GEBYRER OG AFGIFTER

Du kan altid opsige din forsikring uden beregning med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald (fornyelsesdato) eller senest 14 dage efter en skade er blevet opgjort.

Flytter du dine forsikringer til et andet forsikringsselskab, klarer de opsigelsen for dig.

Hvis du selv opsiger din forsikring, skal det altid ske skriftligt via vores selvbetjening for at undgå evt. misforståelser.

GEBYR VED forkortet OPSIGELSE*

Forsikring
Opsigelsesgebyr
Alle forsikringer (livsforsikringen er undtaget)
67 kroner

* Mod et gebyr på 67 kroner (2019) kan du vælge at opsige din forsikring med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned uanset hovedforfaldsdatoen på forsikringen.

særgebyrer ved forkortet opsigelse inden for det 1. år**

Forsikring Opsigelsesgebyr
Familie- eller indboforsikring
405 kroner
Rejseforsikring
672 kroner
Fritidshus- og sommerhusforsikring
672 kroner
Husforsikring
672 kroner
Ulykkesforsikring
268 kroner
Børneforsikring
913 kroner
Voksenforsikring
913 kroner
Bilforsikring​
672 kroner
Bådforsikring
672 kroner
Hundeforsikring
135 kroner
MC forsikring
672 kroner
Campingvognsforsikring
405 kroner

** Hvis forsikringen har været i kraft i mindre end 1 år opkræves et højere gebyr, som er særskilt for den enkelte forsikring.


Indeksregulering hver 1. januar

Alle gebyrer for opsigelse med kort varsel indeksreguleres en gang om året den 1. januar. Gebyrerne er indeksreguleret pr. den 1. januar 2019.

Diverse gebyrer

Gebyr Gebyrets størrelse
Årligt administrationsgebyr med Betalingsservice
0 kroner
Årligt administrationsgebyr med MobilePay
0 kroner
Årligt administrationsgebyr med girobetaling​
45 kroner
Rykkergebyr​
100 kroner
Halvårlig betaling (Kan ikke købes længere​)
5 % i tillæg på prisen
Kvartårlig betaling (Kan ikke købes længere)​
8 % i tillæg på prisen

Afgifter der opkræves af If

Afgifter Afgift​ens størrelse
Skadesforsikringsafgift opkræves på alle forsikringer​
1,1 %​
Statsafgift på ansvarsforsikring (motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne, sættevogne, sidevogne, påhængsredskaber og knallert)
42,9 %​​
Statsafgift på bådforsikring
1,34 %
Miljøbidrag
84 kroner
Stormflod- og stormfaldsafgift
60 kroner

Indeksregulering​

Prisudviklingen i samfundet betyder, at varer, materialer og reparationsomkostninger typisk bliver en smule dyrere hvert år (også kaldet inflation). Når priserne i samfundet stiger, er det også nødvendigt, at forsikringen dækker mere.

Derfor ændrer vi hvert år forsikringernes dækningssummer og priser i overensstemmelse med Lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik. Det er beskrevet i de enkelte forsikringsvilkår, hvilke summer, der indeksreguleres.

Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks, og du kan se på din første årlige opkrævning, hvad indeks for året er.

Et godt sted at være

Årets Forsikringsselskab 2018
I både 2014, 2016 og 2018 udnævnte Autobranchen Danmark If som ”Årets Forsikringsselskab”.

Danmarks Bedste Kundeservice
If vandt prisen for Danmarks Bedste Kundeservice i 2019.