Vareforsikring ved køb og salg

Vareforsikring er en vigtigt transportforsikring ved køb og salg. Transportørens ansvar er begrænset, og du risikerer at varer skades eller tabes i en transport. Få forsikret varer under transporten både inden og udenfor Danmark.

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
 • Økonomisk dækning ved skade

  Økonomisk dækning, hvis varerne skades eller mistes under transporten​.

 • Verdensomspændende kontaktnet

  Vi har et verdensomspændende net af havariagenter​.

 • Regres tager vi os af

  Eventuelle regresser mod transportører tager vi os af​.


Vareforsikring ved køb og salg af varer dækker ​dig som vareejer mod økonomisk tab, når varerne skades under transporten fra leverandør til modtager.

Hvad er vareforsikring ved køb og salg af varer?

Vareforsikring ved køb og salg af varer er en forsikring ved eksport og import af varer, indenrigs samt udenrigs transport over hele verden.

Vareforsikringen gælder for de fleste handelsvarer, som transporteres med lastbil, skib, fly eller jernbane.

Det er en all risks forsikring som dækker skader, som opstår pludseligt og uforudset.

Vareejer bør have vareforsikring

Bliver transporten udført af en transportør, har han ansvaret for dit gods eller vareparti under hele transporten fra leverandør til modtager.

Vareejeren (i henhold til Incoterms 2020 står for risikoen) bør købe transportforsikring ved køb og salg af varer, fordi transportøren ofte kan fraskrive sig ansvaret eller bare betale et meget begrænset beløb som erstatning.

F.eks. kan en avanceret og værdifuld maskine erstattes med en symbolsk kilopris.

Hvem, som "står for risikoen" ved transport af handelsvarer reguleres af den aftale eller de leveringsklausuler, som køber og sælger er blevet enige om i henhold til Incoterms 2020, og dette bør indføjes i købsaftalen.

Leveringsklausulerne i købsaftalen bestemmer, om sælger eller køber står for risikoen og hvem der skal forsikre godset under transporten.

Vigtige spørgsmål du skal stille dig selv inden transporten:

 • Tåler din virksomhed et økonomisk tab svarende til værdien af en hel forsendelse?
 • Ønsker du en forsikring, som tager sig af meget af det praktiske når uheldet er ude?
 • Skal du kun forsikre dig for reelle katastrofeskader eller har du brug for en paraplydækning, som stort set dækker alt?
 • Har din virksomhed selv kapaciteten/kompetencen til at håndtere skader?

Du kan budgettere med omkostningen for en vareforsikring, men du kan ikke budgettere med en eventuel storskade på et vareparti.​

Vareforsikring for en enkelt forsendelse

Har du behov for at få forsikret en enkelt forsendelse, kan du beregne pris og købe direkte i webshoppen