Hvordan forebygger du arbejdsskader?

Arbejdsulykker både kan og skal du forebygge.

Dine medarbejderne skal kunne udføre deres arbejde uden risiko for at komme til skade. Du vil kunne spare store udgifter til bl.a. sygefravær.

Du kan læse mere herunder, eller du kan blive kontaktet af os om arbejdsskadeforsikring eller anden personforsikring.

Bliv kontaktet af os

Ordentlig forebyggelse handler om at komme arbejdsulykker i forkøbet

Det gør du sammen med medarbejderne ved at:

 • vurdere risici i din virksomhed,
 • analysere ulykker og nærved-ulykker,
 • opbygge et godt sikkerhedsklima,
 • foretage årligt arbejdsmiljødrøftelse og
 • få den bedste arbejdsskadebehandling.

Analyser arbejdsulykker og nærved-ulykker

Du har kun pligt til at anmelde arbejdsulykker, som medfører fravær eller eller kan være erstatningsberettigede.

EASY giver mulighed for også at registrere ulykker uden fravær og nærved-ulykker og så kan du få et samlet overblik over alle ulykker mv. og mulighed for at:

 • analysere årsagerne til disse hændelser,
 • udarbejde handlingsplaner og
 • lave opslag til orientering af medarbejderne.

At registrere en arbejdsulykke løser ikke i sig selv det arbejdsmiljøproblem, der var årsag til ulykken. Men ved at registrere arbejdsulykkerne, også dem uden fravær og nærved-ulykker, kan du på arbejdspladsen bedre tilrettelægge:

 • et effektivt arbejdsmiljøarbejde,
 • forbedre sikkerhedsklimaet og
 • derigennem forebygge nye ulykker.

Opbyg et godt sikkerhedsklima

Dvs at gøre en aktiv indsats på arbejdets organisering og tekniske løsninger til instruktion og dialog om sikkerhedsspørgsmål.

En fast del af sikkerhedsindsatsen er en struktureret og systematisk gennemgang af arbejdsmiljø- og sikkerhedsforholdene på hele arbejdspladsen. 

Ved at I laver sikkerhedsgennemgange, medvirker i til at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

Arbejdsmiljøgruppens skal holde øje med, at arbejdsmiljøet i deres område er i orden,  herunder at alle kender og anvender de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Aktive skridt mod et sikkert arbejdsmiljø

Læs om arbejdsskadeforsikring

Hvad koster en sygemelding?

Selv hvis du tager alle de nødvendige skridt for at forebygge arbejdsskader, vil du opleve, at personale sygemelder sig af store og små grunde.

Det er en naturlig del af et arbejdsliv, men det kan koste dig dyrt som arbejdsgiver.

Prøv vores beregner og se, hvad sygemeldinger kan koste din virksomhed – og hvad du kan gøre ved det.

Beregn udgifter til sygefravær