Forebyg indbrud og tyveri i virksomheden

Indbrud i virksomheden er både ubehageligt og dyrt.

Se hvad du selv kan gøre for at forebygge risikoen for indbrud i din virksomhed med relativt få tiltag.

Du kan også bestille et tilbud på forsikring, så dine ting er sikret, hvis tyven alligevel kommer på besøg.

Bestil uforpligtende tilbud

Vores råd om tyverisikring

Hav åbent udsyn om virksomheden

Sørg for, at der ikke er containere/skrald eller andet materiale ubudne gæster kan gemme sig bag eller nemt kan sætte ild til.

Alarm

Installer en tyverialarm, der giver alarm på stedet og besked til en vagtcentral. En tyverialarm er med til at stresse og genere tyven.

Belysning

Installer sensorstyret udendørslys, som tændes ved bevægelse. Det gør det svært for tyven at nærme sig bygningen uden at vække opsigt.

Boks til værdier

Det er godt givet ud at installere en indbrudssikker boks til særlige værdigenstande. Boksen skal helst være brandsikker.

Fastmonter større værdigenstande

Har du større værdigenstande i virksomheden, f.eks. elektroniske apparater, kan det være en god ide at fastmontere dem.

Intet er unormalt og mistænkeligt

Sørg for, at der ikke er varer, der af "uforklarlige" grunde er anbragt tæt ved porten.

Nøgler

Tjek, at der ikke er efterladt nøgler i dørlåse og andre sikringsenheder.

Vinduer og yderdøre

Tjek, at de er lukket og forsvarligt aflåste.

Rumovervågning

Tjek, at den dækker i de fastlagte dækningsområder, f.eks. efter omflytning af varer, inventar og lignende.

Porte og lemme

Tjek, at de er lukkede og forsvarligt låste.

Sikringsgitre

Sørg for, at de er sikret korrekt og fastlåste.