Kunders arbejdsskade historier

Sådan blev de hjulpet

Vi hjælper hvert år kunder, der er kommet til skade på jobbet og har fået mindre eller større eftervirkninger.

Her kan du læse om fx Jeanne, der fik rystet sit syn efter et uheldigt møde med en glasdør, og om Oliver, der faldt ned fra en mast og brækkede ryggen. 

Kundernes navne er opdigtede, men deres identitet er kendt af If.

Jeanne går ind i en glasdør

Jeanne skal til et møde og på vej til mødet, går hun ind i en glasdør, som hun rammer med hovedet først. Hun pådrager sig en hjernerystelse og en tandskade.

If er i løbende dialog med Jeanne og dækker hendes udgifter til behandling af tandskaden samt et behandlingsforløb hos en kranio-sakral terapeut, hvor hun også modtager akupunkturbehandlinger.

Da hjernerystelsen har påvirket hendes syn, bliver hun derudover også tilbudt et forløb ved en optometrist.
Jeanne er delvist tilbage i arbejde igen og er i bedring. Hun går til psykolog for at acceptere sin tilstand.

Iben falder på glat gulv

Iben er ansat som leder i en restaurant og falder en dag på et glat gulv under en inspektion. Ved faldet slår hun hovedet mod et bord og knækker en tand. Hun får også hjernerystelse og bøjer et ribben.

Vi dækker i første omgang tandskaden og har en god dialog med Iben. Hun bliver visiteret til Center for hjerneskade, da hun har følger som nedsat hukommelse og hovedpine efter hjernerystelsen.

Hun kan pt. arbejde 4 timer om dagen og har fået frataget alt ansvar for at undgå overbelastning. Center for hjerneskade har vurderet, at Iben skal have individuelle samtaler med neuropsykolog og fysioterapeutisk behandling.

Iben er blevet opsagt fra sit lederjob og er nu jobsøgende, men vi regner med, at hun hurtigt vil komme tilbage på arbejdsmarkedet igen efter forløbet ved Center for Hjerneskade.

Morten bliver slynget ud af en rendegraver

Morten sidder i en rendegraver og er ved at køre over et togspor, da et tog kommer kørende og støder ind i rendegraveren. Ved sammenstødet ryger Morten ud af rendegraveren, bliver slynget op på togets tag og slået bevidstløs.

Efter hændelsen er Morten meget psykisk påvirket, og vi tilbyder ham psykolog behandling. Morten har fået konstateret middelsvær til svær PTSD.

Vi er løbende i kontakt med Morten og dækker udgiften til en privat socialrådgiver. Socialrådgiveren skal understøtte samarbejdet med kommunen og være med i udviklingen og afklaringen af arbejdsevnen.

Morten er pt. i gang med et forløb gennem kommunen, som socialrådgiveren støtter op omkring. Han er sideløbende i psykologbehandling som If betaler.

Oliver falder ned fra en mast

Under et skoleophold som elektriker, skal Oliver kravle op i en mast. Han glider og falder 6 meter ned og lander på begge ben, men han mærker et smæld igennem ryggen.

Han pådrager sig tre brud i ryggen, gener i venstre skulder, hånd og knæ, og han er nødt til at gå med korset.

Vi har en tæt kommunikation med Oliver, som oplyser, at han behøver hjælp til alt, og at hans kæreste må tage orlov på ubestemt tid for at kunne passe ham og køre ham til og fra skole.

Oliver har brug for at kunne hejse hovedgærdet og ændre ligge stilling pga. smerter, og fordi medicinen gør, at han kan blive kvalt, hvis han ligger med hovedet vandret eller nedad.

Vi betaler derfor en elevationsseng til Oliver samt transport til og fra skole, så hans kæreste kan raskmelde sig. Derudover afholder vi udgifterne til behandling hos fysioterapeut.

Oliver er fortsat under uddannelse som elektriker, og han følger den planmæssigt. Han kan selv køre bil nu, og vi forventer, at han bliver helt rask igen.

Winnie frygter for sit liv på køretur

Winnie er ansat i en døgninstitution for mennesker med psykisk handicap.

