Incoterms 2020

Incoterms er et sæt handelsbetingelser som alle, der sender eller modtager varer og gods bør bruge.

Hvad er incoterms?

Det er en række standardiserede leveringsbetingelser. Klausulerne angiver, hvem der til enhver tid bærer risikoen for gods undervejs, hvem der skal betale omkostningerne, og hvilke forpligtelser køber og sælger hver især har. Incoterms 2020 (tidligere incoterms 2010) er anerkendt af myndigheder og domstole verdenen over.

Valg af leveringsbetingelser

Alle der sender eller modtager varer og gods, bør benytte leveranceklausulerne Incoterms®. Vi anbefaler, at du vælger en klausul, hvor du selv har forsikringsansvaret. På den måde slipper du for at forholde dig til et ukendt forsikringsselskab, som din forhandlingspartner har valgt. Samtidig undgår du også diskussioner om, hvor og hvornår skaden skete.

Ønsker du at forsikre en enkelt transport?


Se pris og køb forsikring

Forklaring  af klausulerne

Klik på koderne nedenfor og få en forklaring på hver af de 11 klausuler.

 • FCA
 • FAS
 • FOB
 • CFR
 • CIF
 • CPT
 • CIP
 • DAP
 • DPU
 • DDP

EXW - Ex Works (Named place; ex factory ex mill, ex warehouse etc)

Køber bærer risikoen fra det øjeblik at sælger har stillet godset til disposition til den aftalte tid og på det aftalte sted. Fx. på sælgers fabrik eller lager. Køber bærer hele risikoen og alle omkostninger i forbindelse med at fragte varerne til bestemmelsesstedet. Køber klarerer også for eventuel eksport.

Forsikringsanbefaling: Køber bør købe forsikring fra godset forlader det angivne sted til den aftalte tid, som beskrevet i købsaftalen.

Overlevering fra sælger til køber: Lasterampe på sælgers fabrik eller lager (specificeret i aftalen).

Incoterms EXW, Ex Works - Dansk

FCA - Free Carrier (Named place)

Sælger overleverer godset i første transportørs varetægt på et angivet sted, klareret for eventuel eksport. Køber bærer risikoen fra det øjeblik godset er leveret til den første transportør eller terminal på aftalt tid og sted. Dette bør specificeres nøje i købsaftalen.

Forsikringsanbefaling: Køber bør købe forsikring for transporten. Sælger bør købe forsikring frem til det leveringssted, som er angivet i aftalen.

Overlevering fra sælger til køber: Færdiglastet på købers valgte transportmiddel.

Incoterms 2010 FCA, Free Carrier - Dansk

FAS - Free alongside ship (Named port of shipment - kun søtransport)

Sælger må overlevere godset ved siden af skibet i navngiven havn, klareret for eventuel eksport. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, at godset er leveret ved skibssiden.

Forsikringsanbefaling: Køber bør købe forsikring for transporten fra havnen.

Overlevering fra sælger til køber: Et angivet sted på kajen.

Incoterms FAS, Free alongside ship - Dansk

FOB - Free on board (Named port of shipment - kun søtransport)

Sælger bærer risikoen frem til, at godset er lastet ombord på det skib, som er angivet af køber. Sælger må klarere for eventuel eksport. Køber bærer risikoen fra og med, at godset er lastet ombord på skibet.

Forsikringsanbefaling: Køber bør købe forsikring for transporten, fra godset er lastet ombord på skibet.

Overlevering fra sælger til køber: Færdiglastet ombord på skibet.

Incoterms FOB, Free on board - Dansk

CFR - Cost and freight (Named port of destination - kun søtransport)

Sælger dækker alle omkostninger og fragt frem til den angivne lossehavn. Men køber bærer risikoen fra og med at godset er leveret ved skibet, ligesom køber også bærer risikoen når varerne lastes ombord på skibet.

Forsikringsanbefaling: Køber bør købe forsikring for transporten.

Overlevering fra sælger til køber: Færdiglastet ombord på skibet.

Incoterms CFR, Cost and freight - Dansk

CIF - Cost, insurance and freight (Named port of destination - kun søtransport)

Sælger dækker alle omkostninger, inklusiv forsikring og fragt, frem til angiven lossehavn. Men køber bærer risikoen fra og med, at godset er leveret ombord på skibet. Forsikring, som gælder til og med ankomsthavnen, skal købes af sælger for købers regning.

Forsikringsanbefaling: Sælger bør købe forsikring som tilfredsstiller vilkåret Institute Cargo Clauses (C) frem til og med ankomsthavnen.

Overlevering fra sælger til køber: Færdiglastet ombord på skibet.

Incoterms CIF, Cost insurance and freight - Dansk

CPT - Carriage paid to (named place of destination)

Sælger betaler fragt til den angivne destination, men køber bærer risikoen fra og med, at godset er leveret til den første transportør eller terminal.

Forsikringsanbefaling: Køber bærer risikoen under hele transporten og bør købe forsikring.

