Hvad gælder når sælger leverer med CIF-leveringsklausul?

Spørgsmål stillet af Børge

Spørgsmål:

Hvis sælger leverer mine varer med CIF Incoterms 2000, destinationshavn er angivet, og sælger ansætter en transportør, som først skal køre med lastbil til lastehavnen, og derefter yderligere står for transport efter destinationshavnen med den samme lastbil. Hvem har her ansvaret mellem første lastningshavn og sælger, og senere mellem destinationshavn og mig som køber? Jeg forstår det som at sælger kun har ansvar for selve rejsen med båden?

Hvordan fungerer det? Hvem bærer ansvaret for de forskellige dele af rejsen?

Svar:

Dit spørgsmål kan ses på flere forskellige måder. Til at begynde med, er der et forhold mellem køber og sælger om køb og salg af varer, som skal leveres. Dette forhold reguleres normalt i købsaftalen. Dette regulerer også hvem der skal indgå fragtaftaler og på hvilke distancer.

I det foreliggende tilfælde er køber og sælger blevet enige om en CIF-klausul i henhold til Incoterms 2000, hvilket indebærer, at sælger bærer risiko for tab eller skade på varerne frem til varerne passerer fartøjets ræling. Derefter er det køber der bærer risiko. CIF-aftalen indebærer også at sælger, på egen bekostning, skal anskaffe en transportforsikring frem til destinationshavnen, så at køber kan begære erstatning direkte fra forsikringsudbyderen.

Forsikringen skal tegnes hos et forsikringsselskab med godt omdømme, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt som minimumsvilkår i henhold til ”Institute Cargo Clauses” (Institute of Londons Underwriters) eller andre lignende betingelser. Et godt råd kan her være at komme overens med sælger om en forsikring af all risk karakter.

Et andet spørgsmål som kommer op, er den fragtaftale der er lavet mellem køber og sælger og en fragtfører. Følger man CIF-aftalen, er det op til sælger at ordne transporten til destinationshavnen. Køber ordner den videre transport. En fragtfører er ansvarlig for godset under transporten. Hans ansvar er i princippet strengt, med visse såkaldte force majeure-undtagelser. Det strenge ansvar opvejes dog af, at fragtføreren i forhold til køber og sælger samtidigt gives en ret til at begrænse erstatningen til visse typer af skader og til visse beløb.

Sammenfatningsvis kan det siges, at Incoterms-reglerne ikke er blevet overholdt fuldt ud, når det kommer til at arrangere transporten. Dog er fragten, uanset hvem af parterne som betaler fragten fra destinationshavnen til køber, i sig selv ikke bestemmende for hvem der bærer risikoen for skade. Dog har fragtføreren dog ansvar for egne fejl. Det er derfor vigtigt at se nærmere på transportforsikring, som er køber/sælger forsikring og transportansvarsforsikring  som er fragtførerens forsikring.