af erfarne personskademedarbejdere, der ved præcis, hvad de skal gøre," fortæller Anne Nørgaard, leder af Ifs Motorskade Erhverv og Industri.

Cyklister rammes hårdt af højresvingsulykker
Hold godt øje på cyklisterne ved højresving.

Hurtig og fortrolig skadebehandling

En af medarbejderne er Pia Skar, som lægger stor vægt på et fortroligt sagsforløb:

"Så snart vi får besked om, at en kunde er involveret i en alvorlig højresvingsulykke, så handler vi hurtigt med tilbud om psykologhjælp til chauffør og eventuelle vidner. Det er også os, som tager kontakt til de efterladte eller deres advokat. Vi giver hurtig besked om, at If sørger for forsikringsdækning som f.eks. begravelsesudgifter, advokatomkostninger og forsørgertabserstatning," forklarer Pia Skar i Motorskadeafdelingen.

Arbejdsskadeforsikringen giver vigtig støtte til chaufføren

Efter en ulykke er der meget fokus på ofret. Men som chauffør er man også stærkt berørt af ulykken og dens konsekvenser. Er chaufføren arbejdsskadeforsikret i If, så er der fuld fokus på hurtig behandling, siger Helle Marianne Olesen, leder af Ifs Personskade, Erhverv:

"Vi dækker udgifter til psykologhjælp og godtgørelse for varige mén som f.eks. posttraumatisk stress. Skulle chaufføren helt miste sin arbejdsevne på grund af psykiske gener, giver vi erstatning for varigt tab af erhvervsevne. Vi gør imidlertid alt for at støtte chaufføren i at komme tilbage på arbejde, og her ved vi, at vores proaktive indsats er afgørende. For langt de fleste ønsker at komme i job igen efter en arbejdsulykke," forklarer Helle Marianne Olesen.

Både chauffør og vognmand kan således være trygge ved at vide, at If tager sig af hele skadeforløbet og hjælper så godt som muligt.

Forebyggende råd til at undgå højresvingsulykker

  • Tjek at spejlene er korrekt indstillet.
  • Lastbilens side må max fylde en centimeter i hvert spejl.
  • Stop helt op og tjek sidespejlene en ekstra gang før du krydser cyklistens bane.
  • Orienter dig grundigt, når du kører i byzoner.
  • Cyklistværn skal monteres og anvendes korrekt, så cyklister ikke kan komme ind under lastbilen.
  • Hold godt øje ved højresving. Selvom en cyklist ikke kører efter reglerne, så har lastbilschaufføren altid det juridiske ansvar
  • Følg med i udviklingen, lovgivningen og opfordringer fra vognmandsbranchens organisation om nye sikkerhedstiltag.

Forebyggelse i fokus

Der er ikke et tydeligt mønster i hvem og hvorfor højresvingsulykkerne rammer, så de er svære at forebygge, men If følger med i forskning og ny viden om emnet, for at kunne rådgive kunderne bedst muligt. Vognmænd, der kører i byzoner, viser stor interesse for, hvad de kan gøre for at forebygge ulykker, og vil gerne høre Ifs erfaringer og råd.

"Enhver vognmand frygter højresvingsulykker, er vores erfaring. Ulykkerne sker for selv meget erfarne chauffører, og de bliver naturligvis dybt berørte af situationen. Som forsikringsselskab sætter vi os ind i chaufførernes hverdag med at manøvrere rundt i store lastbiler. If deltager også altid i tværfaglige udvalg f.eks. med Dansk Cyklistforbund og i forsikringsbranchens egne seminarer, hvor vi holder os opdateret og bidrager med vores erfaringer inden for højresvingsulykker," fortæller Anne Nørgaard.