Hvordan forebygger du arbejdsskader?

Arbejdsulykker både kan og skal du forebygge.

Dine medarbejderne skal kunne udføre deres arbejde uden risiko for at komme til skade. Du vil kunne spare store udgifter til bl.a. sygefravær.

Ordentlig forebyggelse handler om at komme arbejdsulykker i forkøbet

Det gør du sammen med medarbejderne ved at:

 • vurdere risici i din virksomhed,
 • analysere ulykker og nærved-ulykker,
 • opbygge et godt sikkerhedsklima,
 • foretage årligt arbejdsmiljødrøftelse og
 • få den bedste arbejdsskadebehandling.

Vurder risici i din virksomhed

Arbejdstilsynet har udarbejdet arbejdsmiljøvejvisere til hver branche. De beskriver de vigtigste arbejdsmiljøproblemer og de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer.

Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan du kan løse problemerne. Det et godt redskab til et bedre arbejdsmiljø og til at arbejde med jeres APV - arbejdspladsvurdering.

Analyser arbejdsulykker og nærved-ulykker

Du har kun pligt til at anmelde arbejdsulykker, som medfører fravær eller eller kan være erstatningsberettigede.

EASY giver mulighed for også at registrere ulykker uden fravær og nærved-ulykker og så kan du få et samlet overblik over alle ulykker mv. og mulighed for at:

 • analysere årsagerne til disse hændelser,
 • udarbejde handlingsplaner og
 • lave opslag til orientering af medarbejderne.

At registrere en arbejdsulykke løser ikke i sig selv det arbejdsmiljøproblem, der var årsag til ulykken. Men ved at registrere arbejdsulykkerne, også dem uden fravær og nærved-ulykker, kan du på arbejdspladsen bedre tilrettelægge:

 • et effektivt arbejdsmiljøarbejde,
 • forbedre sikkerhedsklimaet og
 • derigennem forebygge nye ulykker.

Opbyg et godt sikkerhedsklima

Dvs at gøre en aktiv indsats på arbejdets organisering og tekniske løsninger til instruktion og dialog om sikkerhedsspørgsmål.

En fast del af sikkerhedsindsatsen er en struktureret og systematisk gennemgang af arbejdsmiljø- og sikkerhedsforholdene på hele arbejdspladsen. 

Ved at I laver sikkerhedsgennemgange, medvirker i til at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

Arbejdsmiljøgruppens skal holde øje med, at arbejdsmiljøet i deres område er i orden,  herunder at alle kender og anvender de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Foretag årlig arbejdsmiljødrøftelse

Hvert år skal I i virksomheden foretage en arbejdsmiljødrøftelse og den skal indeholde:

 • Tilrettelæggelse af indhold til det kommende års samarbejde om sundhed og sikkerhed,
 • fastlæggelse af hvordan samarbejdet skal foregå,
 • vurdering om det foregående års mål er nået og
 • fastlæggelse af den kommende års samarbejde.

Har din virksomhed under 10 ansatte og ikke har en arbejdsmiljøorganisation, skal i også drøfte om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø tilstede i virksomheden.  

Læs mere om arbejdsmiljødrøftelse hos Arbejdstilsynet.

Få den bedste arbejdsskadebehandling 

Vi sætter hurtigt ind for at hjælpe den ansatte til at blive rask og komme hurtigt tilbage på arbejde.

Har du arbejdsskadeforsikring hos os, kan du være ganske rolig, vi giver dig den bedste arbejdsskadebehandling.