Transportsikkerhed

Selv med moderne og højteknologiske transportmidler kan din virksomheds transportrisiko være stor.

Herunder kan du læse vores bedste råd her til at undgå transportskader.

Du kan også se vores udvalg af transportforsikringer eller bestille et skræddersyet og uforpligtende tilbud.

Benyt anerkendte transportører

Benyt velrenommerede og anerkendte transportører. Foregår en transport med skib, bil, jernbane eller fly, er det klogt at vælge en transportør, som du har tillid til eller har et godt omdømme fra andre i branchen.

Det gælder også for valg af speditører i forbindelse med transporter, hvor flere forskellige transportmidler afløser hinanden. Transporter til mere eksotiske destinationer kan du undertiden have få muligheder at vælge imellem eller kun en enkelt.

Forhør dig også om:

 • Transportrute.
 • Valg af transportmiddel.
 • Eventuelle omlastningssteder.

Så kan du selv vurdere, om forretningen er de risici værd, som er tilknyttet transporten.

Vurdering og valg af transportmiddel

Der kan være sammenhæng mellem alderen på et transportmiddel og skadefrekvensen. Et nyere, men dårligt vedligeholdt transportmiddel, kan være et langt dårligere alternativ end et gammelt, men godt vedligeholdt transportmiddel.

Spørg derfor transportøren om alder og vedligeholdelsesstand på deres transportmidler, og bed f.eks. om at få bilerne at se med dine egne øjne, hvis du er usikker.

Vidste du?

Du kan beregne pris og købe forsikring af en enkelt transport direkte i vores webshop.

Indpakning og emballage

Ved eksport

 • Tjek, at godset er tilstrækkeligt indpakket
 • Brug eksperter
 • Invester i en ordentlig eksportindpakning, der er vandtæt, har kantbeskyttelser, air bags osv.

Ved import

 • Stil tilsvarende krav til leverandøren
 • Vær opmærksom på, at skader som skyldes manglende eller mangelfuld emballering, ikke er dækket af forsikringen, uanset hvem der har emballeret varen.

Undgå omlastninger

Undgå omlastninger, når det er muligt. 

 • Fyld godset så meget, at du kan benytte én container til hele transporten fremfor at sende godset som stykgods, der typisk skal omlastes flere gange i forskellige containere, terminaler m.m.
 • Vælg transportører, som benytter et moderne logistikkoncept, og benyt fortrinsvis FCL (Full Container Load).

Lagring skal ske i egnede lokaler

Ved mellemlagring af gods er det vigtigt, at dette sker i egnede lokaler.

 • Spørg transportøren, om lageret ligger på et sted, der er sikret mod oversvømmelse, storm m.m.  
 • Er der tale om tyveriudsat gods, så undersøg, hvordan står det til med indbrudssikringen.
 • Vær opmærksom på, om varerne skal opbevares i længere tid efter transportens afslutning (vareforsikringen dækker kun, til varerne indgår på endeligt lager).

Orden i dokumenter

 • Sørg for, at alle dokumenter som skal følge godset, også rent faktisk gør det
 • Sørg for, at dokumenterne indeholder alle relevante oplysninger. Et glemt transitdokument kan betyde, at godset standses i tolden i ankomstlandet og lagres mangelfuldt med skader til følge
 • Skriv adressen helt korrekt. Der findes f.eks. mere end et New York i verden.
Transportsikkerhed og transportforsikring? Der er mange ting at have styr på, og denne tjekliste kan hjælpe dig
Af både forsikringsmæssige og juridiske hensyn er det vigtigt, at der er styr på alle dokumenter.

Krig og strejke

Undgå handel i konfliktudsatte områder. Selvom du kan købe en vis forsikringsbeskyttelse, er den som regel begrænset.

Remburser/Letter of Credit

Vi ser ofte meget fantasifulde og uforståelige remburser udstedt forskellige steder i verden, så sørg for kun at handle på anerkendte rembursvilkår.

Konsulter os gerne, før du accepterer indholdet i en remburs. 

Transportørens forsikring

Kontroller, at din transportør har en transportansvarsforsikring​. På den måde kan du få dit tab delvis erstattet, og samtidig får du indsigt i kvaliteten af din transportør.

Incoterms

Vær opmærksom på, at leveringsbetingelser er meget forskellige fra land til land, og det er en jungle at finde rundt i dem. 

Henvis altid til Incoterms 2020, leveringsklausulerne, som klart fortæller, hvem der har risikoen for varerne under transporten, f.eks. (DDP New York, USA, Incoterms 2020).

Du minimerer risikoen for skader, og dermed forbedrer du din forsyningssikkerhed overfor dine kunder ved at henvise til Incoterms 2020. 

Tjekliste ved modtagelse af gods

Vi har har udarbejdet en tjekliste til dig, som du altid bør gennemgå når du modtager gods.

Sørg for at dit gods er vareforsikret

Sørg altid for at have dit gods vareforsikret. Mange kunder tror fejlagtigt, at transportøren erstatter skader på varerne.

Transportørens ansvar for dine varer er meget begrænset. F.eks. kan en transportør ved en international landevejstransport begrænse sit ansvar til ca. 75 kr. per kg skadet eller tabt gods.

Det betyder, at en maskine til 2 mio. kr., som vejer 100 kg, bliver erstattet med ca. 7.500 kr. dvs. et tab for ejeren af varen på 1.992.500 kr.

Læs mere om vores transportforsikring - køb og salg af varer.