Bliver dine immaterielle rettigheder krænket?

Som ordsproget siger, er efterligning den højeste form for smiger. Men faktum er, at efterligning og kopiering er en krænkelse af dine immaterielle rettigheder.

Danske designere, opfindere og iværksættere forsikrer i markant mindre omfang deres patenter og varemærker end i andre nordiske lande. Det er i sig selv meget uheldigt, når netop dansk design tordner frem og bliver kopieret i stor stil.

Det kan koste dig dyrt at vinde retten til dine produkter tilbage.

De små virksomheder rammes hårdt

Især de små iværksættervirksomheder lider under krænkelse af immaterielle rettigheder, når deres designs eller opfindelser bliver kopieret.

Immaterialret eller IPR/Intellectual Property Rights er en fællesbetegnelse for en lovbestemt beskyttelse af intellektuelle frembringelser som design, formgivning, kunst, opfindelser, prototyper, litteratur og forretningskendetegn mv.

Der findes forskellige love for de forskellige frembringelser, der beskyttes (f.eks. ophavsretsloven, patentloven, brugsmodelloven, designloven og varemærkeloven).

Beskyt din immaterialret: Særligt små virksomheder er sårbare, når deres immaterielle rettigheder trues
Det kan være omkostningsfuldt for en lille virksomhed, når immaterielle rettigheder krænkes.

Juridiske kampe om immaterielle rettigheder er ofte dyre, komplicerede og langvarige processer, der kræver juridisk og teknisk indsigt.

Gevinsten ved en retssag kan rent faktisk være mindre end de ressourcer, den kræver at gennemføre, og mange mindre virksomheder fravælger derfor at gå rettens vej.

Hvad er immaterielle rettigheder?

Immaterielle rettigheder giver dig eneret til at udnytte dit produkt kommercielt.

Produktet kan være en opfindelse af teknisk eller industriel karakter, et computerprogram, et design, en brugsgenstand, et kunstnerisk værk (musik, maleri, teaterstykke m.m.).

De immaterielle rettigheder er din ejendomsret, som gælder selve "ideen" eller "konstruktionen" bag produktet.

Har du f.eks. opfundet en maskine, og får du produceret 500 eksemplarer, dækker dine immaterielle rettigheder ikke alene de 500 maskiner, men alle maskiner der produceres med udgangspunkt i din opfindelse.

Du kan forsikre dig imod kopiering

Men det er nødvendigt at tage kampen op for at sikre det, du lever af. Hvis andre kopierer dit kerneprodukt og måske endda har ressourcerne til at sende det i masseproduktion, mister du hurtigt en stor bid af din indtjening.

Vores patent- og varemærkeforsikring kan netop hjælpe dig, hvis dine immaterielle rettigheder bliver krænket. Forsikringen dækker bl.a. udgifter og bistand til retssagen.

Forsikringen virker også den anden vej rundt, hvis du selv bliver anklaget for at have krænket nogens immaterielle rettigheder. Det kan udvikle sig til en erstatningssag, hvor en eventuel erstatning dækkes via ansvarsdækningen på patent- og varemærkeforsikringen.