Handelsvareforsikring

En handelsvareforsikring er en vigtigt transportforsikring ved køb og salg af varer.

Transportørens ansvar er begrænset, og du risikerer at varer skades eller tabes i en transport. Få forsikret varer under transporten både inden og udenfor Danmark.

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Hvad du får med en handelsvareforsikring

 • Økonomisk dækning ved skade

  Vi yder økonomisk dækning, hvis varerne skades eller mistes under transporten​.

 • Verdensomspændende kontaktnet

  Vi har et verdensomspændende net af havariagenter​.

 • Håndtering af regresser

  Vi tager os af eventuelle regresser mod transportører.

Vareforsikring ved køb og salg af varer dækker ​dig som vareejer mod økonomisk tab, når varerne skades under transporten fra leverandør til modtager.

Vareejer bør have handelsvareforsikring

Bliver transporten udført af en transportør, har han ansvaret for dit gods eller vareparti under hele transporten fra leverandør til modtager. Dog er det værd at bemærke, at i henhold til Incoterms 2020 er transportørens ansvar begrænset, og vareejeren bør derfor købe transportforsikring ved køb og salg af varer.

Transportøren kan ofte fraskrive sig ansvaret eller bare betale et meget begrænset beløb som erstatning. F.eks. kan en avanceret og værdifuld maskine erstattes med en symbolsk kilopris.

Hvem der bærer risikoen ved transport af handelsvarer, reguleres af den aftale eller de leveringsklausuler, som køber og sælger er blevet enige om i henhold til Incoterms 2020, og dette bør indføjes i købsaftalen.

Leveringsklausulerne i købsaftalen bestemmer, om sælger eller køber står for risikoen, og hvem der skal forsikre godset under transporten.

Hvad er en handelsvareforsikring?

En handelsvareforsikring kaldes også en vareforsikring ved køb og salg af varer, og det er en forsikring ved eksport og import af varer, indenrigs- samt udenrigstransport over hele verden.

Vareforsikringen gælder for de fleste handelsvarer, som transporteres med lastbil, skib, fly eller jernbane.

Det er en all risks forsikring, som dækker skader, der opstår pludseligt og uforudset.

Vareforsikring for en enkelt forsendelse

Har du behov for at få forsikret en enkelt forsendelse, kan du beregne pris og købe direkte i webshoppen

Vigtige spørgsmål du skal stille dig selv inden transporten

 • Tåler din virksomhed et økonomisk tab svarende til værdien af en hel forsendelse?
 • Ønsker du en forsikring, som tager sig af meget af det praktiske, når uheldet er ude?
 • Skal du kun forsikre dig for reelle katastrofeskader, eller har du brug for en paraplydækning, som stort set dækker alt?
 • Har din virksomhed selv kapaciteten/kompetencen til at håndtere skader?

Du kan budgettere med omkostningen for en handelsvareforsikring, men du kan ikke budgettere med en eventuel storskade på et vareparti.​

Har du brug for hjælp med kontrakten?

Hvis du har købt Ansvarspakken, får du ikke bare en række ansvarsrelaterede forsikringer, der er relevante for de fleste virksomheder af en vis størrelse, du får også adgang til juridisk rådgivning  uden yderligere omkostninger.

Læs om juridisk rådgivning

Få vores hjælp til at sikre dine varer bedst muligt

Købes ofte sammen

Folk der køber vores handelsvareforsikring, køber ofte også de følgende tre produkter:

For dig som køber/sælger varer, transporterer varer i egne biler, løfter varer ved på- og aflæsning samt deltager i messeudstillinger, vil disse fire forsikringer dække dine behov.

Tal med én af vores eksperter og få en pris.

Få en pris

Spørgsmål og svar om handelsvareforsikring

Vi har samlet og besvaret de vigtigste spørgsmål, som vedrører handelsvareforsikring specifikt. For mere generel information om leveringsklausuler henviser vi til vores guide til Incoterms 2020.