Udarbejd

APV - Arbejdspladsvurdering

i din virksomhed

Alle virksomheder med ansatte skal i henhold til loven udarbejde en APV. Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.

Hvad er en arbejdspladsvurdering?

En APV er et redskab til at arbejde med din virksomheds arbejdsmiljø, så du kommer hele vejen rundt om de arbejdsmiljømæssige udfordringer, du kan have.

Du kan opnå følgende fordele:

 • Sparede omkostninger ved ulykker og erhvervssygdomme
 • Mindre sygefravær
 • Mindre udskiftning blandt de ansatte
 • Større arbejdsglæde, motivation og produktivitet.

Hvad skal du som arbejdsgiver?

Du skal revidere arbejdspladsvurderingen minimum hvert tredje år, hvis der sker ændringer i:

 • Arbejdet
 • Arbejdsmetoderne
 • Arbejdsprocesserne

- såfremt disse ændringer har betydning for arbejdsmiljøet.

En APV skal indeholde

 • Kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Prioritering af hvad der er vigtigst at få løst
 • En handlingsplan
 • En ajourføringsplan​

Benyt Arbejdstilsynets on-line apv værktøj til at udarbejde din arbejdspladsvurdering.

Benyt Arbejdstilsynets brancherettede APV-tjeklister, der især henvender sig til virksomheder med under ti ansatte.

Få de vigtigste At-vejledninger og bekendtgørelser om arbejdsmiljø hos Arbejdstilsynet.

Vi belønner virksomheder, som gør noget ved arbejdsmiljøet

Du kan opnå rabat på arbejdsskadeforsikring, hvis du gør noget ved din virksomheds arbejdesmiljø. Det kan fx være at udarbejde arbejdspladsvurdering én gang årligt, oplyse os om sygefravær og personaleudskiftning i din virksomhed.