Gebyrer og afgifter

Du kan altid opsige din forsikring uden beregning med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald (fornyelsesdato) eller senest 14 dage efter en skade er blevet opgjort.

Flytter du dine forsikringer til et andet forsikringsselskab, klarer de opsigelsen for dig.

Hvis du selv opsiger din forsikring, skal det altid ske skriftligt via vores selvbetjening for at undgå evt. misforståelser.

Gebyr ved forkortet opsigelse*

Forsikring
Opsigelsesgebyr
Alle forsikringer (livsforsikringen er undtaget)
70 kroner

* Mod et gebyr på 70 kroner (2021) kan du vælge at opsige din forsikring med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned uanset hovedforfaldsdatoen på forsikringen.

Særgebyrer ved forkortet opsigelse inden for det 1. år**

Forsikring Opsigelsesgebyr
Familie- eller indboforsikring
423 kroner
Rejseforsikring
701 kroner
Fritidshus- og sommerhusforsikring
701 kroner
Husforsikring
701 kroner
Ulykkesforsikring
280 kroner
Børneforsikring
953 kroner
Voksenforsikring
953 kroner
Bilforsikring​
701 kroner
Bådforsikring
701 kroner
Hundeforsikring
141 kroner
MC forsikring
701 kroner
Campingvognsforsikring
423 kroner

** Hvis forsikringen har været i kraft i mindre end 1 år opkræves et højere gebyr, som er særskilt for den enkelte forsikring.


Indeksregulering hver 1. januar

Alle gebyrer for opsigelse med kort varsel indeksreguleres en gang om året den 1. januar. Gebyrerne er indeksreguleret pr. den 1. januar 2021.

Diverse gebyrer

Gebyr Gebyrets størrelse
Årligt administrationsgebyr med Betalingsservice
0 kroner
Årligt administrationsgebyr med girobetaling​
45 kroner
Rykkergebyr​
100 kroner
Halvårlig betaling (Kan ikke købes længere​)
5 % i tillæg på prisen
Kvartårlig betaling (Kan ikke købes længere)​
8 % i tillæg på prisen
Afgift til Garantifonden (kun på indbo-, hus-, MC-, personbil- og varebilforsikringer)
40 kroner pr. forsikring

Afgifter der opkræves af If

Afgifter Afgift​ens størrelse
Skadesforsikringsafgift opkræves på alle forsikringer​
1,1 %​
Statsafgift på ansvarsforsikring for motorkøretøjer (biler, motorcykler og traktorer)
42,9 %​​
Statsafgift på ansvarsforsikring for knallerter
230 kroner
Statsafgift på bådforsikring
1,0 %
Miljøbidrag
84 kroner
Stormflod- og stormfaldsafgift
40 kroner

Indeksregulering​ af priser

Prisudviklingen i samfundet betyder, at varer, materialer og reparationsomkostninger typisk bliver en smule dyrere hvert år (også kaldet inflation). Når priserne i samfundet stiger, er det også nødvendigt, at forsikringen dækker mere.

Derfor ændrer vi hvert år forsikringernes dækningssummer og priser i overensstemmelse med Lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik. Det er beskrevet i de enkelte forsikringsvilkår, hvilke summer, der indeksreguleres.

Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks, og du kan se på din første årlige opkrævning, hvad indeks for året er.

Hvis det indeks, vi bruger, ophører, kan vi fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik.

Særlige bemærkninger om indeksregulering af prisen

For nogle af vores forsikringer indeksreguleres prisen ved årets første opkrævning i kalenderåret, mens andre indeksreguleres løbende hvert år.

Har du flere forsikringer hos os, og har de forskellige betalingstidspunkter, vil indeksreguleringen af prisen for dem alle derfor i visse tilfælde gennemføres på din første regning i det givne kalenderår.

Ingår inte Indeksreguleres ved årets første regning Indeksreguleres løbende hvert år
Alle forsikringer med årsbetaling
Ingår inte Ingår
Bilforsikring

Ingår
Bilforsikring med Fri start
Ingår inte Ingår
Børneforsikring
Ingår Ingår inte
Bådforsikring
Ingår inte Ingår
 Husforsikring
Ingår Ingår inte
Indboforsikring
Ingår Ingår inte
Knallertforsikring
Ingår inte Ingår
Livsforsikring
Ingår inte Ingår
MC forsikring
Ingår inte Ingår
Sommerhusforsikring
Ingår Ingår inte
Trailerforsikring
Ingår inte Ingår
Ulykkesforsikring
Ingår Ingår inte
Voksenforsikring
Ingår Ingår inte

Eksempel:
Har du fx både en ulykkesforsikring og en husforsikring, hvor den ene fornys den 1. januar og den anden 1. februar, vil indeksreguleringen for begge forsikringer bliver opkrævet ved årets første regning (i dette eksempel den 1. januar). Derfor vil årets første regning ofte være højere.

Har du foruden ulykke- og husforsikringen en knallertforsikring, vil dennes indeksregulering først blive gennemført, når selve knallertforsikringen fornys.

 • Derfor bør du vælge If

 • Et godt sted at være

  Årets Forsikringsselskab
  I både 2014, 2016 og 2018 udnævnte Autobranchen Danmark If som ”Årets Forsikringsselskab”. Prisen uddeles hvert andet år med undtagelse af 2020.

  Danmarks Bedste Kundeservice 2019
  Prisen blev uddelt af Wilke, der samtidig udnævnte If til Årets Digitale Forsikringsselskab.

 • Har du spørgsmål?

  Vi er klar til at hjælpe dig.
  Ring til os på 70 12 12 12, skriv sikkert til os via Mine sider​ - eller få os til at ringe til dig​.​​​​​​​​​