Giv fuldmagt til andre

Vi må ikke udtale os til andre end dig, som er forsikringstager hos os. Har du brug for, at vi taler med en anden person, om dine forsikringer hos os, skal du blot lave en fuldmagt til vedkommende.

Fuldmagt til min virksomheds forsikringer hos If

Fuldmagtsgiver

Skriv dit navn her *
Skriv dit cpr-nummer her *

Oplysninger sendes via en sikker forbindelse og bruges til at identificere dig med.

Skriv din mailadresse her *
Skriv virksomhedens navn her *
Skriv CVR-nummer her *

Oplysninger sendes via en sikker forbindelse og bruges til at finde virksomheden i vores kundedatabase.

Fuldmagtshaver

Skriv fuldmagthavers fulde navn her *
Skriv fuldmagthavers CPR-nummer her *

Oplysninger sendes via en sikker forbindelse og bruges til at identificere dig med.

Skriv fuldmagthavers mailadresse her *

Fuldmagtens betingelser

Besked

Vi behandler de oplysninger, som du indtaster på hjemmesiden, i overensstemmelse med vores persondatapolitik (GDPR).

Med min anmodning om fuldmagt til anden person, bekræfter jeg som fuldmagtsgiver at If, som er i besiddelse af denne anmodning, må handle efter ovenstående. Fuldmagten gælder i maksimum 3 år fra anmodningstidspunktet, hvorefter fuldmagtsgiver skal forny den, hvis den fortsat skal gælde. Fuldmagtsgiveren kan til enhver tid tilbagekalde fuldmagten. Tilbagekaldelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor tilbagekaldelsen er meddelt til If.

* Obligatorisk felt
Formularen sendes... Formularen sendes...