Vareforsikring ved køb og salg

Få forsikret varer under transporten både inden og udenfor Danmark!

Få et uforpligtende tilbud på vareforsikring ved køb og salg af varer

Vareforsikringen er en vigtigt transportforsikring ved køb og salg. Transportørens ansvar er begrænset og du risikerer at varer skades eller tabes i en transport.

Vareforsikring ved køb og salg af varer dækker ​dig som vareejer mod økonomisk tab, når varerne skades under transporten fra leverandør til modtager.


 • Økonomisk dækning ved skade

  Økonomisk dækning, hvis varerne skades eller mistes under transporten​.

 • Verdensomspændende kontaktnet

  Vi har et verdensomspændende net af havariagenter​.

 • Regres tager vi os af

  Eventuelle regresser mod transportører tager vi os af​.

Hvad er Vareforsikring ved køb og salg af varer?

Vareforsikring ved køb og salg af varer er en forsikring ved eksport og import af varer, indenrigs samt udenrigs transport over hele verden.

Vareforsikringen gælder for de fleste handelsvarer, som transporteres med lastbil, skib, fly eller jernbane.

Det er en all risks forsikring som dækker skader, som opstår pludseligt og uforudset.

Vareejer bør have vareforsikring

Bliver transporten udført af en transportør, har han ansvaret for dit gods eller vareparti under hele transporten fra leverandør til modtager.

Vareejeren (i henhold til Incoterms 2020 står for risikoen) bør købe transportforsikring ved køb og salg af varer, fordi transportøren ofte kan fraskrive sig ansvaret eller bare betale et meget begrænset beløb som erstatning.

Fx kan en avanceret og værdifuld maskine erstattes med en symbolsk kilopris.

Hvem, som "står for risikoen" ved transport af handelsvarer reguleres af den aftale eller de leveringsklausuler, som køber og sælger er blevet enige om i henhold til Incoterms 2020, og dette bør indføjes i købsaftalen.

Leveringsklausulerne i købsaftalen bestemmer, om sælger eller køber står for risikoen og hvem der skal forsikre godset under transporten.

Vigtige spørgsmål du skal stille dig selv inden transporten:

 • Tåler din virksomhed et økonomisk tab svarende til værdien af en hel forsendelse?
 • Ønsker du en forsikring, som tager sig af meget af det praktiske når uheldet er ude?
 • Skal du kun forsikre dig for reelle katastrofeskader eller har du brug for en paraplydækning, som stort set dækker alt?
 • Har din virksomhed selv kapaciteten/kompetencen til at håndtere skader?

Du kan budgettere med omkostningen for en vareforsikring, men du kan ikke budgettere med en eventuel storskade på et vareparti.​

Vareforsikring for en enkelt forsendelse

Har du behov for at få forsikret en enkelt forsendelse, kan vi også tilbyde dig dette en varetransport. 


Få tilbud på transportforsikring

Få et uforpligtende tilbud på transportforsikring til din virksomhed.

Vi vender tilbage inden for 24 timer på hverdage med en skræddersyet forsikringsløsning.

Bestil tilbud

Incoterms 2020 - undgå misforståelser

Incoterms 2020 viser risici, omkostninger og forpligtigelser og hvilken leveringsklausul som gælder for dig, uanset om du er sælger eller køber af en vare.

Incoterms 2020, leveringsklausuler

Transportsikkerhed

Vi giver dig råd og tips, så du kan mindske risici for skader på varerne, du transporterer inkl. tjekliste ved modtagelse af gods.

Læs mere om transportsikkerhed


Få svar på vigtige ting omkring vareforsikring

Hvem får regningen?

Mange varetransporter kommer frem med skade eller manko, og disse skader kan opstå i alle de led, som en transport skal igennem; på terminaler og lagerpladser såvel som under transport.

Statistikken viser, at den hyppigste skadestype er "håndteringsskader". D.v.s. at de fleste skader opstår når godset håndteres på terminal eller under lastning og losning. Men der opstår også skader, som ikke uden videre lader sig sted-eller tidsfeste. Dette er et særligt problem ved containerlast. Derudover indtræffer der helt konkrete hændelser, som færdselsuheld, forlis m.m., hvilket påfører varepartierne store skader og dermed en stor økonomisk belastning for vareejer.

Generelt kan vi sige, at rigtig mange skader kunne have været undgået, ved at fx emballagen var tilpasset den transport, som varerne skulle ud på, og de forhold, som godset ville blive udsat for undervejs, og hvis der er tale om klare tilfælde af mangelfuld emballering, kan vareejeren i sidste ende sidde med regningen selv.

Andre momenter, som vil kunne begrænse tabene, er god og tydelig mærkning af godset, samt en respektfuld håndtering af godset.

Hvornår kommer varerne?

Men mange skader og tab opstår uanset hvilke tiltag der er iværksat, og det er disse tab transportforsikringen i første omgang skal dække. Derudover afdækker transportforsikringen også andre ting, som fx besigtigelse af de skadede varer overalt i verden, skadebegrænsning og omkostninger i den forbindelse, regres mod transportør/skadevolder m.m.

Hvad er havari grosse?

Får et skib fx maskinskade og må bjærges, skal omkostningerne til bjærgningen fordeles mellem rederi-, laste- og fragtinteresserne i forhold til de respektive værdier.

Er du ikke forsikret, skal du stille et depositum overfor rederiet for at få dine varer udleveret.

Har du en transportforsikring, er disse omkostninger altid dækket af forsikringen, og forsikringsselskabet ordner hele sagen for dig, hvilket ofte kan tage flere år.​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Danske og internationale vilkår

Når du modtager forsikringsbrevet, får du samtidig et sæt danske forsikringsvilkår. Ved export udenfor Danmark gælder forsikringen i henhold til de tilsvarende engelske Institute Cargo Clauses.

Transport Super - Institute Cargo Clauses (A)

Transport Super er en allrisk forsikring, som i principper dækker alle farer, som godset kan blive udsat for under en transport, og vilkårene svarer til de internationale vilkår Institute Cargo Clauses (A). Der findes dog nogle undtagelser, som du skal være opmærksom på.

Undtagelser

De vigtigste undtagelser er tab af, eller skade på gods, som følge af:

 • varens egen beskaffenhed, hertil regnes fx temperaturpåvirkninger under transportens normale forløb
 • manglende eller mangelfuld emballering eller manglende forberedelse af godset til transport
 • allerede skadet gods
 • forsinkelse – uanset årsag
 • krig eller krigslignende hændelser
 • strejke eller arbejdsmarkedskonflikter.

En del af undtagelserne kan helt eller delvis medforsikres. Du bør fx være opmærksom på, om du skal have en forsikringsdækning for temperaturfølsomme varer.

Se de internationale vilkår Institute Cargo Clauses (A) 2009.pdf

Transport Basis - Institute Cargo Clauses (C)

Transport basis er en begrænset forsikringsdækning, som svarer til de internationale Institute Cargo Clauses (C). Forsikringen dækker nævnte skadeårsager, når transportmidlet er ude for:

 • en alvorlig ulykke
 • brand
 • eksplosion
 • fælles havari.

Se de internationale vilkår Institute Cargo Clauses (C) 2009.pdf

Andre transportforsikringer til din virksomhed

Vi tilbyder også følgende transportforsikringer til dig: