Undgå ulykker, når sommervikaren tager over

Med en korrekt oplæring af sommervikaren minimerer du risikoen for ulykker på arbejdspladsen.

Vi giver dig her nogle tips til, hvordan du øger arbejdssikkerheden. Du får også en del viden om, hvad du som erhvervsdrivende bør vide, når du ansætter sommervikarer.

Vigtig med ordentlig instruktion

En midlertidig sommervikar har brug for oplæring, instruktion og tilsyn. Det er vigtigt, at sommervikaren føler sig godt tilpas på arbejdspladsen og med sine tildelte opgaver. En god oplæringsmetode er, at udpege en person i virksomheden, som står for oplæringen af sommervikaren og svarer på spørgsmål. I begyndelsen er det vigtigt, at hjælpe sommervikaren med at følge de opsatte regler og udføre arbejdsopgaverne på den korrekte måde. Uden en grundig oplæring og instruktion øges risikoen for alvorlige skader.

Sommervikarer skal ligesom planter passes og plejes.

Den første arbejdsdag anmeldes lige så mange arbejdsulykker som i hver af de følgende fire uger.

Arbejdstilsynet

Gennemgå følgende ting med sommervikaren

  • Hvilke arbejdsopgaver skal løses?
  • Hvordan skal arbejdsredskaber og maskiner håndteres?
  • Arbejdsrisici - hvordan du undgår skader og bruger sikkerhedsudstyr, f.eks. førstehjælpsudstyr og beskyttelsesbriller?
  • Hvad skal du gøre, hvis der sker en ulykke?
  • Brandbekæmpelse og hvad skal du gøre, hvis brandalarmen går?

Hvilken løn skal jeg give sommervikaren?

Hvor meget en sommervikar normalt får i løn, er afhængig af flere faktorer f.eks:

  • alder
  • erfaring
  • kommunal eller privat ansættelse
  • hvor i landet sommervikaren arbejder.

Selv om der ikke er en lovbestemt mindsteløn, bør du altid give en rimelig løn for det udførte arbejde. Har din virksomhed en overenskomst, kan fagforeningen hjælpe dig med lønfastsættelsen. Husk også at sommervikarer har krav på feriepenge og at du skal betale arbejdsgiverbidrag.

Vigtigt at vide ved ansættelse af mindreårig sommervikar

Det er godt, hvis du gennemgår lønnen med sommervikaren og er tydelig med hvad som gælder. For unge kan det være den første løn nogensinde. Der gælder særlige regler omkring arbejdsopgaver og arbejdstider for børn og unge under 18 år. En mindreårig må f.eks. ikke udføre farlige opgaver eller arbejde om natten.

Sommervikar er dækket under dine forsikringer

Det er vigtigt, at sommervikaren bliver dækket af virksomhedens arbejdsskadeforsikring og måske også ulykkesforsikring.

Som kunde i If kan du fortage ændringer på dine erhvervsforsikringer ved at kontakte erhvervscenteret eller administrere dine forsikringer på nettet

Selvfølgelig hjælper vi dig også, hvis du ikke er kunde hos os endnu, med at gennemgå dine erhvervsforsikringer. Book et telefonmøde eller indhent et tilbud.