Den bedste arbejdsskadebehandling

Få den bedste hjælp til dine ansatte.

Vi sætter hurtigt ind for at hjælpe den ansatte til at blive rask og komme hurtigt tilbage på arbejde!

Hvis du ikke allerede har en arbejdsskadeforsikring, kan du bestille et uforpligtende tilbud herunder. Du kan også prøve vores guide til personforsikringer.

Læs mere om Ifs førsteplads i kundetilfredshed
  • Hurtig & professionel indsats

    Ansat hurtigere tilbage, reducerer fraværsperiode og sænker risikoen for tab af erhvervsevne.

  • Tæt samarbejde med partnere

    Sikrer kortest muligt arbejdsskadeforløb.

  • Vi inddrager sundhedsfaglig netværk

    Har du også sundhedsforsikring hos os, udnytter vi det til hurtigere behandling og ekstra råderum.

Få din medarbejder hurtigt tilbage igen

En hurtig indsats fra os som forsikringsselskab kan have afgørende betydning for, om medarbejderen kommer i arbejde igen efter en arbejdsulykke.

Vi sætter ind med det samme, og skaber ro og overblik over skadens følger. Vores faste tovholder på sagen sikrer, at medarbejderen har en aktiv rolle i at komme tilbage på arbejde. Din virksomhed kan beholde medarbejderen og dermed bevare værdifulde kompetencer i virksomheden. 

Vi hjælper meget mere, end loven kræver

Arbejdsskadesager er typisk baseret på breve mellem flere aktører, som fx forsikringsselskab, forbund og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Men ikke hos os. Vi ringer, skriver og handler proaktivt.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå, at en sag trækker i langdrag mellem de offentlige instanser. Faktisk gør vi meget mere, end loven kræver af os, fordi vi ved, at det hjælper både medarbejderen og virksomheden.

Vi kalder det aktiv arbejdsskade-behandling, og det er til stor gavn for både medarbejder og virksomhed.

Eksempler på aktiv arbejdsskadebehandling

Hør, hvad vi kan tilbyde dig

Din medarbejder får den den bedste behandling

Vores faste, dedikerede skadebehandlere er i direkte kontakt med din medarbejder. Vi vurderer løbende behovet for støtte, krisehjælp, genoptræning eller hjælpemidler, og sætter i gang med det samme.

Når en medarbejder kommer til skade, træder det offentlige til med behandling, og her afventer vi forløbet ved mindre skader. Ved alvorlige skader går vi aktivt ind og dækker fx ekstraordinære transportudgifter eller psykologhjælp til de pårørende.

Vi lægger vægt på hurtig og helhedsorienteret hjælp med fokus på behandling og genoptræning. Vi har tæt samarbejde med vores eget netværk af læger, fysioterapeuter og psykologer. Ofte sørger vi for undersøgelse hos speciallæge eller hospital, så vi kan lave en målrettet plan for behandling og genoptræning.

Tilbage på arbejde igen

Du og din medarbejder kan være sikre på, at vi hjælper indtil medarbejderen er helt eller delvist på arbejde igen.

Har medarbejderen svært ved at vende tilbage til jobbet, så tager vi initiativ til et koordineret samarbejde med arbejdsgiver, forbund og kommune om at hjælpe medarbejderen tilbage i samme job eller omskoling til en anden stilling.

Hjælp til både medarbejder og pårørende

Vi ser også på, hvilke hjælpemidler, der kan fremme forløbet, f.eks. leje af særligt udstyr, bevilling til rengøringshjælp eller handicapvenlige møbler i en periode, hvor medarbejderen og de pårørende er mest pressede på grund af arbejdsskaden.

Vi støtter gennem hele forløbet både i forhold til sagsforløbet med det offentlige og i forhold til privatøkonomi, som vi ved fylder rigtigt meget i denne situation.

Aktiv arbejdsskadebehandling

Hvis en af dine medarbejdere er udsat for en arbejdsulykke og kommer alvorligt til skade, sætter vi ind for at hjælpe medarbejderen til at blive rask og komme hurtigt tilbage på arbejde.

Vi kalder det aktiv arbejdsskadebehandling, og det er til stor gavn for både medarbejder og virksomhed.

Download brochure

Vi belønner virksomheder, som gør noget ved arbejdsmiljøet

Du kan opnå nedsat pris på din arbejdsskadeforsikring, når du gør noget ved din virksomheds arbejdesmiljø.

Det kan f.eks. være at udarbejde arbejdspladsvurdering én gang årligt, oplyse os om sygefravær og personaleudskiftning i din virksomhed.

Du kan få rabat på din arbejdsskadeforsikring  og sikre dig den bedste arbejdsskadebehandling
En arbejdsskadeforsikring der sikrer dig den bedste arbejdsskadebehandling, er god for både dine ansatte og din bundlinje.