Bliver dine

immaterielle rettigheder krænket?

Som ordsproget siger, er efterligning den højeste form for smiger. Men faktum er, at efterligning og kopiering er en krænkelse af dine immaterielle rettigheder. Med vores patent- og varemærkeforsikring kan du få hjælp, hvis nogen kopierer dit produkt.

Danske designere, opfindere og iværksættere forsikrer i markant mindre omfang deres patenter og varemærker end ligesindede i andre nordiske lande. Det er i sig selv meget uheldigt, når netop dansk design tordner frem og bliver kopieret i stor stil.

De små virksomheder rammes hårdt

Især de små iværksættervirksomheder lider under krænkelse af immaterielle rettigheder, når deres designs eller opfindelser bliver kopieret.

Immaterialret eller IPR/Intellectual Property Rights er en fællesbetegnelse for en lovbestemt beskyttelse af intellektuelle frembringelser som design, formgivning, kunst, opfindelser, prototyper, litteratur og forretningskendetegn mv.

Der findes forskellige love for de forskellige frembringelser, der beskyttes (fx ophavsretsloven, patentloven, brugsmodelloven, designloven og varemærkeloven).

Juridiske kampe om immaterielle rettigheder er ofte dyre, komplicerede og langvarige processer, der kræver juridisk og teknisk indsigt.

Gevinsten ved en retssag kan rent faktisk være mindre end de ressourcer, den kræver at gennemføre, og mange mindre virksomheder fravælger derfor at gå rettens vej.

Beskrivelse af immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder giver dig eneret til at udnytte din frembringelse kommercielt.

Frembringelsen kan være en opfindelse af teknisk eller industriel karakter, et computerprogram, et design, en brugsgenstand, et kunstnerisk værk (musik, maleri, teaterstykke m.m.).

De immaterielle rettigheder er en form for ejendomsret, som gælder selve "ideen" eller "konstruktionen" bag frembringelsen, ikke bare frembringelsen selv.

Har du fx opfundet en maskine og får produceret 500 eksemplarer, dækker dine immaterielle rettigheder ikke alene de 500 maskiner, men alle maskiner der produceres med udgangspunkt i din opfindelse.

Typen og anvendelsen afgør beskyttelsen

Det er typen og anvendeligheden af din opfindelse, der afgør, hvilken form for beskyttelse, du kan opnå og hvilke rettigheder du har. 

Patent
En lovreguleret, tidsbestemt eneret til kommerciel udnyttelse af den opfindelse patentet gælder for.
Opfindelsen skal kunne anvendes industrielt, have "opfindelsesværdi" og være ny, ikke bare i Danmark, men i hele verden. 

 • Omfatter
  Opfindelser.
 • Hvad består rettigheden i
  Eksklusiv ret til at fremstille, bruge og sælge patenteret opfindelse.
 • Fordele ved beskyttelsen
  Fremmer nye opfindelser. Beskytter viden og vidensdeling.
 • Varighed
  Op til 20 år fra ansøgningsdatoen.

Brugsmodelret, også kaldet (det lille patent)
Er hurtigere og billigere at opnå end patent og stiller ikke lige så høje kvalitative krav til opfindelsen. Der stilles krav om, at opfindelsen skal være ny og adskille sig markant fra andre, eksisterende opfindelser. 

 • Omfatter
  Et produkts udseende, som er bestemt af de særlige træk ved selve produktet eller dets udsmykning.
 • Hvad består rettigheden i
  Eksklusiv ret til at bruge designet og forhindre andre i at bruge det.
 • Fordele ved beskyttelsen
  Fremmer særlige designs.
 • Varighed
  5 - 25 år fra ansøgningsdatoen.

Designret
En lovreguleret, tidsbestemt eneret til kommerciel udnyttelse af et bestemt design, dvs. form og udseende. Et produkts udseende, som er bestemt af særlige træk ved selve produktet eller dets udsmykning.

 • Omfatter
  Enhver frembringelse, som kan udnyttes industrielt, og som indebærer en løsning på et teknisk problem.
 • Hvad består rettigheden i
  Eksklusiv ret til at udnytte frembringelse erhvervsmæssigt.
 • Fordele ved beskyttelsen
  Fremmer opfindsomhed og løsninger af tekniske problemer.
 • Varighed
  Op til 10 år fra indleveringsdatoen.

Varemærke
Alle de ord, tegn og logoer der er med til karakterisere en virksomhed. Også emballage og lyd, der er tæt knyttet til virksomheden, kan opnå beskyttelse. 

 • Omfatter
  Et varemærke kan bestå af alle arter tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders og som kan gengives grafisk.
 • Hvad består rettigheden i
  Eksklusiv ret til at benytte varemærke.
 • Fordele ved beskyttelsen
  Fremmer kvalitet og konkurrence på markedet.
 • Varighed
  Mindst 10 år fra registreringsdatoen.

Ophavsret
Retten til et musikalsk eller andet kunstnerisk værk, herunder også computerprogrammer/software.

 • Omfatter
  Frembringelse af originale værker; litteratur, kort, tekniske tegninger, computerprogrammer og databaser.
 • Hvad består rettigheden i
  Eksklusiv ret til reproduktion herunder offentliggørelse af værket, distribution, udlejning, salg, oversættelse og offentlig fremførelse.
 • Fordele ved beskyttelsen
  Sikrer betaling til ophavsmanden samt offentlig adgang til værket.
 • Varighed
  70 år fra ophavsmandens død.

Du kan forsikre dig imod kopiering

Men det er nødvendigt at tage kampen op for at sikre det, du lever af. Hvis andre kopierer dit kerneprodukt og måske endda har ressourcerne til at sende det i masseproduktion, mister du hurtigt en stor bid af din indtjening.

Vores patent- og varemærkeforsikring kan netop hjælpe dig, hvis dine immaterielle rettigheder bliver krænket. Forsikringen dækker bl.a. udgifter og bistand til retssagen.

Forsikringen virker også den anden vej rundt, hvis du selv bliver anklaget for at have krænket nogens immaterielle rettigheder. Det kan udvikle sig til en erstatningssag, hvor en eventuel erstatning dækkes via ansvarsdækningen på patent- og varemærkeforsikringen.

Vil du vide mere?