Skybrud og skybrudsskader

Her kan du bl.a. købe en husforsikring eller indboforsikring med skybrudsdækning eller anmelde en skybrudsskade.

Forebyg skybrudsskader

Tænk, hvis du ikke skulle bekymre dig om vandskader, når vi oplever skybrud i Danmark.

Faktisk er det ikke helt urealistisk at slippe for disse bekymringer - eller om ikke andet lægge en dæmper på dem - hvis du aktivt sørger for at forebygge skybrudsskader i dit hus.

Der er nemlig mange ting, du kan gøre, for at forebygge vandskader efter skybrud. 

Vi har samlet en række gode råd til, hvordan du bedst begrænser, afhjælper og forebygger vandskader forårsaget af skybrud. Du får også råd om, hvad du skal gøre, hvis uheldet alligevel er ude.

Hvad er et skybrud?

Den Danske Ordbog kategoriserer et skybrud som værende: "Regnvejr hvor der på kort tid falder store mængder nedbør".

Et skybrud kan altså komme meget pludseligt og gøre rigtig stor skade, hvis ikke du er forberedt på de store vandmængder.

Hvor meget regn skal der falde, før det kaldes skybrud?

For at et regnvejr kan kaldes et skybrud, skal der falde mindst 15 mm nedbør på en halv time eller over 30 mm på 24 timer.

Det er derfor meget vigtigt, at du er forberedt på store mængder regnvand, og at vandet kan ledes væk fra dit hus og dine ejendele.

Hvor voldsomt kan et skybrud blive i Danmark?

Selvom der de seneste år har været flere vejrfænomener, der har givet både storm og meget nedbør, er der heldigvis flere år mellem de helt slemme skybrud i Danmark.

Historisk set er der især to episoder springer i øjnene med enorme skybrudsskader til følge.

Ærø 1931

Det voldsomste skybrud, som nogensinde er blevet målt i Danmark, fandt sted på Ærø i 1931, hvor der faldt 159 mm regn. på 24 timer. 

De voldsomme mængder nedbør skabte kolossale skybrudsskader og medførte, at Ærø næsten gik i ét med det Sydfynske Øhav.

Pige i regnjakke kigger udenfor i regnen
Tag dine forholdsregler, når der er varslet skybrud

København 2011

Det værste skybrud i København fandt sted i 2011, hvor der faldt 135 mm regn på et døgn. I den forbindelse blev der meldt over 90.000 skybrudsskader om fx oversvømmede kældre og vandskader.

Flere skybrud i fremtiden 

Flere meteorologer og eksperter forudser desværre, at der vil komme flere skybrud i Danmark i den nærmeste fremtid. Det baseres bl.a. på forskning i klimaforandringer, som vil give voldsommere vejr i fremtiden.

Når skybruddet rammer, er det en rigtig god idé at have styr på forsikringen.

Artiklen fortsætter nedenfor

Forebyg skader i tilfælde af skybrud

Det er rigtig ærgerligt, når ens ting bliver ødelagt af regnvand fra et skybrud.

Uanset om det sker som følge af, at kælderen oversvømmes, eller hvis det fx regner ind ad åbne vinduer.

Heldigvis er der en del ting, du selv kan gøre for at tage dine forholdsregler og forebygge skybrudsskader. 

Læs vores 7 bedste tips til akut forebyggelse samt 4 gode råd til langsigtet forebyggelse af skybrudsskader nedenfor. 

Dækker forsikringen skybrud?

Der skal være tale om skybrud, for at forsikringen dækker. Ved skybrud er regnen så kraftig, at vandet ikke kan få afløb i normale, velholdte afløbssystemer.

Se, om der var tale om skybrud i dit område på forsikringsvejret.dk​

7 tips til akut forebyggelse af skader ved skybrud

Hvis der et skybrud på vej, og du vil forebygge eventuelle skybrudsskader, er der en del ting, du kan gøre: 

 1. Rens tagrender, nedløbsrør, tagbrønde og udendørsafløbsriste for blade og andet affald.

 2. Luk alle døre og vinduer - især vinduer i taget og i kælderen.

 3. Ryd op i kælderen og fjern alle værdigenstande eller placér dem så højt, at en eventuel kælderoversvømmelse ikke kan nå dem.

 4. Dæk kældervinduer, udluftningskanaler og det nederste af kælderdørene med krydsfinerplader.

 5. Dæk gulvafløb med enten et håndklæde, en plastikomsluttet sandsæk eller tunge fliser, så vandet fra skybruddet ikke kan stige op i huset.

 6. Hav gummistøvler, handsker, rengøringsmidler, spande, gulvskrubber, skovle, klude osv. klar.

 7. Sørg så vidt muligt for at være hjemme - både når der er risiko for skybrud, og mens det står på. Alternativt kan du bede en nabo om løbende at tjekke din kælder for vand.

Med ovenstående tips er der en række ting, du kan gøre her-og-nu, hvis der er varslet skybrud i dit område. Nedenfor finder du 4 gode råd til mere langsigtet forebyggelse af skybrudsskader. 

4 tips til langsigtet forebyggelse af skader ved skybrud

Den bedste forebyggelse mod skybrudsskader er de langsigtede løsninger, som iværksættes, længe før der kommer skybrud:

 1. Brug klinker og beton i stedet for trægulve og tæpper i kælderen.

 2. Installér gerne højvandslukke, tilbageløbsstop, en ekstra pumpe i brønden eller anlæg dræn omkring kælderen, og sørg for at terrænet omkring boligen hælder, så vandet ledes væk fra huset.

 3. Gennemgå alle husets brønde og afløb både om foråret og efteråret.

 4. Lad haven opsuge kraftige regnskyl i regnbede, regnvandstønder eller faskine.
Mand med briller kigger ud ad vindue
Forebyg skybrudsskader.

På trods af langsigtet forebyggelse, kan du selvfølgelig ikke forhindre eller styre voldsomme skybrud.

Du kan derimod sørge for, at du har styr på dine forsikringer i tilfælde af skybrudsskader - særligt din husforsikring og indboforsikring. På den måde er du godt dækket, hvis uheldet skulle være ude. 

Flere tips til forebyggelse af skybrudsskader

Miljøstyrelsen har samlet nyttig information og gode råd til, hvad du kan gøre for at sikre din bolig før et skybrud. Læs mere hos Miljøstyrelsen.

Du kan også finde en liste over klimakvalificerede firmaer, der kan rådgive og vejlede ift. forebyggelse af oversvømmelse, på klimatilpasning.dk.

Tjek risikoen for, at din bolig bliver oversvømmet på bolius.dk

Tjek for skybrud online

På hjemmesiden Forsikringsvejret kan du holde øje med både vindstyrke, lynnedslag og regnmængde for din adresse.

På den måde kan du altid være forberedt, hvis der pludselig varsles skybrud.

Senest opdateret den 12. juli 2024.