Hvad koster erhvervsforsikring?

Sådan udregner vi prisen på din forsikring
Hvad det koster at forsikre din virksomhed afhænger af flere forskellige faktorer. Kort sagt handler det om at vurdere de risici, som din virksomhed er omfattet af, samt om omkostningerne ved at erstatte det, du forsikrer.

Hvad påvirker prisen på erhvervsforsikring til din virksomhed?

Hvad er sandsynligheden for, at der vil ske noget? Priserne varierer ofte, da vi vurderer risikoen ud fra din virksomhed, og hvad det vil koste at erstatte en eventuel skade.

Når vi kender værdien af det, du vil forsikre, samt andre vigtige faktorer, kan vi skræddersy en forsikringsløsning til din virksomhed. På den måde sørger vi for, at du kun betaler for lige præcis det, som du har behov for at forsikre. Hverken mere eller mindre.

Sådan beregnes prisen på erhvervsforsikring

Vigtige faktorer for at give dig korrekt pris

Pris på ejendomsforsikring

Vi udregner en pris på baggrund af:

 • Værdien på ejendelene
 • Adresse (baseres på skadestatistik)

For dine bygninger:

 • Byggeår
 • Byggemateriale - træ, mur etc.
 • Antal kvm
 • Hvilken slags virksomhed som drives i bygningen
 • Adresse (baseres på skadestatistik)

Pris på bilforsikring

Bilens mærke, model og årgang er nødvendig for at kunne vurdere omkostningerne til erstatning, hvis der skulle ske noget.

Den årlige kørsel vurderer vi ud fra, idet risikoen stiger i takt med, hvor meget du kører.

Det har også betydning i hvilket postnummer brugeren af bilen bor.

Du har selv mulighed at påvirke prisen ved at sætte selvrisikoen op.

 • Mærke
 • Model
 • Årgang
 • Antal km/år
 • Postnummer på bruger
 • Ændre selvrisiko

Pris på erhvervsrejseforsikring

Prisen afhænger enten af hvor mange personer der er ansat i din virksomhed eller antallet af rejsedage I har behov for. Vi vurderer hvilket løsning er bedst for din virksomhed.

Når vi beregner prisen udfra rejsedage, betaler I for antallet af dage, hvor I er ude at rejse.

 • Antal personer og branche
 • Eller antal rejsedage

Pris på ansvarsforsikring

Baseret på din omsætning kan vi vurdere, hvor høj risikoen er for at du kan blive indblandet i en skadesituation. Jo højere omsætning desto større er risikoen.

Vi vurderer også risikoen ud fra skadestatistik i de forskellige brancher, hvilket også påvirker prisen.

 • Omsætning
 • Branche

Pris på arbejdsskadeforsikring

For at kunne beregne pris på arbejdsskadeforsikring har vi brug for at vide, hvor mange årsværk virksomheden har.

Der er fx forskel på, hvor mange timer en deltidsmedarbejder og en fuldtidsmedarbejder arbejder årligt.

Virksomhedens branche er også en vigtig faktor for at beregne en pris.

 • Antal årsværk
 • Branche

Pris på sundhedsforsikring

For at beregne korrekt pris til dig har vi brug for at vide, hvor mange personer i virksomheden som skal have en sundhedsforsikring samt alder på personerne.

Alderen bruger vi for til at udarbejde en risikovurdering baseret på statistik.

 • Antal personer
 • Fødselsdato på hver person
Vi tilpasser forsikringen til lige præcis din virksomheds behov. Derfor varierer prisen.

Hvad koster en erhvervsforsikring?

Prisen på en erhvervsforsikring er styret af en beregnet sandsynlighed for, at en skade kan opstå, og hvad det vil koste at erstatte skaden.

Det faktum, at prisen varierer mellem forskellige forsikringsselskaber, afhænger til dels af, hvordan risikoen vurderes, hvilken kompensation du kan forvente, forsikringsbetingelserne og selskabets service.

Prisen på en forsikring er forholdsvis lav i forhold til udgiften til at udbedre en skade. Dette er indlysende, fordi der er en lille risiko for, at alle kunder vil få tab i forsikringsperioden. I tilfælde af en skade 'accepterer' flere forsikringstagere at dele kravet ved at være forsikringsselskabets kunder.

Enhver forsikringstager medfører en risiko for, at en skade kan opstå. Og det er den risiko, som forsikringstageren betaler for. Indsamling af oplysninger og opbevaring af statistikker om skader er en forudsætning for, at du som kunde får den korrekte pris på forsikringen i forhold til risikoen.

Hvad kan du gøre for at få en billig erhvervsforsikring?

Som kunde kan du i nogle tilfælde påvirke prisen på erhvervsforsikring ved at:

 • Arbejde med skadeforebyggende tiltag
 • Arbejde med arbejdsmiljø
 • Tage større selvrisiko
 • Giv en klar beskrivelse af din virksomhed

Du kan sænke prisen på dine forsikringer ved arbejde med skadeforebyggende tiltag, der reducerer risikoen for skade eller begrænser omfanget af skaden. Fx ved at installere brandalarmer og sprinkleranlæg på lageret eller foretage tyverisikring med låsesystemerdna-mærkning eller dna-spray.

Du kan også reducere pris på arbejdsskadeforsikringen ved at arbejde med arbejdsmiljøet i virksomheden. Fx ved at udarbejde apv (arbejdspladsvurdering) én gang årligt, oplyse os om sygefravær og personaleudskiftning i din virksomhed. 

Du kan også vælge at tage en større risiko selv ved at sætte selvrisikoen op. Det betyder, at du som kunde betaler en større selvrisiko, hvis der opstår skade.

Et tip er også at samle alle dine forsikringer i et forsikringsselskab. Dette kan betyde, at du ikke behøver at betale dobbelt selvrisiko for skader dækket af flere forsikringer.

Som forsikringstager kan du sidde inde med oplysninger om virksomheden, som forsikringsselskabet ikke er opmærksom på.

Disse oplysninger kan medføre, at risikoen for skade er lavere, og dette kan også påvirke prisen. Derfor er det vigtigt, at du giver så mange oplysninger som muligt, når du indgår en forsikringsaftale, så prisen matcher risikoen. Noget, som begge parter er bedst tjent med.

Forsikring til din virksomhed

Send os nogle få oplysninger, så kontakter vi dig