Overlevering fra sælger til køber:På aftalt sted iflg. købskontrakten.

Incoterms CPT, Carriage paid to - Dansk

CIP - Carriage and insurance paid to (named place of destination)

Sælger betaler for fragt og forsikring, men køber bærer risikoen fra og med, at godset er leveret til fragtselskabet.

Forsikringsanbefaling: Forsikring, som gælder til og med ankomststedet, skal købes af sælger for købers regning. Forsikringen skal tilfredsstille vilkåret Institute Cargo Clauses (A).

Overlevering fra sælger til køber: På aftalt sted iflg. købskontrakten.

Incoterms CIP, Carriage and insurance paid to - Dansk

DAP - Delivered at place (named place of destination)

Sælger bærer al risiko for godset frem til det aftalte bestemmelsessted før losning. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, at sælger har gjort godset tilgængeligt på bestemmelsesstedet. Aftalen skal angive det sted, hvor godset stilles til købers disposition.

Forsikringsanbefaling: Forsikring bør købes af sælger frem til det angivne bestemmelsessted i aftalen.

Overlevering fra sælger til køber: På det i aftalen angivne bestemmelsessted, ulosset.

Incoterms DAP, Delivered at place - Dansk

DPU - Delivered at Place Unloaded (named terminal at port or place of destination)

Sælger bærer hele risikoen for godset frem til at godset er losset på det angivne bestemmelsessted. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, at godset er tilgængeligt efter losning på det aftalte sted. Aftalen skal angive, hvor på bestemmelsesstedet godset er tilgængeligt efter losning.

Forsikringsanbefaling: Forsikring bør købes af sælger frem til at godset er losset på det angivne sted.

Overlevering fra sælger til køber: På det aftalte sted, færdiglosset.

Incoterms DAT, Delivered at terminal - Dansk

DDP - Delivered duty paid (named place of destination)

Sælger dækker alle transportudgifter og bærer hele risikoen indtil godset er leveret. Sælger betaler også eventuelle toldafgifter, med mindre andet er aftalt. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, at godset er tilgængeligt på bestemmelsesstedet.

Forsikringsanbefaling: Forsikring bør købes af sælger. Sælger bærer risikoen under hele transporten.

Overlevering fra sælger til køber: : På et angivet bestemmelsessted hos kunden, ulosset.

Incoterms DDP, Delivered duty paid - Dansk

Derfor skal du bruge Incoterms 2020

Ved international handel reducerer Incoterms risikoen for misforståelser, som kan lede til juridiske problemer. Vi anbefaler derfor, at du bruger dem ved alle internationale transporter og fraråder enhver fra at lave egen leveringsklausuler. De indeholder regler om:

 • Hvem som skal betale transport, forsikring og andre omkostninger.
 • Til hvilket sted transporten skal ske.
 • Om lastning og losning indgår.
 • Når risikoen overgår fra sælgeren til køberen.
 • Information om reklamationsfrister, forældelsesfrister og begrænsningsbeløb.

Transportøren har et begrænset ansvar for de varer og gods som transporteres. Det er derfor vigtigt, at du kender til Incoterms og at du forsikrer varerne når du står for risikoen, lige meget om du er sælger eller køber.

Forskellen mellem Incoterms 2010 og Incoterms 2020

Der er meget få ændringer i leveringsklausulerne for transport af varer, og her er de vigtigste.

 • Leveringsklausulen DAT har ændret navn til DPU. Der er ingen ændringer i indholdet af klausulen, der er alene tale om en navneændring fra “Delivered At Terminal” til “Delivered at Place Unloaded”
 • Leveringsklausulen CIP stiller nu højere krav til den forsikring, som sælgeren SKAL tegne. I Incoterms 2010 skulle forsikringen kun opfylde kravene i Institute Cargo Clauses (C), men i Incoterms 2020 skal forsikringen opfylde de skærpede krav i Institute Cargo Clauses (A).

Vær grundig med leveringsklausulen når du skriver kontrakt 

Det er meget vigtigt, at virksomhederne (parterne) skriver kontrakt om hvad der skal gælde under transporten. Leveringsklausulen bestemmer hvem som skal betale forsikring af varerne under transporten og når risikoen for varerne overgår fra sælger til køber.

Når du bruger leveringsklausulerne i forsendelsen, bør du også skrive skrive det ind i købsaftalen og handelsfaktuaer, fx ”FOB Copenhagen, Incoterms® 2020”. Så undgår du misforståelser og forskellige tolkninger. 

Vi hjælper dig med forsikring og giver råd

Er du i tvivl om hvad EXW, FCA, FOB eller DDP betyder for din transport? Vi i If, er en professionel partner som hjælper dig med transportforsikringer og giver råd om Incoterms 2020.

Incoterms® er et varemærke, som er registreret af ICC

International Chamber of Commerce. ICC er en international organisation for handel med nationale afdelinger i hele Norden og med medlemmer fra mere end 140 lande over hele verden.

For mere information se www.iccdanmark.dk