Incoterms 2020

Incoterms er et sæt handelsbetingelser som alle, der sender eller modtager varer og gods bør bruge.

Læs mere herunder, eller tal med vores specialister og få et tilbud på erhvervsforsikring, der matcher din virksomhed.

Se reklamationsfrister, forældelsesfrister og begrænsningsbeløb

Hvad er incoterms?

Det er en række standardiserede leveringsbetingelser. Klausulerne angiver, hvem der til enhver tid bærer risikoen for gods undervejs, hvem der skal betale omkostningerne, og hvilke forpligtelser køber og sælger hver især har. Incoterms 2020 (tidligere incoterms 2010) er anerkendt af myndigheder og domstole verdenen over.

Valg af leveringsbetingelser

Alle der sender eller modtager varer og gods, bør benytte leveranceklausulerne Incoterms®. Vi anbefaler, at du vælger en klausul, hvor du selv har forsikringsansvaret. På den måde slipper du for at forholde dig til et ukendt forsikringsselskab, som din forhandlingspartner har valgt. Samtidig undgår du også diskussioner om, hvor og hvornår skaden skete.

Forklaring  af klausulerne

Klik på koderne nedenfor og få en forklaring på hver af de 11 klausuler.

Ønsker du at forsikre en enkelt transport?


Se pris og køb forsikring

Køber eller sælger du varer?


Læs om handelsvareforsikring og få et tilbud

Forhandler du transportaftaler?


Få dækket dit ansvar med en speditørforsikring

 • FCA
 • FAS
 • FOB
 • CFR
 • CIF
 • CPT
 • CIP
 • DAP
 • DPU
 • DDP

EXW - Ex Works (Navngivet sted)

Køber bærer risikoen og alle omkostninger fra det øjeblik, sælger har placeret godset på det aftalte tidspunkt og sted, f.eks. på sælgers lager.

Forsikringsanbefaling: Køber har brug for forsikring til hele transporten fra sælger har placeret varerne på det tidspunkt og sted, der er angivet i købsaftalen.

Overdragelse fra sælger til køber: På det angivne bestemmelsessted i henhold til købsaftalen på sælgers fabrik eller lager, når godset er tilgængeligt for læsning.

Incoterms EXW, Ex Works - Dansk

FCA - Free Carrier (Navngivet sted)

Sælgeren overdrager godset på det angivne sted. Køber bærer risikoen fra det tidspunkt, hvor godset leveres til den første transportør eller terminal på det aftalte tidspunkt og sted. Dette bør fremgå tydeligt af købsaftalen.

Forsikringsanbefaling: Køberen skal have en forsikring for transporten. Sælgeren har brug for forsikring indtil det leveringssted, der er angivet i salgskontrakten.

Overdragelse fra sælger til køber: Færdiglastet på købers valgte transportmiddel.

Incoterms 2010 FCA, Free Carrier - Dansk

FAS - Free alongside ship (Navngivet lastehavn - kun søtransport)

Sælgeren bærer risikoen, indtil godset er leveret ved siden af skibet (på kajen) i den navngivne havn. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, hvor godset er leveret ved siden af skibet.

Forsikringsanbefaling: Køber har brug for forsikring til transporten fra havnen. Sælger har brug for forsikring frem til kajen.

Overdragelse fra sælger til køber: På det angivne sted på kajen, når godset er tilgængeligt for læsning.

Incoterms FAS, Free alongside ship - Dansk

FOB - Free on board (Navngivet lastehavn - kun søtransport)

Sælgeren bærer risikoen, indtil godset er lastet om bord på det skib, som køberen har udpeget. Køber bærer risikoen fra det tidspunkt, hvor godset er leveret om bord på skibet.

Køber har brug for forsikring til transporten fra det tidspunkt, hvor godset er lastet om bord på skibet. Sælgeren har brug for forsikring, indtil varerne er lastet om bord.

Overdragelse fra sælger til køber: Lastet ombord på skibet.

Incoterms FOB, Free on board - Dansk

CFR - Cost and freight (Navngivet lossehavn - kun søtransport)

Sælgeren bærer risikoen, indtil godset er lastet om bord på det skib, som sælgeren har udpeget, og omkostningerne og fragten til den angivne lossehavn. Køber bærer risikoen fra det tidspunkt, hvor godset er leveret om bord på skibet.

