Forsikring til produktionsvirksomhed

Altid korrekt forsikret! Vi giver dig et skræddersyet tilbud på forsikringer til din produktionsvirksomhed.

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Formularen sendes...

Vi hjælper din produktionsvirksomhed med de forsikringer, som sikrer dig bedst muligt​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

 • Korrekt forsikret

  Vi sørger for at din virksomhed er korrekt forsikret, så du kan fokusere på virksomheden.

 • Skadeservice i topklasse

  Kunder giver os 9 ud af 10 for skadehåndtering. Det er nemt at anmelde, vi arbejder hurtigt og du kan nå os 24/7.

 • Skræddersyet forsikring til dig

  Vi skræddersyr forsikring til dit behov. Personlig rådgivning gør, at du kan føle dig tryg og være korrekt forsikret.


Fremstiller du produkter, varer og lignende, som du sælgere videre, giver vi dig klar besked, om hvordan du bedst forsikrer dig og dine ansatte. Vi giver dig også råd til at undgå tyveri, brand og andre typiske skader indenfor produktion inkl. relevante tilbud på sikringsudstyr.

Forsikringer til produktion Lovpligtig Vi anbefaler Bedst sikret
Ansatte kommer udfor arbejdsulykker

Du skal købe en arbejdsskadeforsikring, når du er arbejdsgiver og har ansatte i din virksomhed. Arbejdsskadeforsikringen dækker de ansatte, hvis de kommer ud for en arbejdsulykke på arbejdet.

Dine køretøjer

Ansvar

Ifølge færdselsloven skal du, som ejer/bruger af et motordrevet køretøj, købe en ansvarsforsikring til dine køretøjer. Ansvarsforsikring dækker dig som fører og dækker skader du påfører andre personer og ting.

Delkasko eller kasko

Vi anbefaler, at du køber delkasko- eller kaskoforsikring til dine køretøjer (Basis, Standard eller Super), da de dækker mod bl.a indbrud, tyveri, brand og hærværk. 

 

Dit erstatningsansvar som virksomhed og sikring ved retshjælp

Vi anbefaler dig, at købe erhvervsansvarsforsikring, da den dækker dit firmas erstatningsansvar, hvis den ansat kommer til at lave en skade hos dine kunder på grund af fejl eller en forsømmelse.
Der kan nemt opstå uenighed/tvister mellem dig og kunder/leverandører og det kan koste dig dyrt i retssager. Derfor anbefaler vi, at du køber retshjælpsforsikring, som dækker udgifter ved tvister lige meget om du er sagsøger eller sagsøgte.

Dit erstatningsansvar, når produktet er defekt og der sker en skade

Produktansvarsforsikring dækker dit bla. erstatningsansvar, hvis produktet er defekt og årsag til skade, efter at du har solgt produktet.​ Indgår dit produkt i andre produkter eller bliver de brugt i videreforarbejdning, anbefaler vi dig disse tilvalgsdækninger:

Ingrediensskade
Dækker skader, som dit produkt forårsager, når det er brugt til videreforarbejdning/indgår i et andet produkt.

Ingredienstab
Dækker tab og skader, som dit produkt forårsager, når det er brugt til videreforarbejdning/indgår i et andet produkt.

Dine maskiner og andet andet udstyr

Vi anbefaler, at du køber vores løsøreforsikring, som dækker alt dit udstyr og maskiner. Vi har en dækning specielt til indvendige skader på maskiner. Fx et tandhjul knækker.

Dine bygninger og lokaler

Vi anbefaler at dine bygninger er godt sikret mod brand-, vand-, el- og naturskade, da det kan være med til at stoppe produktionen. Vores bygningsforsikring dækker alt dette. Du har også mulighed for at købe en tilvalgsdækning, som dækker udgifter til skader på skjulte rør inkl. skade på bygningen som følge af udsivning fra rørene.

Din virksomhed ligger stille, da der er sket skader

Driftstabsforsikring dækker din virksomheds tab af indtjening, som følge af nedgang i omsætningen, når virksomheden, helt eller delvist, må ligge stille i en periode fordi bygninger, maskiner og varelager er ramt af en skade dækket under din løsøreforsikring eller din bygningsforsikring.​

Har du maskiner, som har stor betydning for din produktion, så anbefaler, at du også køber tilvalgsdækning:

Maskindriftstab 
Bliver dine maskiner ramt af maskinskade og det betyder du ikke er i stand til at fortsætte produktionen, dækker vi dit tab af dækningsbidrag, som følge af nedgang i omsætningen. Du kan også vælge, at forsikre driftstabet for udvalgte maskiner. 