Winnie sidder på bagsædet i en bil, og på passagersædet sidder en ung mand med psykisk handicap. Da føreren af bilen forlader bilen for et øjeblik, sætter den unge mand sig bag rattet og kører bilen. Winnie føler sig truet og bliver bange for sit liv.

Vi hjælper Winnie med psykolog behandling og dækker udgiften til en privat socialrådgiver med henblik på koordinering og optimering af sagsforløbet, indtil Winnie er klar til en erhvervsmæssig afklaring.

Winnie er i dag på sygedagpenge og er i et forløb ved kommunen samtidig med psykologisk behandling.

Vi er stadig i kontakt med Winnie, da sagen ikke er afsluttet, og da hun fortsat har brug for hjælp.

Mikkel får en fræser i låret

Mikkel er ansat som anlægsgartner og skal fræse et stykke jord. Fræseren rammer en sten, men Mikkel holder fast i fræseren, snubler og får fræseren i benet. Bladet fra fræseren sidder fast i låret bagtil.

Vi kontakter Mikkel efter modtagelsen af anmeldelsen. Han er endnu ikke udskrevet fra hospitalet men oplyser, at det er en slem skade, og han skal holde benet i ro i 2 til 3 måneder.

Han har det meget dårligt psykisk, så vi tilbyder ham akut psykolog hjælp, hans kæreste får samme tilbud. De første samtaler finder sted i hjemmet, da det ikke er muligt for ham at transportere sig selv.

Mikkel har fået brud på højre lårbensknogle og fået stivhed i højre ankel og er blevet syet med 15 sting. Han begynder genoptræning to måneder efter skaden, og vi har fortsat opfølgningssamtaler med ham.

Mikkel er nu tilbage i arbejde 4 dage om ugen ca. 30 timer. Han går fortsat til genoptræning en gang om ugen og oplyser, at det går bedre, men at der fortsat er udfordringer. Vi forventer, at han kommer tilbage i fuldtidsarbejde igen.

Hans får en halv ko ned over sig

Hans er ansat på et slagteri og får ved et uheld en halv ko ned over sig. Hans får smerter i ryggen, skulderen og nakken og får efterfølgende tilkendt 8% méngrad.

Vi har en tæt dialog med Hans og tilbyder ham et behandlingsforløb med Body-SDS kombineret med infrarød sauna.

Udover skaden har Hans et livstilsproblem på grund af svær overvægt, som har indvirkning på skadens følger. Vi bevilliger derfor et livsstilsophold på Gudum Højskole, hvor Hans taber sig 35 kg. Derudover bevilliger vi et genoptræningsforløb hos SANO for at styrke ryg, nakke og knæ.

Hans er kommet tilbage på arbejdsmarkedet og er nu i afklarende praktik, som greenkeeper på en golfbane. Han vil formentlig kunne fortsætte dette arbejde fremadrettet, da det tager højde for hans skånebehov.

Pierre laver forkert bevægelse

Pierre er ansat som elektriker. En dag griber han en pakke, som er ved at falde ned fra en hylde. Han får efterfølgende massive rygsmerter, nedsat bevægelighed i ryggen, og en scanning viser prolaps.

Pierres arbejdsgiver meddeler ham, at hvis han ikke kommer tilbage i arbejde, bliver de nødt til at opsige ham.

Vi hjælper med behandlinger hos en fysioterapeut samt kiropraktor, men da behandlingerne ikke har den store effekt, tilbyder vi, at Pierre kan komme til osteopat.

Osteopati behandlingerne har en god virkning, og Pierre er nu startet arbejde op igen på deltid.

Jakob løfter en kasse forkert

Jakob er ansat som salgsarbejder i en butik. Han laver et forkert løft af en kasse og pådrager sig en diskusprolaps.

Efter operationen får han fysioterapibehandling og akupunktur. Det er desværre ikke effektivt nok, så vi tilbyder ham Body-SDS behandling.

Efter en behandling henvender Jakob sig til os, da Body-SDS behandleren har oplyst, at 50 % af hans spændinger skyldes det psykiske, hvorfor vi godkender psykologbehandling igennem vores samarbejdspartner Prescriba.

