INFORMATION OM HELBREDSERKLÆRINGEN

For at kunne give dig den bedst mulige forsikringsdækning til den rette pris, er det nødvendigt, at du udfylder en helbredserklæring for børneforsikring, voksenforsikring og livsforsikring så detaljeret som muligt. Her får du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål​​:

Hvem skal udfylde helbredserklæringen?

Det er dig som forsikringstager der skal udfylde erklæringen, og som skal skrive den under. For børneforsikringen er det dig, der har forældremyndigheden, som skal udfylde erklæringen. Du behøver ikke kontakte eller besøge en læge.


Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan svare på spørgsmålene?

Ring til vores helbredsgruppe, hvis du har spørgsmål. Er du usikker på om du haft nogle af de beskrevne symptomer, kan du spørge din egen læge for en sikkerheds skyld.


Hvorfor er det vigtigt at svare sandfærdigt?

Du skal svare sandfærdigt for at kunne få den rigtige forsikring til den rette pris. Fejlagtige oplysninger kan føre til, at forsikringen ikke gælder. Hvis vi er i tvivl om noget, spørger vi din læge for at få de mest korrekte oplysninger. Derefter bedømmer vi din helbredserklæring og giver dig svar.


​Kan jeg få afslag, hvis jeg har haft visse sygdomme?

Vi foretager en individuel bedømmelse af hver helbredserklæring. For at vi kunne give dig den rigtige dækning, er det vigtigt, at du giver os så meget information som muligt. Ring til os, hvis du har nogen spørgsmål.


Hvad sker der, hvis jeg har haft en sygdom?

Mange sygdomme påvirker ikke forsikringen. I andre tilfælde handler det om, at sikre dig den rigtige forsikringsdækning.


Kontakter If den læge, jeg er blevet behandlet af?

Vi kontakter kun læger i tvivlsspørgsmål. Ved at underskrive samtykkeerklæringen bagerst i helbredserklæringen, giver du os mulighed for at indhente de oplysninger vi har brug for, for at kunne give dig den bedst mulige dækning.

Kontakt os

Har du spørgsmål til helbredserklæringen?

Så kontakt helbredsgruppen på 36 87 47 99 eller helbredsgruppen@if.dk