Ingen tabt omsætning, hvis I bliver syge eller kommer ud for en ulykke

Sikrer din virksomheds økonomi ved langtidssygemeldinger. Du får erstatning ved sygeforløb over fire uger, alt efter din virksomheds behov og risiko. Du har desuden fuld frihed til at vælge, hvem der skal forsikres og hvor meget de skal forsikres for.  Alt dette kan du få med vores sygedriftstabsforsikring.

Når du og dine ansatte bliver syge

Bliver du eller en af dine ansatte syge og ikke kan komme på arbejde den næste måned eller det næste halve år, så får I bla. hurtig behandling via privathospital og du minimerer sygefraværet og forsinkelser i produktionen med vores sundhedsforsikring.

Dine ansatte kommer udfor et ulykkestilfælde

Vores ulykkesforsikring er et godt supplement til arbejdsskadeforsikringen og et godt personalegode.

Kommer dine ansatte udfor et ulykkestilfælde giver vi invaliditetserstatning og dødfaldserstatning. Er der behov for akut krisehjælp, er vi der også.

Netbankindbrud og kriminalitet begået af dine ansatte

Beskyt din virksomhed mod netbankindbrud af din bankkonto. Derudover dækker vores kriminalitetsforsikring også mod kriminalitet begået af dine ansatte både overfor din virksomhed og dine kunder.

Hacking af dit IT-system og data

Cyberforsikringen hjælper din virksomhed, når dit IT-system bliver udsat for hacking og som medfører at du får omkostninger for rekonstrurering af dit system og data. Kommer du ud for at din virksomhed må ligge stille pga. hackerangreb erstatter forsikringen driftstabet.

Vigtigt at holde produktionen igang

I din virksomhed er det alfa og omega, at produktionen er i gang og du undgår produktionsfejl og nedbrud, da det kan det koste dig rigtigt mange penge i bla. tabt omsætning og mistede kunder.

Derfor er det vigtigt, at du køber bygningsforsikring og løsøreforsikring inklusiv driftstabsforsikring. Du sikrer dig mod tab i indtjeningen, når du enten helt eller delvist må stoppe produktionen, fordi der er opstået en skade fx brand i bygningen. 

Har du haft meromkostninger i forbindelse med skade på din bygning eller maskiner fx dine ansatte har måtte være på overarbejde, du har måtte leje en bygning/lokale til at forsøge at køre produktionen videre, vil vi også dække det.

Vigtige maskiner, som styrer produktionen

Er du afhængig af din maskinpark eller enkelte special maskiner for at køre din produktion, så fortvivl ikke, da vi forsikre dig også mod dette med vores løsøreforsikring.

Erstatning ved fejl i produkt du har solgt

Har du produceret en vare, som viser sig at være defekt, og det har givet skader, har du et erstatningsansvar. Som producent er du objektivt ansvarlig for disse skader. Dvs det er uden betydning om du har begået en fejl eller ej. Du bærer det fulde ansvar for de produkter, du sælger, og selv 10 år efter at produktet er solgt, kan du blive pålagt et erstatningskrav.

Vores produktansvarsforsikring  dækker disse erstatningskrav og vi giver juridisk bistand i forbindelse med skader. Vi hjælper også med at forsvare din virksomhed, hvis der bliver krævet uberettiget erstatning.

Økonomisk sikring ved sygdom og ulykke

Sikre dig økonomisk, når du eller dine ansatte bliver syge eller kommer ud for en ulykke.

Din omsætning kan være afhængig af, at du eller vigtige nøglepersoner i din virksomhed ikke bliver syge. Tabt omsætning og faste udgifter dækkes hverken af sygedagpenge eller af en ulykkesforsikring, men af vores sygedriftstabsforsikring

Sundhedsforsikringen hjælper dig og dine ansatte med at kommer hurtigere tilbage på arbejdet med hurtig behandling og kan derfor hjælpe til med at forkorte sygefraværet.

 • Få vores råd og tips

  Vi har lavet skadeforebyggende råd og tips, så du kan undgå, at skader sker i din virksomhed og dermed spare både tid og penge. 

  Få hjælp til at forebygge skader
 • Rabat på sikringsudstyr

  Som kunde hos os, tilbyder vi din virksomhed de bedste sikringsløsninger til fordelagtige priser. Dermed hjælper vi dig med at minimere fx tyveri, indbrud og brand.

  Læs om tilbuddene her
 • Hjælp til bedre arbejdsmiljø

  Få hjælp til at undgå arbejdsulykker og forbedre arbejdsmiljøet i din produktionsvirksomhed.

  Læs mere hos arbejdstilsynet