Hvad er en sundhedsforsikring?

Hvad er det egentlig man køber? Sniger man foran i køen? Og er der egentlig behov for en sundhedsforsikring, så længe der er frit valg af sygehus i Danmark?

Vi hjælper dig med at forstå hvad en sundhedsforsikring egentlig er – og hvordan den kan hjælpe dig og din virksomhed.

I Danmark har vi et godt sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen er godt. Men presset på sundhedsvæsenet øges; befolkningen bliver ældre, og den medicinske udvikling gør det muligt at behandle et større omfang af lidelser. Afstanden mellem efterspørgsel og kapacitet er derfor voksende.

Præcis hvor mange som står i kø til behandling, er omdiskuteret. Sygehusene flytter patienter fra den offentlige venteliste og over til en intern venteliste, så snart en patient har været til udredning. Dog venter patienten lige så længe på selve operationen eller behandlingen. Det er dette, som opfattes som den reelle ventetid - og mange må vente længe.

Springer man foran i køen?

Med en sundhedsforsikring tages du ud af den offentlige kø og behandles i stedet via det private sundhedsvæsen – dette enten i Danmark eller i udlandet. Dette betyder, at du selv kan vælge, hvornår det passer dig at blive behandlet, samt vælge det sygehus eller den specialist som har bedst erfaring med din type operation eller behandling. Selv om vi har frit sygehusvalg i Danmark, kan der være lang ventetid på det offentlige sygehus, som er bedst til netop den behandling, du eller dine ansatte behøver.

Hvad bruges en sundhedsforsikring oftest til?

En sundhedsforsikring bruges oftest til at få taget røntgenbilleder. For de fleste er det frustrerende blot at gå at vente på dette. Og såfremt en operation er påkrævet, kommer der ekstra ventetid oveni.

Hvorfor sundhedsforsikring?

Med en sundhedsforsikring får du en tid til konsultation, MR-scanning eller røntgen i løbet af nogle dage og tid hos specialist, så snart svarene fra scanningen er kommet. Står du og har brug for en operation, er ventetiden sjældent længere end 14 dage. Det at have mulighed for at få tilgang til en specialist, som kan stille en diagnose hurtigt, er vigtigt, især hvis der er mistanke om kræft eller andre livstruende sygdomme.

Dette fordi at det ofte er netop dét at få en diagnose, som tager tid, når du skal vente længe på svar fra scanninger samt tid hos specialist. Hos If oplever vi en stor henvendelse fra mulige kræftpatienter, som oplever usikkerhed og frustration grundet ventetiden i det offentlige sundhedsvæsen.

En svensk undersøgelse viser, at sygefraværet reduceres med 20%

Hvem køber sundhedsforsikring?

Virksomheder som køber sundhedsforsikring, køber i stor grad forsikring til alle sine ansatte. Det er en myte, at det blot er ledergruppen, som får sundhedsforsikring. De brancher som oftest køber Sundhedsforsikring, er virksomheder inden for bygge og anlæg samt samt transport. Det er med andre ord arbejdstagere med fysisk krævende jobs, som ofte får sundhedsforsikring af deres arbejdsgiver. Derudover er der mange, som giver sundhedsforsikring til sine ansatte som et velfærdsgode.

Reduceres sygefraværet med sundhedsforsikring?

Der er gjort få analyser af sammenhængen mellem private sundhedsforsikringer og sygefravær. Norske SINTEF udførte i 2009 en spørgeundersøgelse om erfaringer med brug af sundhedsforsikringer blandt et udvalg af 300 NHO-medlemmer. Undersøgelsen viste, at en privat Sundhedsforsikring blev oplevet som nyttig, eksempelvis som et selvstændigt velfærdsgode for de ansatte i virksomheden.

En dansk undersøgelse fra 2010 viser, at langtidssygefraværet var signifikant kortere blandt ansatte med sundhedsforsikring, end hos ansatte uden sundhedsforsikring. Ydermere viste en svensk undersøgelse fra 2008 udført af Svenskt Näringsliv, at en sundhedsforsikring reducerer sygefraværet med 20% i virksomheder, som har et sygefravær, der ligger på et gennemsnit på 4,5% af arbejdstiden.

Selv om undersøgelserne varierer med hensyn til, om sundhedsforsikring reducerer sygefraværet generelt i virksomheden, kan det udgøre stor forskel for den enkelte ansatte. Det er en belastning at gå og vente på behandling, og det er ikke alle, som står i kø til behandling, som bliver sygemeldt i ventetiden. Mange går daglig på job med store smerter, frem til de bliver opereret. Hovedpointen med en sundhedsforsikring er, at du slipper for at stå  i kø. Du bliver hurtigere færdigbehandlet og belaster det offentlige i mindre grad.

Et velfærdsgode

En sundhedsforsikring er et velfærdsgode, som gavner både den ansatte og arbejdsgiveren. Når vi hjælper vore kunder med at finde et godt behandlingstilbud, ser vi på, hvor man har bedst erfaring og bedst omdømme, når det gælder indgrebet, som skal udføres. Gælder det for eksempel en knæoperation, kan vi fortælle vores kunde, hvilken læge ved hvilket sygehus som er bedst indenfor sit felt.

Tjek hvad Sundhedsforsikringen dækker, og hvad den koster.

En sundhedsforsikring er til gavn for både den ansatte og arbejdsgiveren.
En sundhedsforsikring er til gavn for både den ansatte og arbejdsgiveren.