Forsikringer til arkitekt og teknisk konsulent

Altid korrekt forsikret! Få et skræddersyet tilbud til dig som rådgiver og konsulent.

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Formularen sendes...
 1. Erhverv
 2. Erhvervsforsikring
 3. Branche
 4. Arkitekt og teknisk konsulent

Vi hjælper arkitekter og tekniske konsulenter med et overblik over de forsikringer, som sikrer jer bedst muligt​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Korrekt forsikret

  Vi sørger for at din virksomhed er korrekt forsikret, så du kan fokusere på virksomheden.

 • Skræddersyet forsikring til dig

  Vi skræddersyr forsikring til dit behov. Personlig rådgivning gør, at du kan føle dig tryg og være korrekt forsikret.

 • Skadeservice i topklasse

  Kunder giver os 9 ud af 10 for skadehåndtering. Det er nemt at anmelde, vi arbejder hurtigt og du kan nå os 24/7.


Er du arkitekt eller teknisk konsulent, så får du her en oversigt over de mest relevante erhvervsforsikringer og fordele for din branche.

Forsikring til rådgivere Lovpligtig Vi anbefaler Bedst sikret
Ansatte kommer udfor arbejdsulykker

Du skal købe en arbejdsskadeforsikring, når du er arbejdsgiver og har ansatte i din virksomhed. Arbejdsskadeforsikringen dækker de ansatte, hvis de kommer ud for en arbejdsulykke på arbejdet.

Dine køretøjer

Ansvar

Ifølge færdselsloven skal du, som ejer/bruger af et motordrevet køretøj, købe en ansvarsforsikring til dine køretøjer. Ansvarsforsikring dækker dig som fører og dækker skader du påfører andre personer og ting.

Delkasko eller kasko

Vi anbefaler, at du køber delkasko- eller kaskoforsikring til dine køretøjer (Basis, Standard eller Super), da de dækker mod bl.a indbrud, tyveri, brand og hærværk. 

 

Inventar, værktøj, maskiner m.m.

Med vores løsøreforsikring sikrer du dit inventar mod brand-, tyveri- og vandskader. Fx dit værktøj, reservedele, maskiner, samt de driftstab og meromkostninger, der kan være i forbindelse med en skade med vores driftstabsforsikring.

Genfremstillingsomkostinger

Følgeudgifter i tilfælde af en skade. Bliver originalmodeller, skriftligt materiale, arkiver og IT-data ødelagt af en skade, betaler vi erstatning for genfremstillingen.

Dine bygning og lokaler

Bygningsforsikringen gælder for din virksomheds bygninger fx dit kontor, butik, lager, produktionshal og de bygninger du udlejer. ​Bygningsforsikringen dækker dine erhvervsbygninger mod bl.a. brand, -, el-, natur-, tyveri og vandskade.

Bistand ved retssager og udgifter hertil

Få dækket dine udgifter ved retssager inkl. juridisk bistand med vores retshjælpsforsikring. Du kan fx komme ud for at der opstår uoverenstemmelser med arbejdet der er udført eller varer der er leveret og det kan koste dig dyrt.

Dit erstatningsansvar

Med en erhvervsansvarsforsikring dækker vi dit erstatningsansvar for din virksomheds almindelige aktiviteter, hvis du eller dine ansatte kommer til at lave en skade hos en af dine kunder på grund af fejl eller en forsømmelse.

Dækker desuden tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte.

Professionel ansvar

Professionel ansvarsforsikring hjælper din virksomhed i tilfælde af erstatningsansvar for skader og tab, som din virksomhed kan risikere, at påføre kunder eller andre som følge af fejl eller mangler ved arkitekttegninger, ingeniørberegninger eller rådgivning.

Netbankindbrud og kriminalitet begået af dine ansatte

Beskyt din virksomhed mod netbankindbrud af din bankkonto. Derudover dækker vores kriminalitetsforsikring også mod kriminalitet begået af dine ansatte både overfor din virksomhed og dine kunder.

Hacking af dit IT-system og data

Cyberforsikringen hjælper din virksomhed, når dit IT-system bliver udsat for hacking og som medfører at du får omkostninger for rekonstrurering af dit system og data. Kommer du ud for at din virksomhed må ligge stille pga. hackerangreb erstatter forsikringen driftstabet.

Dine ansatte kommer udfor et ulykkestilfælde

Vores ulykkesforsikring er et godt supplement til arbejdsskadeforsikringen og et godt personalegode.

Kommer dine ansatte udfor et ulykkestilfælde giver vi invaliditetserstatning og dødfaldserstatning. Er der behov for akut krisehjælp, er vi der også.

Når du og dine ansatte bliver syge

Bliver du eller en af dine ansatte syge og ikke kan komme på arbejde den næste måned eller det næste halve år, så får I bla. hurtig behandling via privathospital og du minimerer sygefraværet og forsinkelser på byggeriet med vores sundhedsforsikring.

Hvad er vigtigt for arkitekt og teknisk konsulent?

Som arkitekt eller teknisk konsulent bliver der ofte arbejdet med investeringstunge projekter, som medfører et stort ansvar. Derfor er det vigtigt at sikre sig mod skader der kan have økonomiske konsekvenser.

Har du overvejet følgende skader?:

 • Erstatningsansvar for skader og tab, som din virksomhed kan risikere at påføre kunder? fx ved fejl på arkitekttegninger, ingeniørberegninger eller rådgivning. ​
 • Original modeller eller skriftligt materiale bliver ødelagt af en skade?

Ønsker du økonomisk tryghed, rådgivning og hjælp til at komme hurtigt videre, er det vigtigt at virksomhedens ansvar er dækket, samt at du er sikret mod skader på din virksomheds løsøre fx hvis en server kortslutter.

 1. Erhverv
 2. Erhvervsforsikring
 3. Branche
 4. Arkitekt og teknisk konsulent