Husk at gennemføre brandøvelse​

Det er vigtigt at jævnligt have en brandøvelse på arbejdet – det giver tryghed og kan redde liv.

En brandøvelse bør gennemføres mindst en gang om året.​

Sådan gennemfører du en vellykket brandøvelse​

Her er nogle råd til, hvordan du forbereder og gennemfører en brandøvelse. Du får også tips om nogle forebyggende tiltag, der bør gøres regelmæssigt.​

Brand- og evakueringsinstruks​ ​

Udarbejd en brandinstruks, der beskriver, hvad medarbejderne skal gøre, hvis brandalarmen går. Informer alle om instruktionerne  og hæng dem op på let synlige steder.

Se eksempel på, hvordan en brandinstruks kunne se ud.

Forberedelser​ ​

 • Giv brandvæsenet/centralen besked om øvelsen, hvis bygningen har automatisk varslingsanlæg.​
 • Hold det simpelt og gør ikke øvelsen mere kompliceret og dramatisk end nødvendigt​
 • Udpeg en eller flere personer, der har ansvaret for at kontrollere, at toiletter og rum er tømt for personer.​

Gennemførelse​

 • En brandøvelse handler om at øve virksomhedens instruktioner ved brand​
 • Den ansvarlige for øvelsen tager tiden fra alarmen går, til I alle er ved samlingsstedet angivet i instruksen.​
 • Noter de forbedringspunkter, du ser under øvelsen.​

Evaluering​

 • En af de vigtigste ting ved en brandøvelse er at evaluere den bagefter. ​
 • Evakuerede I hurtigt nok? Brugte alle den rigtige flugtvej? Er alle bekendt med alternative flugtveje?  ​
 • Hvad kunne man gjort anderledes i planlægningen og gennemføringen?​
 • Informer alle om resultaterne. Hvad gik godt/mindre godt.​

Eksempel på hvordan brandinstruktioner kan se ud

​Instruktionerne skal tilpasses bygningens type og størrelse, samt virksomheden og antal ansatte. Den skal være kort og let læselig. Hæng dem op let synlige steder.​

Det er vigtigt, at alle er bekendt med brandinstruktionerne på forhånd. Du kan også afsætte tid før selve øvelsen til at gennemgå instruktionerne sammen.​

Brand- og evakueringsinstruks

 1. Ring 112 og oplys hvad der er sket og adressen: ________________​
 2. Udløs brandalarmen og advare andre​
 3. Evakuér bygningen – få alle med ud. ​
 4. Luk døre på vej ud. Brug ikke elevatoren.​
 5. Gå til samlingsstedet og bliv der: ____________________​
 6. Tag imod brandvæsenet og oplys, om der er personer i bygningen, og hvor det brænder.​

​Prøv at slukke branden, hvis det er forsvarligt, men tag ikke chancer.

Forebyggende tiltag​

Ud over brandøvelser er der tre enkle, men vigtige ting, du bør kontrollere regelmæssigt.​

Branddøre

Kontroller, at dørene lukker korrekt. Sørg for, at de ikke holdes op af kiler eller lignende. Døren skal lukke tæt på karmen.​

Flugtveje

Flugtvejene skal holdes frit passable hele vejen ud i det fri. Mærkningen skal være tydeligt synlig og intakt (tjek pærer i nødbelysning). Alle døre skal kunne åbnes i flugtretningen og uden nøgle.

Håndslukkere

Ved alle i virksomheden, hvor brandslukkerne er placeret? Kontroller løbende, at slukningsudstyr er let tilgængeligt, tydeligt afmærket og forskriftsmæssigt efterset​