Undgå spirituskørsel til julefrokosten

Når juleøl og julesnaps skylles ned, falder dømmekraften.

Hvert år dømmes omkring 6.000 mennesker for spirituskørsel i Danmark, og formodningen er, at der er et endnu større mørketal, der ikke fanges. Der sker desværre mange spritulykker - ikke mindst i forbindelse med de årlige julefrokoster.

Som virksomhedsleder kan du tage aktive skridt ​​​for at forebygge spirituskørsel i virksomheden og blive en trafiksikker virksomhed.

Vanvidsbillisme og firmabiler

Når stemningen stiger, og dømmekraften falder

Når julen er over os, mødes venner og kolleger til julefrokoster og hygger med god mad og drikke. Men i takt med at glassene tømmes, og stemningen stiger, falder dømmekraften, og man kan blive usikker på, om man egentlig er i stand til at køre hjem. Desværre vælger nogle at køre alligevel:

1 ud af 10 danskere har kørt i bil, selvom de var i tvivl om, om promillen tillod det.

I årene efter Corona har antallet af sigtede spritbillister  været faldende siden et foreløbigt højdepunkt i 2020. Samtidigt ser man hos Danmarks Statistik en tendens i retning af stadigt yngre spritbillister.

Har din virksomhed taget stilling til spirituskørsel?

En trafiksikker virksomhed tager ansvar for medarbejderne og deres sikkerhed, når de kører i arbejdstiden. Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at virksomheders retningslinjer for trafiksikkerhed som minimum indeholder virksomhedens holdning til spirituskørsel, hastighed og opmærksomhed i trafikken samt brug af sikkerhedssele.

Der er mange gevinster ved at sætte trafiksikkerhed på dagsordenen i form af bl.a. bedre arbejdsmiljø, færre sygedage, færre personskader og færre skader på køretøjer. Samtidig er det også et godt signal til kunder og samarbejdspartnere, at virksomheden har styr på trafiksikkerheden overfor medarbejdere og medtrafikanter.

Det bedste råd i forhold til alkohol og bilkørsel er at adskille det fuldstændigt. Mennesker reagerer forskelligt på alkohol, og er man bare det mindste i tvivl, så bør man lade bilen stå.

Fakta om alkoholpromillegrænser

 • I Danmark er det ikke tilladt at køre bil, hvis man har en promille over 0,5. Man kan dømmes for spirituskørsel, selvom promillen er lavere, hvis det vurderes, at man ikke kan køre forsvarligt.
 • Dømmes man for spirituskørsel, og promillen er 1,20 eller under, frakendes kørekortet betinget, man får en bødestraf, og man skal op til en kontrollerende teori- og køreprøve indenfor 6 måneder, og man skal gennemføre et alkohol-, narko- og trafikkursus.
 • Er promillen over 1,20, frakendes kørekortet ubetinget i 3 år, man får en bødestraf, og man skal gennemføre et alkohol-, narko- og trafikkursus. For at generhverve kørekortet skal der bestås kontrollerende teori- og køreprøve.
 • Overstiger promillen 2,00, straffes det med betinget fængsel i 20 dage og bøde. Kørekortet frakendes ubetinget i minimum 3 år. Der er skærpede krav til generhvervelse af kørekortet.
 • Bødestraf for spirituskørsel beregnes som udgangspunkt ved at gange promillen med en brutto månedsløn for føreren. Et alkohol-, narko- og trafikkursus koster yderligere 3.200 kroner.
 • I grove tilfælde kan bilen beslaglægges helt - dette gælder uanset førerens ejerstatus og dermed også for erhvervsbiler.

Firmabiler, dødsulykker og vandvidskørsel

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er der et erhvervskøretøj involveret i 1 ud af 3 dødsulykker i trafikken. Derfor har erhvervsvirksomheder et stort ansvar for at sikre, at de ansatte kører sikkert i firmabiler, varevogne eller lastbiler.

Som virksomhedsejer skal man desuden være opmærksom på, at firmabiler kan konfiskeres, hvis føreren findes skyldig i såkaldt vanvidskørsel. Konfiskering af firmabil kan omstødes, og den ansvarlige ansatte kan holdes erstatningsansvarlig, hvis en firmabil konfiskeres, men retspraksis på området er meget begrænset.

Med Ansvarspakken får du adgang til både til retshjælpsforsikring og juridisk rådgivning uden ekstra omkostning, hvis et af firmaets køretøjer involveres i en ulykke.

Læs om Ansvarspakken

Julefrokost med god samvittighed

Som forsikringsselskab kan vi kun opfordre erhvervsvirksomheder til at hjælpe medarbejderne til at køre sikkert og forebygge spirituskørsel. Firmajulefrokosten er et godt sted at starte:

 • Sørg for, at der er alkoholfrie øl, vin og drinks til dem, der skal køre hjem. Se vores forslag til alkoholfri drinks herunder.
 • Opfordr de, der kører hjem til at give kollegerne et lift i samme retning.
 • Hold festen et sted, som er tæt på offentlig transport, nattog og natbusser.
 • Hjælp med at koordinere fælles taxakørsel.
 • Tilbyd evt. fælles hjemtransport på firmaets regning.

Alkoholfri drinks til julefrokosten