Dine medarbejderes helbred er det allervigtigste

Som virksomhedsejer kan det være afgørende at forsikre sine ejendele i tilfælde af, at noget skulle ske. Det sker, at virksomheder glemmer at forsikre den vigtigste ressource – medarbejderne. 

Sådan forsikrer du din virksomheds vigtigste ressourcer

Virksomheder sørger ofte for at forsikre sine maskiner og anden ejendom. Men at forsikre sine ansatte er noget, virksomheder ikke altid tænker på.

– Det kan ligge lige til højrebenet at først og fremmest forsikre sine ting, men det er lige så vigtigt at sikre en god beskyttelse for medarbejderne, siger Kristina Ström Olsson, nordisk helsestrateg hos If. 

Hvis en ansat bliver sygemeldt i mere end en måned, kan det tage lang tid, før denne er kommet tilbage på arbejdet. Det rammer individet på forskellige måder, men det rammer også virksomheden. Kristina mener at flere arbejdsgiver bør stille sig selv spørgsmålet, om man har råd til at have ansatte, som er sygemeldte. 

 – Ved at mindske risikoen for langtidssygemeldinger bliver det også lettere for virksomheden at planlægge driften og øge muligheden for overskud. 

Hvis en ansat bliver langtidssygemeldt, kan det blive en dyr historie.

Kristina Ström Olsson, nordisk helsestrateg hos If

Minimer risikoen for sygefravær

Udover at det er dyrt for en virksomhed at rammes af sygemeldinger, så er det også vigtigt at en arbejdsgiver tager hånd om sine medarbejdere. Kristina mener, at en sundhedsforsikring giver tryghed og mindsker risikoen for sygefravær. Bare nogle dages sygefravær koster lige så meget som et helt års sundhedsforsikring.

– Ved at sikre at de som behøver det, kan få hjælp og støtte, når der er tegn på at individet ikke har det godt eller har tilbagevendende fysisk besvær, kan du som arbejdsgiver tage ansvar og tage hånd om dine ansatte på bedste vis, siger hun.

Vi har selv mærket en øget efterspørgsel på sundhedsforsikringer, noget som vi tror har at gøre med de seneste års øgede udfordringer indenfor det offentlige sundhedsvæsen. Som en naturlig følge af pandemien er sygehusenes ventelister blevet længere, og mange har måttet vente på at se en specialist.

Der er et stort pres på sundhedsvæsenet, og vores undersøgelser viser, at mange arbejdsgivere er bekymrede over dette. 

– En relativt stor del af de sygemeldte har fysiske besvær, som skulle kunne være afhjulpet med tidligere indsatser i forhold til behandling, operation eller rehabilitering, så man kunne have sluppet for langtidssygemelding.

Vi kan tilbyde hurtig hjælp til sygeforsikrede ved at benytte os af den ekstra kapacitet ved privathospitalerne. Det tilfører ressourcer til sundhedsvæsenet og forkorter ventelisterne, siger Kristina.

Tryghed for ansatte

Derudover pointerer hun, at virksomheder som tilbyder kompletterende sundhedsforsikringer i dag ses som mere attraktive arbejdsgivere, og at det er noget, som efterspørges stadigt oftere ved rekruttering. Det bliver et bevis på, at arbejdsgiveren tager hånd om sine ansatte. Desuden tror hun, at pandemien har gjort os mere bevidste om vores sårbarhed. 

– Jeg tror, at det bliver en vigtig tid for samfundet fremadrettet at udnytte kompletterende løsninger i velfærden, som allerede findes og fungerer. Mennesker kommer til at have brug for en ekstra tryghed – både oplevet tryghed og i forhold til begrænsningerne i de offentlige tryghedssystemer, siger Kristina. 

Fordelene ved sundhedsforsikring

For din virksomhed: 

  • Tryghed i at du lever op til dit arbejdsgiveransvar. 
  • Tydelighed i at du som arbejdsgiver har øje for dine ansattes værdi og velbefindende. 
  • Reducering af risikoen for produktionstab på grund af langtidssygemeldinger.  
  • Tryghed i at kunne planlægge driften på et mere sikkert grundlag. 

Usikker på om din nuværende arbejdsplads tilbyder sundhedsforsikring? 

– tal med din chef eller personalechef. 

For dig som ansat: 

  • Et bevis på at din arbejdsgiver tager hånd om sine ansatte og ønsker, at de skal have det godt. 
  • En ekstra tryghed i at få hurtig hjælp hvis du skulle blive syg eller have det dårligt. 
  • En tryghed i at arbejdsgiveren står bag dig med støtte, hvis noget skulle ske.