Bygherreansvarsforsikring

Få sikret dig mod erstatningskrav ved bygge- og anlægsarbejdet!

Få et uforpligtende tilbud på bygherreansvarsforsikring.

 1. Erhverv
 2. Erhvervsforsikring
 3. Ansvarsforsikring
 4. Bygherreansvarsforsikring

Bygherreansvarsforsikring dækker bl.a. mod erstatningskrav i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde.

En bygherre kan fx komme til at skulle betale erstatning til naboer og andre for skader, der opstår i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder.


 • Farligt arbejde

  Dækker både dig, som bygherre og entreprenøren.

 • Erstatningskrav mod bygherre

  Dækker erstatningskrav rejst mod dig, som bygherre.

Bygherreansvarsforsikring Indeholder
Bygherreansvar

Dækker bygherrens ansvar for skade på personer eller ting forårsaget i forbindelse med byggeriet.


Tilvalgdækninger til bygherreansvarsforsikring

Vælg frit alt efter din virksomheds behov

Ansvarsforsikring til bygherren

Bygherren er den der har bestilt og betaler for byggeriet/entreprisen og skal sørge for at have en ansvarsforsikring under byggeriet eller entreprisen.

Bygherreansvarsforsikringen dækker:

 • Undersøgelse af om bygherren er erstatningsansvarlig
 • Forhandlinger med skadelidte om erstatningen
 • Repræsentation af bygherren ved domstolene og betaling af retsomkostninger
 • Betaling af erstatningen

Bygherre - hvordan og hvad skal du forsikre?

Udfra din rolle som bygherre i byggeprojektet, kan du nedenfor få afklaret hvordan og hvad du skal forsikre.

Eksisterende bygning

​Du skal sørge for at eksisterende bygninger er brand- og stormforsikret. Det gør du ved at have en bygningsbrandforsikring.​

​Entreprisen

Du skal lave en aftale med entreprenøren om hvordan entreprisen skal forsikres. Du skal som minimum sørge for at entreprisen er brand- og stormforsikret. Det kan du gøre ved at købe en entrepriseforsikring med brand og storm. Ønsker du at forsikre entreprisen mod fx tyveri, hærværk, vandskade, sætningsskader og væltede og nedfaldne genstande, kan du købe en all risks entrepriseforsikring.

Bygherrens ansvar

Du skal sikre dig at entreprenøren og eventuelle underleverandører har en ansvarsforsikring, og at den er i kraft. 

Varmt arbejde er farligt arbejde

I forbindelse med nybyggeri eller ombygning, kan du komme ud for at der skal udføres varmt arbejde. ​​​​​

Så er det vigtigt, at du ved hvilke sikkerhedskrav du skal opfylde og har styr på arbejdsprocesserne, således at i ikke risikerer at der opstår brand. Få hjælp og vejledning her.

Gør varmt arbejde til sikkert arbejde​​

 1. Erhverv
 2. Erhvervsforsikring
 3. Ansvarsforsikring
 4. Bygherreansvarsforsikring