Udstillingsforsikring

Komplet dækning af det du udstiller, dit udstyr på messen og transport til og fra messen!

Få et uforpligtende tilbud på udstillingsforsikring.

Udstillingsforsikring dækker varer du har med på udstilling inkl. dine messe- og udstillingsmaterialer. Alt dette er dækket under udstillingen samt transport til og fra udstillingen.

Køb vores udstillingsforsikring, så skal du kun koncentrere dig om det væsentlige nemlig arbejdet med din stand på udstillingen eller messen.


Fordele med udstillingsforsikring

  • Første risiko forsikring

    Vi gør ikke underforsikring gældende, hvis værdien af godset i bilen overstiger forsikringssummen.

  • Erstatning til nyværdi

    ​Du får dine ting erstattet til nyværdi​.

  • Økonomisk dækning ved skade

    Økonomisk dækning, hvis varerne skades eller mistes under transporten​.

Udstillingsforsikring Indeholder
Transport ulykke, havari og naturkatastrofe

Dækker varerne, hvis de bliver skadede som følge af transportuheld på transportmidlet ved alvorlig ulykke, såsom kollision, grundstødning, sammenstød, væltning, afsporing o.lign. samt naturkatastrofer.

Brand, lynnedslag og eksplosion

Dækker skade på varerne, hvis de bliver udsat for brand, lynnedslag eller eksplosion under transporten.

Varer kastes/skylles over bord

Dækker varerne, hvis de kastes eller skylles overbord.

Redningsomkostninger og fælleshavari

Dækker redningsomkostninger, fælleshavaribidrag, samt øvrige rimelige omkostninger i forbindelse med sikring, regres og erstatningsopgørelse, når disse omkostninger er godkendt af If eller anses at være rimelige og forsvarlige, og de skyldes en fare som er omfattet af forsikringen.

Vandindtrængen og tyveri

Dækker skader som følge af at vand fra hav, indsø eller flod trænger ind i transportmiddel, container, lager eller opbevaringsplads.

Totaltab under lastning/losning

Dækker varerne, hvis de bliver totalskadede under lastning eller losning.

Lastning/losning/flytning af varer i nødhavn

Dækker varerne, hvis de bliver skadede under lastning, losning eller flytning når de befinder sig i nødhavn.

Tyveri eller nedbør i nødhavn

Dækker varerne, hvis de bliver skadede af nedbør eller udsat for tyveri når de befinder sig i nødhavn.

All risks tillæg transport

Dækker alle øvrige farer, med de undtagelser som fremgår af forsikringsvilkårene eller af vores generelle vilkår.


Tilvalgsdækninger til udstillingsforsikring

Vælg frit alt efter din virksomheds behov

Dækker skader på varerne, når termomaskineriet på lageret eller i containeren har været helt eller delvis ude af drift eller er fejlagtigt indstillet.

Forsikringen dækker skade/tab på varer pga temperatur- eller kondenspåvirkninger under transport.

Dækker alle øvrige farer med de undtagelser, som fremgår af forsikringsvilkårene.
Opholdsdækningen gælder, når varerne er oplagret for transport.

Om udstillingsforsikring

Vores udstillingsforsikring dækker dine varer eller de produkter, som du deltager med på messer eller udstillinger over hele verden.

Udstillingsforsikringen dækker endvidere alt dit udstyr på messen fx vægge, udstillingsmontre m.m.

Sidst, men ikke mindst, så dækker udstillingsforsikringen også dine varer og udstyr under transport til og fra udstillingen.

Køb også forsikring for en enkelt udstilling

Udstillingsforsikringen kan du endda også købe for en enkelt udstilling, hvis du har brug for det.


Få tilbud på udstillingsforsikring

Få et uforpligtende tilbud på udstillingsforsikring til din virksomhed.

Vi vender tilbage inden for 24 timer på hverdage med en skræddersyet forsikringsløsning.

Bestil tilbud

Transportsikkerhed

Vi giver dig råd og tips, så du kan mindske risici for skader på varerne, du transporterer inkl. tjekliste ved modtagelse af gods.

Læs mere om transportsikkerhed

Pas godt på i trafikken

Få råd og tips til sikker trafik til din virksomheds køretøjer.  

Så kan du undgå uheld i trafikken og skader på dig, dine ansatte, dine køretøjer og medtrafikanterne og deres køretøjer.

Sikker trafik til virksomheden


Andre Transportforsikringer til din virksomhed

Vi tilbyder også følgende transportforsikringer til dig: