Droneforsikring

Tilvalgsprodukt til erhvervsansvarsforsikring

Du skal både have droneforsikring og dronebevis inden du må flyve med dronen.

Droneforsikring er et krav for virksomheder

Flyer du med droner i din virksomhed, skal de være omfattet af en ansvarsforsikring.s os Vi tilbyder dig droneforsikring,, som et tilvalgsprodukt til erhvervsansvarsforsikring. Det betyder, at du skal have erhvervsansvarsforsikringen hos os for at kunne købe droneforsikringen.

Hvad er dit ansvar i forhold til droneflyning?

Det er dit ansvar, at sørge for at:

 • dronen er registeret hos Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen
 • droneføreren har et gyldigt dronebevis
 • overholde gældende regler og bekendtgørelser.

Hvad dækker droneforsikringen?

 • Skader forårsaget af droner på op til 25 kg i totalvægt. dvs inkl. påmonteret kamera og lys.
 • Virksomheden ansvar, når sker skader på personer og ting under flyvningen med dronen.
 • Skader op til 750.000 SDR, ca. 7 mio. kr.

Hvad dækker droneforsikringen ikke?

 • Skader på selve dronen.
 • Kænkelser af privatlivets fred. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens regler

 • Dronen skal under hele flyvningen være inden for droneførerens synsvidde.
 • Flyvehøjden må ikke overstige 120 m over terræn.
 • Minimumsafstanden til fx offentlige flyvepladser, bymæssig bebyggelse, uheldssteder, fængsler, militære områder og kongehuset skal overholdes.
 • Droner skal registreres hos Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen.
 • Droner skal være mærket med virksomhedens navn og telefonnummer samt det registreringsnummer, Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen har tildelt dronen.
 • Droneføreren skal være fyldt 18 år.
 • Droneføreren skal have gennemført en uddannelse og bestået de tilhørende prøver for dermed at have fået et dronebevis.

Gældendende regler for droneflyning i Danmark.

Hvor må jeg ikke flyve med drone?

Droneluftrum.dk viser alene de faste og midlertidige restriktionsområder, hvor droneflyvning ikke må finde sted på grund af luftrumsrestriktione.