Spørgsmål og svar om Incoterms

Undrer du dig over om det er sælger eller køber som står for risikoen for varer som transporteres? Eller hvad forkortelser som DDP, EXW og FCA står for? Incoterms forhindrer unødige misforståelser, men dets vilkår kan til tider være svære at forstå.

Flere spørgsmål og svar om Incoterms

EX Works, hvad er gældende?

Spørgsmål:

Er det EXW, hvis jeg som sælger står for risikoen, men arrangerer og fakturerer fragt?

Svar:

Sælger du via leveringsklausulen Ex Works overgår risikoen til køber, når varerne stilles til købers rådighed på aftalte tid og sted, hvilket som regel er hjemme hos sælgeren. I vores brochure, Incoterms 2010, kan du læse mere om leveringsklausuler, samt om hvem der står for risikoen af varerne, og hvem der skal forsikre.

Hvorfor anvender køber EXW?

Svar:

Hvilken leveringsklausul som skal anvendes, er en forhandlingssag mellem køber og sælger. En anledning til at køber vil købe via EXW kan være, at han vil have kontrol over hele transporten, eftersom at han da kan stå for risikoen under hele transporten, arrangere transporten, samt forsikre godset.

Er der forskel på EXW 2000 og EXW 2010?

Spørgsmål:

Er der nogen forskel i betydningen af leveringsklausulerne i hhv. Incoterms 2000 og Incoterms 2010? Som for eksempel EXW 2000 og EXW 2010?

Svar:

Ja, der er visse forskelle på Incoterms 2000 og Incoterms 2010. Antallet af regler har ændredes fra 13 til 11 og visse forandringer er sket, som f.eks. ved risikoovergang. Jeg anbefaler, at du læser bogen ”Incoterms 2010” af ICC (the International Chamber of Commerce), som er ICC’s regler for fortolkning af nationale og internationale handelsbetingelser.

Her kan du læse mere om Incoterms.

Er losning inkluderet i DDP?

Svar:

Nej, losning er ikke inkluderet i DDP.

Bestemmer Incoterms også f.eks. forsinkelsesbøde?

Svar:

Nej, det gør den ikke. Reglerne i Incoterms angiver, hvilken af parterne i købsaftalen som skal arrangere transport eller tegne forsikring, når sælger leverer godset til køber, samt hvilke omkostninger hver part skal være ansvarlig for.

Hvad er forskellen på DAP og det som tidligere hed DDU?

Svar:

DAP har erstattet DAF, DES, DEQ og DDU fra Incoterms 2000. DAP ”Delivered at place” (Leveret på angivne sted) indebærer, at sælger afleverer godset, når det stilles til købers rådighed på ankomne transportmiddel, klar til pålæsning på angivne destination. Sælger bærer al risiko forbundet med at transportere godset til angivne sted. Dette er ikke nogen forskel mod DDU.

Skal Incoterms være angivet på fakturaen?

Spørgsmål:

Skal man have ordet ”Incoterms 2010” på fakturaen, hvis man f.eks. har skrevet EXW?

Svar:

Hvis du ønsker, at Incoterms 2010 skal anvendes, skal dette afklares i din aftale med formuleringer som ”EXW Incoterms 2010”. Det vigtigste er, at dette er inkluderet i købsaftalen el.lign.

Der kan være visse uligheder mellem Incoterms 2000 og Incoterms 2010, når det gælder visse leveringsklausuler. Det er derfor godt at være tydelig, så man undgår misforståelser.

Er CPT det samme som CIP?

Svar:

Som forkortelserne selv hentyder til, ser CPT og CIP ens ud. Et CIP-salg ”fragtfri inklusive forsikring” betyder, at sælger har de samme forpligtigelser som under CPT, med den tilføjelse, at sælger skal anskaffe en transportforsikring, som dækker købers risiko for at godset bliver ødelagt, beskadiget eller mistes under transport.

Det er derfor sandt, at grundreglerne for CPT og CIP ser ens ud. Sælger arrangerer forsikring for transport, men køber bærer transportrisiko. Dette viser ikke omkostningerne ved forsikring, men derimod andre omkostninger, som i dette tilfælde er omkostningerne til forsendelse.

Læs mere om leveringsklausulerne.