Transport af egne varer

Komplet dækning af alle dine ting ved transport!

Få et uforpligtende tilbud på forsikring til transport af egne ting.

Forsikring til transport af egne varer fx værktøj, instrumenter og prøvekollektioner, dækker din virksomhed mod økonomisk tab ved skade eller tyveri.

Forsikring til transport af egne varer dækker typisk servicevogne, som indeholder værktøj, instrumenter, egne varer og prøvekollektioner.​


Fordele med forsikring til transport af egne varer

  • Erstatning til nyværdi

    ​Du får dine ting erstattet til nyværdi​.

  • Økonomisk dækning ved skade

    Økonomisk dækning, hvis varerne skades eller mistes under transporten​.

  • Første risiko forsikring

    Vi gør ikke underforsikring gældende, hvis værdien af godset i bilen overstiger forsikringssummen.

Transport af egne varer Indeholder
Transport ulykke, havari og naturkatastrofe

Dækker varerne, hvis de bliver skadede som følge af transportuheld på transportmidlet ved alvorlig ulykke, såsom kollision, grundstødning, sammenstød, væltning, afsporing o.lign. samt naturkatastrofer.

Brand, lynnedslag og eksplosion

Dækker skade på varerne, hvis de bliver udsat for brand, lynnedslag eller eksplosion under transporten.

Varer kastes/skylles over bord

Dækker varerne, hvis de kastes eller skylles overbord.

Redningsomkostninger og fælleshavari

Dækker redningsomkostninger, fælleshavaribidrag, samt øvrige rimelige omkostninger i forbindelse med sikring, regres og erstatningsopgørelse, når disse omkostninger er godkendt af If eller anses at være rimelige og forsvarlige, og de skyldes en fare som er omfattet af forsikringen.

Vandindtrængen og tyveri

Dækker skader som følge af at vand fra hav, indsø eller flod trænger ind i transportmiddel, container, lager eller opbevaringsplads.

Totaltab under lastning/losning

Dækker varerne, hvis de bliver totalskadede under lastning eller losning.

Lastning/losning/flytning af varer i nødhavn

Dækker varerne, hvis de bliver skadede under lastning, losning eller flytning når de befinder sig i nødhavn.

Tyveri eller nedbør i nødhavn

Dækker varerne, hvis de bliver skadede af nedbør eller udsat for tyveri når de befinder sig i nødhavn.

All risks tillæg transport

Dækker alle øvrige farer, med de undtagelser som fremgår af forsikringsvilkårene eller af vores generelle vilkår.


Tilvalgsdækninger til transport af egne varer

Vælg frit alt efter din virksomheds behov:

Forsikringen dækker skade/tab på varer pga temperatur- eller kondenspåvirkninger under transport.

Dækker skader på varerne, når termomaskineriet på lageret eller i containeren har været helt eller delvis ude af drift eller er fejlagtigt indstillet.

Forsikring til transport af egne varer

Forsikring for transport af egne varer er udformet til at dække din virksomheds forsikringsbehov for gods, som transporteres med egne biler eller varevogne samt under ophold.

Forsikring til transport af egne varer er en all risks forsikring, som dækker alle pludselige og uforudsete hændelser.

Hvornår har du brug for forsikringen?

Værktøj og instrumenter

Har dit firma reparatører eller er du selvstændig håndværker fx tømrer, maler eller lignende, der har håndværktøj og andet med i bilen, har du brug for en forsikring, der dækker tyveri og beskadigelse af værktøj og instrumenter.

Varer

Transporterer du dine varer med egne biler fx ud til kunder eller mellem egne afdelinger, har du brug for en forsikring, der dækker tyveri og beskadigelse af varerne.

Prøvekollektioner

Er du selvstændig eller har du ansat sælgere, som kører rundt med fx tøjkollektioner, har du brug for en forsikring, der dækker tyveri eller beskadigelse af varerne.​​


Få tilbud på forsikringen

Få et uforpligtende tilbud på forsikring til transport af ting i egne biler til din virksomhed.

Vi vender tilbage inden for 24 timer på hverdage med en skræddersyet forsikringsløsning.

Bestil tilbud

Pas godt på i trafikken

Få råd og tips til sikker trafik til din virksomheds køretøjer.  

Så kan du undgå uheld i trafikken og skader på dig, dine ansatte, dine køretøjer og medtrafikanterne og deres køretøjer.

Sikker trafik til virksomheden


Andre transportforsikringer  til din virksomhed

Vi tilbyder også følgende transportforsikringer til dig: