Forsikring til andels- og ejerforening

Vi hjælper din boligforening med at få et overblik over de forsikringer, som bedst sikrer en andels- og ejerforening.

Anmeld skade

Bestil et tilbud på erhvervsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

En forsikring til andels- og ejerforening beskytter mere end bare bygningen

Vores rådgivere hjælper din boligforening til at få den dækning, den behøver. Foreningens medlemmer kan finde tryghed i, at både bygning og det medfølgende ansvar er dækket.

 • Skræddersyet forsikring til dig

  Vi skræddersyr forsikring til dit behov. Personlig rådgivning gør, at du kan føle dig tryg og være korrekt forsikret.

 • Altid tilgængelige

  Sker der noget, kan du komme i kontakt med os døgnet rundt.

 • De mest tilfredse erhvervskunder

  For andet år i træk har analysehuset Epsi Rating tildelt If en førsteplads i kundetilfredshed blandt erhvervsforsikringskunder.

Hvilke forsikringer har en andels- eller ejerforening brug for?

Er du med i bestyrelsen af en andels- eller ejerforening, så får du her en oversigt over de mest relevante erhvervsforsikringer og fordele til din branche.

Relevant at forsikre for en andels- og ejerforening Lovpligtig Lovpligtig Vi anbefaler Vi anbefaler Bedst sikret Bedst sikret

Du skal købe en arbejdsskadeforsikring, hvis boligforeningen har ansatte såsom en vicevært eller administrator. Arbejdsskadeforsikringen dækker de ansatte, hvis de kommer ud for en arbejdsulykke på arbejdet.

Læs om arbejdsskadeforsikring.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Hvis boligforengen har egne køretøjer, skal du som minimum købe den lovpligtige ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker dig som fører, og den dækker skader, du påfører andre personer og ting.

Vi anbefaler derudover, at du opgraderer til Super eller Kasko, så dine køretøjer er dækket mod eksempelvis indbrud, tyveri, brand og hærværk.

Læs om bilforsikring til erhverv.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Det er helt centralt, at en boligforening sikrer sig med en bygningsforsikring til erhverv, der dækker foreningens bygninger mod brand, elskade og vandskade samt skader opstået i forbindelse med dårligt vejr eller tyveri.

Vi anbefaler desuden en række tilvalgsdækninger.

Glas, sanitet og/eller udendørs skilte: Med denne dækning er foreningen dækket ved brud på glas og sanitet, samt direkte fysiske skader på udendørs fastmonterede skilte, lysreklamer og tilhørende projektøranlæg.​

svampe- og insektskade: Ved angreb af træødelæggende svampe og insekter erstattes skade på eller udskiftning af træværket. Ved angreb af husbukke betales tillige udgifterne til bekæmpelse af disse. Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifterne til reparation af beskadiget mørtel, såfremt det er krævet af hensyn til murværkets bæreevne.

Udvidet rørskade: Denne tilvalgsdækning dækker udgifter til reparation af utætheder i skjulte gas-, olie-, vand-, varme- og afløbsrør, som findes i bygningen, samt retableringsudgifterne. Endvidere erstattes eventuel skade på boligforeningens bygning, samt skade på haveanlæg og gårdbelægning som følge af udsivning fra rørene. Omkostninger til opsporing af utætheder i rørene er også dækket af forsikringen.​

Læs om bygningsforsikring til erhverv.

Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet

Hus- og grundejeransvar er inkluderet i erhvervsansvarsforsikring, og boligforeningen er dækket, hvis eksempelvis en forbigående kommer til skade ved manglende snerydning​, eller et barn kommer til skade på legepladsen.

Læs om erhvervsansvarsforsikring.

Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet

En bestyrelsesansvarsforsikring dækker det formuetab, som et bestyrelsesmedlem kan påføre bolig- eller ejerforeningen ved fejl eller forsømmelse ved udførelsen af sit bestyrelsesarbejde.

Læs om bestyrelsesansvarsforsikring.

Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet

Hvis andels- og ejerforeningen bliver involveret i en tvist med eksempelvis naboejendomme eller håndværkere, dækker en retshjælpsforsikring dine udgifter ved retssager og eventuelle forlig.

Forsikringen dækker, uanset om foreningen bliver sagtsøgt, eller om foreningen sagsøger andre.

Læs om retshjælpsforsikring.

Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet

Vores kollektive ulykkesforsikring dækker personer, som arbejder i foreningens tjeneste, eksempelvis en vicevært eller foreningens medlemmer ved en fælles arbejdsweekend.

Hvis den ulykkesramte person allerede er dækket af en privat ulykkesforsikring, modtages der udbetaling fra begge forsikringer.

Læs om kollektiv ulykkesforsikring.

Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet

Med en netbankforsikring er boligforeningens konto beskyttet, hvis du bliver hacket. Banken dækker ikke indbrud på din netbank,, men det gør vi.

Læs om netbanksforsikring.

Ikke inkluderet Ikke inkluderet Inkluderet

Bestil et forsikringstilbud

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Skadeeksempler

Hvad bør man tænke på, når man har en boligforening ?

For en andels- og ejerforening er det vigtigt at sikre sig mod skader, der kan have økonomiske konsekvenser.

Det kan eksempelvis være når:

 • Boligforeningen rammes af en tagskade i forbindelse med ekstremt vejr. Eller en rørskade skaber oversvømmelse på tværs af lejligheder. 
 • Et bestyrelsesmedlem påfører andels- og ejerforeningen formuetab
 • Boligforen​ingen bliver gjort erstatningsansvarlig for en skade? Det kan eksempelvis være en forbipasserende, der falder på fortorvet grundet manglende snerydning, eller et barn der kommer til skade på legepladsen.
 • En person der arbejder i boligforeningens tjeneste kommer til skade. Det kan være en ansat som eksempelvis en vicevært, men det kan også være foreningens medlemmer i forbindelse med en fælles arbejdsdag.
 • Boligforeningen ender i en juridisk tvist med sine naboer. Det kan eksempelvis være vedrørende ejendomsgrænser og adgangsrettigheder samt vedligeholdelse af fællesarealer, eller måske har boligforeningen en særligt støjende nabo.

Ønsker du økonomisk tryghed, rådgivning og hjælp til at komme hurtigt videre, er det vigtigt at boligforeningens ansvar er dækket, samt du er sikret mod skader på selve bygningen og bygningens indhold.

Administrer dine forsikringer på Mine sider Erhverv

Som eksisterende kunde kan du let administrere virksomhedens forsikriner på Mine sider Erhverv. Log ind eller bestil adgang.

Forebyg skader i boligforeningen