Den bedste arbejdsskadebehandling

Få den bedste hjælp til dine ansatte.

Vi sætter hurtigt ind for at hjælpe den ansatte til at blive rask og komme hurtigt tilbage på arbejde!

Hvis du ikke allerede har en arbejdsskadeforsikring, kan du læse mere og bestille et uforpligtende tilbud herunder.

Læs mere om Ifs førsteplads i kundetilfredshed

Arbejdsskadeforsikring med aktiv arbejdsskadebehandling

  • Hurtig og professionel indsats

    Ansat hurtigere tilbage, reducerer fraværsperiode og sænker risikoen for tab af erhvervsevne.

  • Tæt samarbejde med partnere

    Sikrer kortest muligt arbejdsskadeforløb.

  • Vi inddrager sundhedsfaglig netværk

    Har du også sundhedsforsikring hos os, udnytter vi det til hurtigere behandling og ekstra råderum.

Få din medarbejder hurtigt tilbage igen

Arbejdsskadeforsikring er ikke bare en populær forsikring, for de fleste virksomheder er det også en lovpligtig forsikring. Hos If forstår vi, at arbejdsskadeforsikring er en helt grundlæggende forsikring for de fleste virksomheder, og vi gør os umage.

En hurtig indsats fra os som forsikringsselskab kan have afgørende betydning for, om medarbejderen kommer i arbejde igen efter en arbejdsulykke.

Vi sætter ind med det samme, og skaber ro og overblik over skadens følger. Vores faste tovholder på sagen sikrer, at medarbejderen har en aktiv rolle i at komme tilbage på arbejde.

Vores fokus er at sikre medarbejderen den korteste vej tilbage til arbejdsplanen. Det er rart for medarbejderen, og for din virksomhed betyder det, at man kan bevare de værdifulde kompetencer, som medarbejderen repræsenterer.

Vi hjælper meget mere, end loven kræver

Arbejdsskadesager er typisk baseret på breve mellem flere aktører, som f.eks. forsikringsselskab, forbund og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Men ikke hos os.

Vi ringer, skriver og handler proaktivt, og mest en fast tovholder sikrer vi, at fokus er på den konkrete medarbejder og virksomhed.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå, at en sag trækker i langdrag mellem de offentlige instanser. Faktisk gør vi meget mere, end loven kræver af os, fordi vi ved, at det hjælper både medarbejderen og virksomheden.

Eksempler på aktiv arbejdsskadebehandling

Hør, hvad vi kan tilbyde dig

Din medarbejder får den den bedste behandling

Vores faste, dedikerede skadebehandlere er i direkte kontakt med din medarbejder. Vi vurderer løbende behovet for støtte, krisehjælp, genoptræning eller hjælpemidler, og sætter i gang med det samme.

Når en medarbejder kommer til skade, træder det offentlige til med behandling, og her afventer vi forløbet ved mindre skader. Ved alvorlige skader går vi aktivt ind og dækker fx ekstraordinære transportudgifter eller psykologhjælp til de pårørende.

Vi lægger vægt på hurtig og helhedsorienteret hjælp med fokus på behandling og genoptræning. Vi har tæt samarbejde med vores eget netværk af læger, fysioterapeuter og psykologer. Ofte sørger vi for undersøgelse hos speciallæge eller hospital, så vi kan lave en målrettet plan for behandling og genoptræning.

Tilbage på arbejde igen

Du og din medarbejder kan være sikre på, at vi hjælper indtil medarbejderen er helt eller delvist på arbejde igen.

Har medarbejderen svært ved at vende tilbage til jobbet, så tager vi initiativ til et koordineret samarbejde med arbejdsgiver, forbund og kommune om at hjælpe medarbejderen tilbage i samme job eller omskoling til en anden stilling.

Hvad er aktiv arbejdsskadebehandling?

Hvis en af dine medarbejdere er udsat for en arbejdsulykke og kommer alvorligt til skade, sætter vi ind for at hjælpe medarbejderen til at blive rask og komme hurtigt tilbage på arbejde.

Vi kalder det aktiv arbejdsskadebehandling, og det er til stor gavn for både medarbejder og virksomhed.

Download brochure

Hjælp til både medarbejder og pårørende

Som en del af arbejdsskadebehandlingen ser vi også på hvilke hjælpemidler, der kan fremme forløbet, f.eks. leje af særligt udstyr, bevilling til rengøringshjælp eller handicapvenlige møbler i en periode, hvor medarbejderen og de pårørende er mest pressede på grund af arbejdsskaden.

Vi støtter gennem hele forløbet både i forhold til sagsforløbet med det offentlige og i forhold til privatøkonomi, som vi ved fylder rigtigt meget i denne situation.

Vi belønner virksomheder, som gør noget ved arbejdsmiljøet

Du kan opnå nedsat pris på din arbejdsskadeforsikring, når du gør noget ved din virksomheds arbejdesmiljø.

Det kan f.eks. være at udarbejde arbejdspladsvurdering én gang årligt, oplyse os om sygefravær og personaleudskiftning i din virksomhed.

Tal med én af vores rådgivere og hør hvordan, vi kan skræddersy en arbejdsskadeforsikring med en pris, der matcher din virksomhed, og som anerkender de gode ting, du gør for at skabe et sikkert arbejdsmiljø,

Du kan få rabat på din arbejdsskadeforsikring  og sikre dig den bedste arbejdsskadebehandling
En arbejdsskadeforsikring der sikrer dig den bedste arbejdsskadebehandling, er god for både dine ansatte og din bundlinje.

Beskyt dine medarbejdere med personforsikring

Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig for virksomheder, der er registreret som et ApS eller A/S, men det er bare én af de personforsikringer, vi tilbyder dig, så du kan beskytte din virksomhed og dine medarbejdere.