Forsikringsanbefaling: Køber har brug for forsikring til transporten fra det tidspunkt, hvor godset er lastet om bord på skibet. Sælgeren har brug for forsikring, indtil godset er lastet om bord.

Overdragelse fra sælger til køber: Lastet ombord på skibet.

Incoterms CFR, Cost and freight - Dansk

CIF - Cost, insurance and freight (Navngivet lossehavn - kun søtransport)

Sælger afholder alle omkostninger, herunder forsikring og fragt, frem til den angivne lossehavn, men køber bærer risikoen fra det tidspunkt, hvor godset er leveret om bord på skibet.

Forsikringsanbefaling: Sælger skal arrangere en forsikring, der som minimum opfylder Institute Cargo Clauses (C) betingelse frem til lossehavnen på vegne af køber.

Overdragelse fra sælger til køber: Lastet ombord på skibet.

Incoterms CIF, Cost insurance and freight - Dansk

CPT - Carriage paid to (Navngiven destination)

Sælgeren arrangerer transport til det angivne bestemmelsessted, men køberen bærer risikoen fra det tidspunkt, hvor godset er leveret til den første transportør eller terminal.

Forsikringsanbefaling: Køber har brug for forsikring til transporten. Sælgeren har brug for en forsikring indtil det overdragelsessted, der er angivet i salgskontrakten.

Overdragelse fra sælger til køber: Færdiglastet på sælgers valgte transportmiddel.

Incoterms CPT, Carriage paid to - Dansk

CIP - Carriage and insurance paid to (Navngiven destination)

Sælger afholder alle omkostninger, herunder forsikring og fragt, frem til det angivne bestemmelsessted, men køber bærer risikoen fra det tidspunkt, hvor godset er leveret til den første transportør på det aftalte tidspunkt.

Forsikringsanbefaling: Sælger skal arrangere en forsikring, der som minimum opfylder Institute Cargo Clauses (A) betingelse frem til det angivne bestemmelsessted på vegne af køber.

Overdragelse fra sælger til køber: Færdiglastet på sælgers valgte transportmiddel.

Incoterms CIP, Carriage and insurance paid to - Dansk

DAP - Delivered at place (Navngiven destination)

Sælgeren bærer risikoen for godset frem til det aftalte bestemmelsessted før losning. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, sælger har stillet godset til rådighed for aflæsning på bestemmelsesstedet.

Forsikringsanbefaling: Køber kan have brug for en forsikring fra det aftalte bestemmelsessted. Sælgeren har brug for en forsikring indtil det aftalte bestemmelsessted.

Overdragelse fra sælger til køber: På det angivne bestemmelsessted i henhold til købsaftalen, når godset er tilgængeligt for aflæsning.

Incoterms DAP, Delivered at place - Dansk

DPU - Delivered at Place Unloaded (Navngivet destination)

Sælgeren bærer risikoen for godset, indtil det er aflæsset på det angivne bestemmelsessted. Køberen bærer risikoen fra det øjeblik, hvor godset er tilgængeligt efter aflæsning på det aftalte sted. Kontrakten skal specificere, hvor godset vil være tilgængeligt efter aflæsning.

Forsikringsanbefaling: Køber kan have brug for en forsikring fra det aftalte bestemmelsessted. Sælgeren har brug for en forsikring indtil godset er aflæsset på det aftalte bestemmelsessted.

Overdragelse fra sælger til køber: På det angivne bestemmelsessted i henhold til købsaftalen, når godset er aflæsset.

Incoterms DAT, Delivered at terminal - Dansk

DDP - Delivered duty paid (Navngiven destination

Sælger bærer risikoen og alle omkostninger indtil det tidspunkt, hvor godset er leveret på det aftalte tidspunkt og sted. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, hvor godset er tilgængeligt for aflæsning på bestemmelsesstedet.

Forsikringsanbefaling: Sælgeren har brug for en forsikring indtil det aftalte bestemmelsessted.

Overdragelse fra sælger til køber: På det angivne bestemmelsessted i henhold til købsaftalen, når godset er tilgængeligt for aflæsning.

