Forsikringer til arkitekt

Vi hjælper arkitekter med et overblik over de forsikringer, som sikrer jer bedst muligt​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Få et skræddersyet tilbud til dig som arkitekt.

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Beskyt dit firma med arkitektforsikring

 • Korrekt forsikret

  Vi sørger for, at dit arkitektfirma er korrekt forsikret, så du kan fokusere på kerneopgaverne

 • Skræddersyet forsikring til dig

  Vi skræddersyr forsikring til dit behov. Personlig rådgivning gør, at du kan føle dig tryg og være korrekt forsikret.

 • Skadeservice i topklasse

  Kunder giver os 9 ud af 10 for skadehåndtering. Det er nemt at anmelde, vi arbejder hurtigt, og du kan nå os 24/7.

Hvilke forsikringer har en arkitekt brug for?

Er du arkitekt, så får du her en oversigt over de mest relevante erhvervsforsikringer og fordele for din branche.

Arkitektforsikring indeholder Lovpligtig Lovpligtig Vi anbefaler Vi anbefaler Bedst sikret Bedst sikret

Du skal købe en arbejdsskadeforsikring, når du er arbejdsgiver og har ansatte i din virksomhed. Arbejdsskadeforsikringen dækker de ansatte, hvis de kommer ud for en arbejdsulykke på arbejdet.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Ansvar

Ifølge færdselsloven skal du, som ejer/bruger af et motordrevet køretøj, købe en ansvarsforsikring til dine køretøjer. Ansvarsforsikring dækker dig som fører og dækker skader, du påfører andre personer og ting.

Delkasko eller kasko

Vi anbefaler, at du køber delkasko- eller kaskoforsikring til dine køretøjer (Basis, Standard eller Super), da de dækker mod bl.a. indbrud, tyveri, brand og hærværk. 

 

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Med vores løsøreforsikring sikrer du dit inventar mod brand-, tyveri- og vandskader. Fx dit værktøj, reservedele, maskiner, samt de driftstab og meromkostninger, der kan være i forbindelse med en skade med vores driftstabsforsikring.

Genfremstillingsomkostinger

Følgeudgifter i tilfælde af en skade. Bliver originalmodeller, skriftligt materiale, arkiver og IT-data ødelagt af en skade, betaler vi erstatning for genfremstillingen.

Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet

Bygningsforsikringen gælder for din virksomheds bygninger, f.eks dit kontor, butik, lager, produktionshal og de bygninger du udlejer. Bygningsforsikringen dækker dine erhvervsbygninger mod bl.a. brand-, el-, natur- og vandskade samt tyveri.

Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet

Få dækket dine udgifter ved retssager inkl. juridisk bistand med vores retshjælpsforsikring. Du kan f.eks. komme ud for, at der opstår uoverenstemmelser med arbejdet, der er udført, eller varer der er leveret, og det kan koste dig dyrt.

Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet

Med en erhvervsansvarsforsikring dækker vi dit erstatningsansvar for din virksomheds almindelige aktiviteter, hvis du eller dine ansatte kommer til at lave en skade hos en af dine kunder på grund af fejl eller en forsømmelse.

Dækker desuden tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte.

Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet

Professionel ansvarsforsikring hjælper din virksomhed i tilfælde af erstatningsansvar for skader og tab, som din virksomhed kan risikere, at påføre kunder eller andre som følge af fejl eller mangler ved arkitekttegninger, ingeniørberegninger eller rådgivning.

Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet

Beskyt din virksomhed mod netbankindbrud af din bankkonto. Derudover dækker vores kriminalitetsforsikring også mod kriminalitet begået af dine ansatte både overfor din virksomhed og dine kunder.

Ikke inkluderet Ikke inkluderet Inkluderet

Cyberforsikringen hjælper din virksomhed, når dit it-system bliver udsat for hacking, som medfører at du får omkostninger for rekonstrurering af dit system og data. Kommer du ud for, at din virksomhed må ligge stille pga. hackerangreb, erstatter forsikringen driftstabet.

Ikke inkluderet Ikke inkluderet Inkluderet

Vores ulykkesforsikring er et godt supplement til arbejdsskadeforsikringen og et godt personalegode.

Kommer dine ansatte ud for et ulykkestilfælde, giver vi invaliditetserstatning og dødfaldserstatning. Er der behov for akut krisehjælp, er vi der også.

Ikke inkluderet Ikke inkluderet Inkluderet

Bliver du eller en af dine ansatte syge og ikke kan komme på arbejde den næste måned eller det næste halve år, så får I bla. hurtig behandling via privathospital, og du minimerer sygefraværet og forsinkelser på byggeriet med vores sundhedsforsikring.

Ikke inkluderet Ikke inkluderet Inkluderet

Vores patent- og varemærkeforsikring dækker dit ansvar, hvis du har krænket andres immaterielle rettigheder. Krænkelsen må ikke være sket ved grov uagtsomhed eller forsæt.

Forsikringen dækker desuden retshjælp, hvis dine immaterielle rettigheder krænkes, eller hvis du anklages for at krænke andres immaterielle rettigheder.

Ikke inkluderet Ikke inkluderet Inkluderet

Hvad er vigtigt for arkitekter?

Som arkitekt bliver der ofte arbejdet med investeringstunge projekter, som medfører et stort ansvar. Derfor er det vigtigt at sikre sig mod skader der kan have økonomiske konsekvenser.

Har du overvejet følgende skader?:

 • Erstatningsansvar for skader og tab, som din virksomhed kan risikere at påføre kunder? f.eks ved fejl på arkitekttegninger eller rådgivning. ​
 • Original modeller eller skriftligt materiale bliver ødelagt af en skade?

Ønsker du økonomisk tryghed, rådgivning og hjælp til at komme hurtigt videre, er det vigtigt at virksomhedens ansvar er dækket, samt at du er sikret mod skader på din virksomheds løsøre f.eks. hvis en server kortslutter.

Få din pris på forsikring