Jakob bliver desværre opsagt pga. skaden og den lange sygemelding. Hans egen læge har oplyst Jakob, at han tager alt for meget smertestillende medicin, og han har derfor selv forsøgt at trappe medicinforbruget ned.

Vi kontakter en privat socialrådgiver for at få foretaget en personlig screening, der kan klarlægge, hvordan vi bedst muligt hjælper ham igennem forløbet.

Sagen anerkendes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Jakob får tilkendt méngrad på 15%. Han får hjælp af If med smertebehandling samt medicinoptimering.

Vi har hjulpet med psykologhjælp, fysioterapibehandling, Body-SDS behandling og rådgivning/støtte hos en socialrådgiver. Jakob er nu i gang med et praktikforløb, som han selv har fundet.

Abdel falder og slår håndleddet

Abdel er ansat som sikkerhedsvagt. Under arbejdet falder han og slår håndleddet og albuen. Efter 4 måneder har han stadig for mange smerter til at passe sit arbejde.

Vi forlægger sagen for vores sygeplejerske i sundhedsafdelingen for at høre, hvad vi kan gøre. Vores sygeplejerske kontakter ham og vurderer, at vi skal sende ham til udredning hos en speciallæge. Speciallægen anbefaler efter udredningen en operation, fordi skaden er skyld i klemning af nerver i albuen.

Da der er 7 måneders ventetid igennem det offentlige sygehusvæsen, dækker vi både undersøgelse og operation på privat hospital.

Det har betydet, at Abdel kan vende tilbage til sit job efter to måneder. Han er tilkendt 8% méngrad.

40 kg tung beholder rammer Kirstines skulder

Kirstine er ansat som salgsarbejder i en butik.

Kirstine løsriver udtrækning af vandslange til beholder. Beholderen er monteret i væggen i ca. 1,80 meters højde og vejer ca. 40 kg. Beholderen til vandslangen rammer Kirstines højre skulder, som i løbet af dagen gør ondt og bliver blå.

Vi kontakter Kirstine umiddelbart efter at have modtaget skadeanmeldelsen. Hun oplyser, at hun skal i gang med fysioterapibehandling igennem hospitalet. Efter at hun har været ved fysioterapeuten vender hun tilbage til os, da behandleren har anbefalet hende at anskaffe sig en TEMPUR pude.

Vi afholder udgiften til puden, som har hjulpet hende rigtig meget. Hun kan nu sove om natten og har ikke hovedpine og smerter på samme måde som før.

Ydermere anbefaler fysioterapeuten, at hun får kiropraktorbehandling ved siden af, så vi kontakter vores samarbejdspartner Nordic Netcare og beder dem finde en behandler tæt på Kirstines bopæl.

Vi har haft opfølgningssamtaler med Kirstine og dækket kiropraktorbehandling.

Kristine er tilbage i arbejde igen.

Bandemedlemmer truer Palle

Palle er ansat som sikkerhedsvagt i et center. En dag bliver han truet på livet af bandemedlemmer og udvikler alvorlig PTSD og angst.

Vi har jævnlige samtaler med Palle og tilbyder ham Body-SDS behandling, som hjælper ham med spændinger og angst i kroppen. Ydermere giver vi ham EMDR psykologbehandling, som stammer fra USA, og som bruges til bl.a. krigsveteraner og voldsom PTSD.

Behandlingerne hjælper Palle rigtig meget, og han får et nyt job. Han har oplyst, at vores hjælp har reddet hans liv.

Palle får tilkendt 20% méngrad, men vi forventer ikke en erhvervsevnetab, da han er tilbage i arbejde. Vi har fortsat kontakt til ham, da Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke har afsluttet sagen endnu.

Sommervikar tager over

Læs her hvordan du øger arbejdssikkerheden for dine sommervikarer.

Du får også viden om, hvad du som erhvervsdrivende bør vide, når du ansætter sommervikarer.

Ansættelse af sommervikar

Hvordan forebygger du arbejdsskader?

Ordentlig forebyggelse handler om at komme arbejdsulykker i forkøbet. 

Dine medarbejderne skal kunne udføre deres arbejde uden risiko for at komme til skade. Du vil kunne spare store udgifter til bl.a. sygefravær.

Sådan forebygger du arbejdsskader