Incoterms DDP, Delivered duty paid - Dansk

Derfor skal du bruge Incoterms 2020

Ved international handel reducerer Incoterms risikoen for misforståelser, som kan lede til juridiske problemer. Vi anbefaler derfor, at du bruger dem ved alle internationale transporter og fraråder enhver fra at lave egen leveringsklausuler. De indeholder regler om:

 • Hvem som skal betale transport, forsikring og andre omkostninger.
 • Til hvilket sted transporten skal ske.
 • Om lastning og losning indgår.
 • Når risikoen overgår fra sælgeren til køberen.
 • Information om reklamationsfrister, forældelsesfrister og begrænsningsbeløb.

Transportøren har et begrænset ansvar for de varer og gods som transporteres. Det er derfor vigtigt, at du kender til Incoterms, og at du forsikrer varerne, når du står for risikoen, lige meget om du er sælger eller køber.

Forskellen mellem Incoterms 2010 og 2020

Der er meget få ændringer i leveringsklausulerne for transport af varer, og her er de vigtigste.

 • Leveringsklausulen DAT har ændret navn til DPU. Der er ingen ændringer i indholdet af klausulen, der er alene tale om en navneændring fra “Delivered at Terminal” til “Delivered at Place Unloaded”
 • Leveringsklausulen CIP stiller nu højere krav til den forsikring, som sælgeren skal tegne. I Incoterms 2010 skulle forsikringen kun opfylde kravene i Institute Cargo Clauses (C), men i Incoterms 2020 skal forsikringen opfylde de skærpede krav i Institute Cargo Clauses (A).

Vi har samlet de vigtigste spørgsmål og svar om Incoterms 2020.

Se spørgsmål og svar

Vær grundig med leveringsklausulen, når du skriver kontrakt

Det er meget vigtigt, at virksomhederne (parterne) skriver kontrakt om, hvad der skal gælde under transporten. Leveringsklausulen bestemmer, hvem som skal betale forsikring af varerne under transporten, og hvornår risikoen for varerne overgår fra sælger til køber.

Når du bruger leveringsklausulerne i forsendelsen, bør du også skrive skrive det ind i købsaftalen og handelsfaktuaer, f.eks. ”FOB Copenhagen, Incoterms® 2020”. Så undgår du misforståelser og forskellige tolkninger.

Hvis din virksomhed har købt Ansvarspakken, tilbyder vi juridisk rådgivning og hjælp til udarbejdelse af kontrakter.

Læs om juridisk rådgivning

Reklamationsfrister, forældelsesfrister og begrænsningsbeløb

Ansvarsregler Reklamationsfrister

Ved synlig
skade/manko
Reklamationsfrister

Ved skade som ikke
umiddelbart er synlig
Forældelsesfrister Begrænsningsbeløb
1. Fartøj

Haag-Visby konventionen


RotterdamreglerneA1
Straks ved
modtagelse af
godset
3 dage


7 dage
1 år


2 år
SDR* 667/kolli/SDR 2/kg

SDR 875/kolli/SDR 3/kg
2. Fly

Montrealkonventionen
Straks ved modtagelse af godset 14 dage (ved forsinkelse
21 dage)
2 år SDR 22/kg
3. Tog
CIM
Straks ved modtagelse af godset 7 dage
1 år SDR 17/kg
4. Bil
CMR
Straks ved
modtagelse af
godset
7 dage
(uden unødigt ophold)
1 år SDR 8,33/kg
5. Spedition
NSAB (aftaler med
fragtføreransvar)
Straks ved
modtagelse af
godset
7 dage 1 år SDR 8,33/kg
* SDR er en international valutaenhed baseret på flere nøglevalutaer, og dagskursen kan findes på internettet.

Vær opmærksom på ansvarsbegrænsningerne nævnt ovenfor. Begrænsningerne er alene baseret på vægt/mængde og ikke på
godsets virkelige værdi. If er en professionel partner, som kan hjælpe dig med at forsikre denne type risiko og give gode råd om
Incoterms® 2020.

Spørgsmål og svar om Incoterms

Download og print Incoterms 2020

Vi har samlet de vigtigste oplysninger i to printvenlige brochurer, én på dansk og én på engelsk.

Vi hjælper dig med sikkerhed og forsikring

Erhvervsforsikring

Incoterms® er et varemærke, som er registreret af ICC

International Chamber of Commerce. ICC er en international organisation for handel med nationale afdelinger i hele Norden og med medlemmer fra mere end 140 lande over hele verden.

For mere information se www.iccdanmark.dk