Arbejdsskadebehandling

Få den bedste til dine ansatte

Vi sætter hurtigt ind for at hjælpe den ansatte til at blive rask og komme hurtigt tilbage på arbejde!

 • Hurtig & professionel indsats

  Ansat hurtigere tilbage, reducerer fraværsperiode og sænker risikoen for tab af erhvervsevne.

 • Tæt samarbejde med partnere

  Sikrer kortest muligt arbejdsskadeforløb.

 • Vi inddrager sundhedsfaglig netværk

  Har du også sundhedsforsikring hos os, udnytter vi det til hurtigere behandling og ekstra råderum.

Få din medarbejder hurtigt tilbage igen

En hurtig indsats fra os som forsikringsselskab kan have afgørende betydning for, om medarbejderen kommer i arbejde igen efter en arbejdsulykke.

Vi sætter ind med det samme, og skaber ro og overblik over skadens følger. Vores faste tovholder på sagen sikrer, at medarbejderen har en aktiv rolle i at komme tilbage på arbejde. Din virksomhed kan beholde medarbejderen og dermed bevare værdifulde kompetencer i virksomheden. 

Vi hjælper meget mere, end loven kræver

Arbejdsskadesager er typisk baseret på breve mellem flere aktører, som fx forsikringsselskab, forbund og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Men ikke hos os. Vi ringer, skriver og handler proaktivt.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå, at en sag trækker i langdrag mellem de offentlige instanser. Faktisk gør vi meget mere, end loven kræver af os, fordi vi ved, at det hjælper både medarbejderen og virksomheden.

Vi kalder det aktiv arbejdsskade-behandling, og det er til stor gavn for både medarbejder og virksomhed.

Eksempler på aktiv arbejdsskadebehandling

 • Raskmeldt fordi vi sørgede for flere behandlinger end normalt

  En medarbejder får behandling i offentligt regi efter en rygskade. Medarbejderen har stadig mange smerter, og vi aftaler sammen et behandlingsforløb med fx Body-sds, fysioterapi eller akupunktur.

  Disse behandlingsformer og antal behandlinger ligger ud over, hvad medarbejderen normalt har krav på, men vi dækker udgifterne, fordi vi netop kan se, at det er det, der skal til for at få medarbejderen raskmeldt.

  Opstår der komplikationer fx i form af psykiske gener, dækker vi typisk også samtaler hos en psykolog.

 • Jobparat igen takket være specialist-behandling

  En medarbejder slår hovedet så voldsomt, at han kortvarigt er bevidstløs. Medarbejderen døjer med hovedpine, smerter, har svært ved at huske og koncentrere sig og er stærkt lysfølsom. Han bliver opsagt på grund af sygdom.

  Vi sætter ind med undersøgelse på Center for Hjerneskade og dækker udgifter til neuro-psykolog, synstræning hos neurooptometrist og træning hos fysioterapeut med speciale i langvarige følgevirkninger efter hjernerystelse.

  Vi dækker også udgifter til en socialrådgiver, som etablerer arbejdsprøvning i samarbejde med kommunen.

  Denne ekstra hjælp betyder, at medarbejderen får det bedre og får et job, hvor hans skånebehov bliver tilgodeset.

Din medarbejder får den den bedste behandling

Vores faste, dedikerede skadebehandlere er i direkte kontakt med din medarbejder. Vi vurderer løbende behovet for støtte, krisehjælp, genoptræning eller hjælpemidler, og sætter i gang med det samme.

Når en medarbejder kommer til skade, træder det offentlige til med behandling, og her afventer vi forløbet ved mindre skader. Ved alvorlige skader går vi aktivt ind og dækker fx ekstraordinære transportudgifter eller psykologhjælp til de pårørende.

Vi lægger vægt på hurtig og helhedsorienteret hjælp med fokus på behandling og genoptræning. Vi har tæt samarbejde med vores eget netværk af læger, fysioterapeuter og psykologer. Ofte sørger vi for undersøgelse hos speciallæge eller hospital, så vi kan lave en målrettet plan for behandling og genoptræning.

Hjælp til både medarbejder og pårørende

Vi ser også på, hvilke hjælpemidler, der kan fremme forløbet, fx leje af særligt udstyr, bevilling til rengøringshjælp eller handicapvenlige møbler i en periode, hvor medarbejderen og de pårørende er mest pressede på grund af arbejdsskaden.

Vi støtter gennem hele forløbet både i forhold til sagsforløbet med det offentlige og i forhold til privatøkonomi, som vi ved fylder rigtigt meget i denne situation.

Tilbage på arbejde igen

Du og din medarbejder kan være sikre på, at vi hjælper indtil medarbejderen er helt eller delvist på arbejde igen.

Har medarbejderen svært ved at vende tilbage til jobbet, så tager vi initiativ til et koordineret samarbejde med arbejdsgiver, forbund og kommune om at hjælpe medarbejderen tilbage i samme job eller omskoling til en anden stilling.

Vi belønner virksomheder, som gør noget ved arbejdsmiljøet

Du kan opnå rabat på arbejdsskadeforsikring, hvis du gør noget ved din virksomheds arbejdesmiljø. Det kan fx være at udarbejde arbejdspladsvurdering én gang årligt, oplyse os om sygefravær og personaleudskiftning i din virksomhed.