Begreber inden for moms

Momsspørgsmålet er en af de største udfordringer for mange nystartede virksomheder.

Ifølge Dansk Iværksætterforening er det særligt en udfordring for unge iværksættere.

Vi giver dig derfor en indføring i de forskellige begreber inden for moms herunder.

Hvad er moms?

  • Moms er en forkortelse af ordet meromsætningsafgift, men i dag bliver betegnelsen merværdiafgift anvendt. I bund og grund er moms en afgift, som betales til staten.
  • Moms betales af køber, og det er sælgers ansvar at tillægge moms på sin ydelse eller vare.
  • Moms betales efterfølgende til Skat.

Momsregistrering

Din omsætning afgør, om du skal momsregistreres. Sælger du for mere end 50.000 kr. på et år, skal du momsregistreres. Du skal være opmærksom på, at visse brancher ikke skal momsregistreres.

Du kan læse mere om momsregistrering hos Skat.

Momsindberetning

Som virksomhed er du forpligtet til at indberette moms til Skat. Hvor ofte du skal indberette moms, afhænger af din omsætning. Momsafregning kan være hver måned, hvert kvartal eller hvert halvår, afhængigt af hvilken type virksomhed du driver.

Du kan indberette din moms hos Virk.

Momsregnskab

Det skal fremgå tydeligt i dit momsregnskab, hvad der er udgående moms og indgående moms.

Salgsmoms også kaldet udgående moms

I Danmark skal momsregistrerede virksomheder opkræve moms af næsten alle ydelser og varer, som sælges i Danmark. I Danmark er momssatsen 25% i 2024.

Sælger du noget til en kunde, skal du derfor huske af opkræve moms. Det er meget vigtigt at huske at opkræve moms.

Købsmoms også kaldet indgående moms

På næsten alle de varer eller ydelser, du køber hos din leverandør, skal der tillægges 25% moms.

Er du momsregistreret, skal du kun betale moms af differencen mellem dit køb og dit salg, hvilket kaldes merværdien.

Du kan læse mere om salgsmoms og købsmoms hos Ivækst.

Hvordan udregner man moms?

Vi har her lavet et eksempel på en momsudregning for dig. Dette eksempel er på hvordan, du indregner moms i dine fakturaer til dine kunder:

  • Du er frisør og har en timeløn på 200 kr.
  • Din kunde får behandling i 2 timer, dit salg er: 2 * 200 kr. = 400 kr.
  • Du tillægger kundens faktura + 25% i moms
  • Du opkræver kunden 400 kr. + 25% = 500 kr.
  • Din omsætning er ikke 500 kr., men 400 kr.
  • De 100 kr. er moms, og de skal tilbagebetales til Skat.


Læs mere om faktureringsregler og  hent en fakturaskabelon hos Startvækst.

Momsloven

I momsloven kan du bl.a. læse om afgiftssatser, beløbsgrænser, registreringer og fradrag.

Det er en god ide at læse bestemmelserne i loven nærmere, så du er sikker på, at du følger momsloven. Du kan blive klogere på momsloven ved at besøge Skatteministeriet eller Retsinformation.

Ydelser kan være momsfri

Når du sælger ydelser som f.eks. sundhedsbehandling og undervisning, kan du fritages for moms. Læs mere om momsfri ydelser hos Skat.

Du kan læse om reglerne for momsregnskab i momsbekendtgørelsen hos Retsinformation.

Kortlæg dit forsikringsbehov

Erhvervsforsikringer er et komplekst emne, og forsikringsbehovet varierer fra virksomhed til virksomhed.

Vi har lavet en guide, så du på få minutter kan kortlægge forsikringsbehovet for lige præcis din virksomhed.

Helt uforpligtende naturligvis.

Gå til guiden