Gebyrer og afgifter

Du kan altid opsige din forsikring uden beregning med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald (fornyelsesdato) eller senest 14 dage efter en skade er blevet opgjort.

Flytter du dine forsikringer til et andet forsikringsselskab, klarer de opsigelsen for dig.

Hvis du selv opsiger din forsikring, skal det altid ske skriftligt via vores selvbetjening for at undgå evt. misforståelser.

Gebyr ved forkortet opsigelse*

Forsikring
Opsigelsesgebyr
Alle forsikringer (livsforsikringen er undtaget)
73 kroner

* Mod et gebyr på 73 kroner (2023) kan du vælge at opsige din forsikring med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned uanset hovedforfaldsdatoen på forsikringen.

Særgebyrer ved forkortet opsigelse inden for det 1. år**

Forsikring Opsigelsesgebyr
Familie- eller indboforsikring
440 kroner
Rejseforsikring
730 kroner
Fritidshus- og sommerhusforsikring
730 kroner
Husforsikring
730 kroner
Ulykkesforsikring
291 kroner
Børneforsikring
992 kroner
Voksenforsikring
992 kroner
Bilforsikring​
730 kroner
Bådforsikring
730 kroner
Hundeforsikring
291 kroner
MC forsikring
730 kroner
Campingvognsforsikring
440 kroner
Knallertforsikring
440 kroner

** Hvis forsikringen har været i kraft i mindre end 1 år opkræves et højere gebyr, som er særskilt for den enkelte forsikring.

Indeksregulering hver 1. januar

Alle gebyrer for opsigelse med kort varsel indeksreguleres en gang om året den 1. januar. Gebyrerne er indeksreguleret pr. den 1. januar 2023.

Diverse gebyrer

Gebyr Gebyrets størrelse
Opkrævningsgebyr pr. opkrævning med Betalingsservice***
9,5 kroner
Årligt opkrævningsgebyr med indbetalingskort​
45 kroner
Rykkergebyr​
100 kroner
Halvårlig betaling (Kan ikke købes længere​)
5 % i tillæg på prisen
Kvartårlig betaling (Kan ikke købes længere)​
8 % i tillæg på prisen
Afgift til Garantifonden (kun på indbo-, hus-, MC-, personbil- og varebilforsikringer)
40 kroner pr. forsikring

*** Gebyret blev indført den 1. marts 2022.

Afgifter der opkræves af If

Afgifter Afgift​ens størrelse
Skadesforsikringsafgift opkræves på alle forsikringer​
1,1 %​
Statsafgift på ansvarsforsikring for motorkøretøjer (biler, motorcykler og traktorer)
42,9 %​​
Statsafgift på ansvarsforsikring for knallerter
230 kroner
Statsafgift på bådforsikring
1,0 %
Miljøbidrag
84 kroner
Stormflod- og stormfaldsafgift
40 kroner

Indeksregulering​ af priser

Prisudviklingen i samfundet betyder, at varer, materialer og reparationsomkostninger typisk bliver en smule dyrere hvert år (også kaldet inflation). Når priserne i samfundet stiger, er det også nødvendigt, at forsikringen dækker mere.

Derfor ændrer vi hvert år forsikringernes dækningssummer og priser i overensstemmelse med Lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik. Det er beskrevet i de enkelte forsikringsvilkår, hvilke summer, der indeksreguleres.

Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks, og du kan se på din første årlige opkrævning, hvad indeks for året er.

Hvis det indeks, vi bruger, ophører, kan vi fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik.

Særlige bemærkninger om indeksregulering af prisen

For nogle af vores forsikringer indeksreguleres prisen ved årets første opkrævning i kalenderåret, mens andre indeksreguleres løbende hvert år.

Har du flere forsikringer hos os, og har de forskellige betalingstidspunkter, vil indeksreguleringen af prisen for dem alle derfor i visse tilfælde gennemføres på din første regning i det givne kalenderår.

Ingår inte Indeksreguleres ved årets første regning Indeksreguleres løbende hvert år
Alle forsikringer med årsbetaling
Ingår inte Ingår
Bilforsikring

Ingår
Bilforsikring med Fri start
Ingår inte Ingår
Børneforsikring
Ingår Ingår inte
Bådforsikring
Ingår inte Ingår
 Husforsikring
Ingår Ingår inte
Indboforsikring
Ingår Ingår inte
Knallertforsikring
Ingår inte Ingår
Livsforsikring
Ingår inte Ingår
MC forsikring
Ingår inte Ingår
Sommerhusforsikring
Ingår Ingår inte
Trailerforsikring
Ingår inte Ingår
Ulykkesforsikring
Ingår Ingår inte
Voksenforsikring
Ingår Ingår inte

Eksempel:
Har du fx både en ulykkesforsikring og en husforsikring, hvor den ene fornys den 1. januar og den anden 1. februar, vil indeksreguleringen for begge forsikringer bliver opkrævet ved årets første regning (i dette eksempel den 1. januar). Derfor vil årets første regning ofte være højere.

Har du foruden ulykke- og husforsikringen en knallertforsikring, vil dennes indeksregulering først blive gennemført, når selve knallertforsikringen fornys.