Skybrud og skybrudsskader

Her kan du bl.a. købe en husforsikring eller indboforsikring med skybrudsdækning eller anmelde en skybrudsskade.

Tænk, hvis du ikke skulle bekymre dig om vandskader, hver gang vi oplever regnvejr og skybrud i Danmark.

Faktisk er det slet ikke urealistisk at slippe for disse bekymringer, hvis du aktivt sørger for at forebygge skybrudsskader i dit hus. 

Her får du en række gode råd til, hvordan du bedst begrænser, afhjælper og forebygger vandskader forårsaget af skybrud. Du får også råd om, hvad du skal gøre, hvis uheldet alligevel er ude.

Hvad er et skybrud?

Den Danske Ordbog kategoriserer et skybrud som værende: "Regnvejr hvor der på kort tid falder store mængder nedbør".

Et skybrud kan altså komme meget pludseligt, og kan gøre rigtig stor skade, hvis ikke man er forberedt på de store vandmængder.

Hvor meget regn skal der falde, før det kaldes skybrud?

For at et regnvejr kan kaldes et skybrud, skal der falde mindst 15 mm nedbør på en halv time eller over 30 mm på 24 timer.

Det er derfor meget vigtigt, at du er forberedt på store mængder regnvand, og at vandet kan ledes væk fra dit hus og dine ejendele.

Hvor voldsomt kan et skybrud blive i Danmark?

Der er heldigvis flere år mellem de helt slemme skybrud i Danmark, men især to episoder springer i øjnene med enorme skybrudsskader til følge.

Ærø 1931

Det voldsomste skybrud, som nogensinde er blevet målt i Danmark, fandt sted på Ærø i 1931, hvor der på 24 timer faldt 159 mm regn.

De voldsomme mængder nedbør skabte kolossale skybrudsskader og medførte, at Ærø næsten gik i ét med det Sydfynske Øhav.

København 2011

Det værste skybrud i København fandt sted i 2011, hvor der faldt 135 mm regn på et døgn. I den forbindelse blev der meldt over 90.000 skybrudsskader om fx oversvømmede kældre og vandskader.

Pige i regnjakke kigger udenfor i regnen
Pas på skybrud.

Fremtidige skybrudsskader

Flere meteorologer og eksperter forudser desværre, at der vil komme flere skybrud i Danmark i den nærmeste fremtid. Det baseres bl.a. på forskning i klimaforandringer, som vil give voldsommere vejr i fremtiden.

Når de slemme skybrud rammer, er det godt at have styr på forsikringen.

Artiklen fortsættes nedenfor

Forebyg skader i tilfælde af skybrud

Det er rigtig surt, når ens ting bliver ødelagt af regnvand fra et skybrud - både i tilfælde af kælderen oversvømmes, eller det regner ind ad åbne vinduer.

Heldigvis er der en del ting, du selv kan gøre for at forebygge skader ved skybrud.

Dækker forsikringen skybrud?

Der skal være tale om skybrud, for at forsikringen dækker. Ved skybrud er regnen så kraftig, at vandet ikke kan få afløb i normale, velholdte afløbssystemer.

Se, om der var tale om skybrud i dit område på forsikringsvejret.dk​

7 tips til akut forebyggelse af skader ved skybrud

Hvis du netop har fået nys om, at der er et skybrud på vej, er der en del ting du kan gøre for hurtigt at forebygge eventuelle skybrudsskader:

 1. Rens tagrender, nedløbsrør, tagbrønde og udendørsafløbsriste for blade og andet affald.

 2. Luk alle døre og vinduer - især vinduer i taget og i kælderen.

 3. Ryd op i kælderen og fjern alle værdigenstande, eller placér dem så højt, at en eventuel kælderoversvømmelse ikke kan nå dem.

 4. Dæk kældervinduer, udluftningskanaler og det nederste af kælderdørene med krydsfinerplader.

 5. Dæk gulvafløb med enten et håndklæde, en plastikomsluttet sandsæk eller tunge fliser, så vandet fra skybruddet ikke kan stige op i huset.

 6. Hav gummistøvler, handsker, rengøringsmidler, spande, gulvskrubber, skovle, klude osv. klar.

 7. Sørg så vidt muligt for at være hjemme både når der er risiko for skybrud, og mens det står på. Alternativt kan du bede en nabo om løbende at tjekke din kælder for vand.

Hvis uheldet alligevel er ude, og dit hjem bliver skybrudsskadet, kan det være en fordel at have en god forsikring.

4 tips til langsigtet forebyggelse af skader ved skybrud

Den bedste forebyggelse mod skybrudsskader er de langsigtede løsninger, som igangsættes, længe før skybruddet er i sigte:

 • Brug klinker og beton i stedet for trægulve og tæpper i kælderen.

 • Installer gerne højvandslukke, tilbageløbsstop, en ekstra pumpe i brønden eller anlæg dræn omkring kælderen, og sørg for at terrænet omkring boligen hælder, så vandet ledes væk fra huset.

 • Gennemgå alle husets brønde og afløb både om foråret og efteråret.

 • Lad haven opsuge kraftige regnskyl i regnbede, regnvandstønder eller faskine.
Mand med briller kigger ud ad vindue
Forebyg skybrudsskader.

På trods af langsigtet forebyggelse, kan man ikke forhindre eller styre voldsomme skybrud. Du kan derimod sørge for, at du har styr på dine forsikringer i tilfælde af skybrudsskader - særligt din husforsikring og indboforsikring

Flere tips til forebyggelse af skybrudsskader

Miljøstyrelsen har samlet en masse nyttig information og gode råd til, hvad du kan gøre for at sikre din bolig før et skybrud. Læs mere hos Miljøstyrelsen.

Du kan også finde en liste over klimakvalificerede firmaer, der kan rådgive og vejlede ift. forebyggelse af oversvømmelse på klimatilpasning.dk.

Tjek risikoen for, at din bolig bliver oversvømmet på bolius.dk

Tjek for skybrud online

På hjemmesiden Forsikringsvejret kan du holde øje med både vindstyrke, lynnedslag og regnmængde for din adresse.

Så kan du altid være forberedt, hvis der pludselig varsles skybrud.

Senest opdateret den 3. november 2021.